Kích thước mang lại vật giao động với biên độ A bằng phương pháp kéo hoặc đẩy vậy ra vị trí thăng bằng một đoạn nhỏ rồi buông tay. Tại thời gian t bất kì, thứ ở vi trí có li độ x như hình vẽ. Bỏ qua mọi ma sát, theo phương trực tiếp đứng thì trọng tải $overrightarrowP$ với phản lực $overrightarrowN$của mặt phẳng tác dụng vào vật bởi nhau, phương ngang chỉ từ lực lũ hồi của lò xo, lực này tính năng vào vật tạo cho vật vận động với vận tốc $a=x"",$theo định công cụ II của Niutơn ta gồm phương trình :

$F=-kx=ma=mx""=x""=-frackmx.$

Đặt $omega =sqrtfrackm$, ta được :$x""=-frackmx=-omega ^2x.$

Phương trình trên có nghiệm là :$x=Acosleft( omega t+varphi ight)$hoặc $x=Asin left( omega t+varphi ight)$

vì vậy giao động của vật trong con lắc lò xo là một trong dao đụng điều hòa.

Bạn đang xem: Chu kỳ con lắc lò xo

Tần số góc của xấp xỉ là $omega =sqrtfrackm$.

Chu kì xấp xỉ : $T=2pi sqrtfracmk$và tần số dao động f $=frac12pi sqrtfrackm.$

những giá trị $omega $, T, f chỉ phu trực thuộc vào trọng lượng và độ cứng của lò xo, nó

không phụ thuộc vào vào giải pháp kích phù hợp và bài toán chọn nơi bắt đầu thời gian, cơ mà sự

kích thích khỏe mạnh yếu khác nhau chỉ làm chuyển đổi biên độ A, việc chọn nơi bắt đầu


thời hạn chỉ ảnh hưởng đến giá trị pha lúc đầu $varphi $.

1. Con lắc lốc xoáy treo trực tiếp đứng :

þ Xét bé lắc lò xo treo trực tiếp đứng

Độ biến dạng của lò xo ở trong phần cân bằng (VTCB) :$Rho =F_dhRightarrow Delta ell _^circ =fracmgk$

Tần số góc :$omega =sqrtfrackm=sqrtfracgDelta ell _^circ $

$Rightarrow Tau =2pi sqrtfrackm=2pi sqrtfracDelta ell _^circ g$ ; f $=frac12pi sqrtfracgDelta ell _^circ $

2. Nhỏ lắc lốc xoáy treo ở góc α

þ Xét bé lắc lốc xoáy được treo ở góc α :$Tau =2pi sqrtfracmk=2pi sqrtfracDelta ell gsin alpha $.

Xem thêm: Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Văn Thái Nguyên, Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Văn Năm 2020

với $Delta ell =left| ell _cb-ell _^circ ight|$( trong số ấy $ell _^circ $là chiều dài tự nhiên và thoải mái của bé lắc lò xo).

þ bài toán :

+) ví như k không thay đổi thì $left{ eginarray omega sim frac1sqrtmRightarrow fracomega _1omega _2=sqrtfracm_2m_1 \ Tau sim sqrtmRightarrow fracTau _1Tau _2=sqrtfracm_1m_2=fracf_2f_1 \ endarray ight.$

CLLX 1 gồm (k, m1) $Rightarrow $dao đụng với T1, f1

CLLX 2 tất cả (k, m2) $Rightarrow $dao động với T2, f2

Ta bao gồm : CLLX 3 tất cả $left( k,m_1pm m_2 ight)Rightarrow Tau ^2=Tau _1^2pm Tau _2^2;frac1f^2=frac1f_1^2+frac1f_2^2.$

tổng thể :$m=alpha m_1+eta m_2Rightarrow Tau ^2=alpha Tau _1^2+eta Tau _2^2$

+) nếu m không thay đổi thì : $omega sim sqrtksim frac1Tau sim f$hay $ksim omega ^2sim f^2sim frac1Tau ^2$

Nếu tất cả : $k=alpha k_1+eta k_2Rightarrow left{ eginarray f^2=alpha f_1^2+eta f_2^2 \ frac1Tau ^2=alpha frac1Tau _1^2+eta frac1Tau _2^2 \ endarray ight..$
Luyện bài bác tập vận dụng tại đây!