1. Khái niệm: Polime là thích hợp chất gồm phân tử khối to do nhiều đơn vị chức năng cơ sở gọi là đôi mắt xích link với nhau sản xuất nên.

Bạn đang xem: Chương 4 hóa 12

Ví dụ: (–CH2-CH2–)n , (–NH5–CO–)n

Polietilen Nilon-6

Với: + n là hệ số polime hóa hay độ polime hóa.

+ các phân tử CH2=CH2, H2N5COOH, ... Bội nghịch ứng cùng với nhau làm cho polime thì call là monome.

+ thương hiệu của polime = poli + thương hiệu của monome.

2. Phân loại:

- Polime thiên nhiên: tinh bột, xenlulozơ, cao su, ...

- Polime tổng vừa lòng (được trùng hợp, trùng ngưng): polietilen, cao su thiên nhiên buna, 6,6, ...

- Polime buôn bán tổng hợp: tơ visco, tơ axetat, ...

3. Đặc điểm cấu trúc: Polime là rất nhiều chất phân tử khối cao

- Mạch ko nhánh: PE, PVC, xenlulozơ, amilozơ.

- Mạch tất cả nhánh: amilopectin, glicogen, …

- Mạch mạng ko gian: CS lưu lại hóa, nhựa bakelit.

4. Tính chất vật lý: không bay hơi, không có nhiệt nhiệt độ chảy cố gắng định, cạnh tranh hòa tan, bí quyết điện, bí quyết nhiệt, một trong những có tính dẻo, tính đàn hồi, …

5. Tính chất hóa học: (đọc thêm)

Polime bao hàm pứ phân giảm mạch, giữ nguyên mạch và cải cách và phát triển mạch cacbon.

6. Phương thức điều chế:

a. Bội phản ứng trùng hợp: là vượt trình phối kết hợp nhiều phân tử bé dại (momome) như thể nhau hay tựa như nhau thành ptử bự (polime).

* Điều kiện: cấu tạo monome đề xuất có links bội hoặc vòng kém bền.


*

b. Bội phản ứng trùng ngưng: là quá trình kết hợp nhiều ptử nhỏ dại (momome) kiểu như nhau hay tương tự như nhau thành ptử khủng (polime) đôi khi giải phóng đầy đủ ptử nhỏ khác (H2O, HCl, ...).

* Điều kiện: cấu tạo monome nên có ít nhất 2 đội chức có khả năng pứ.

Ví dụ: HOOC-C6H4-COOH; OH-CH2-CH2–OH

II. VẬT LIỆU POLIME

1. Chất dẻo: là những vật tư polime bao gồm tính dẻo (PE, PVC, thủy tinh trong hữu cơ, PPF)

a) Polietilen. (PE): (-CH2 - CH2-)n

nCH2=CH2 $xrightarrowxt$ ( CH2 - CH2 )n.

b) Polivinyl clorua. (PVC): (-CH2 – CHCl-)n

c) Poli(metyl metacrylat): thủy tinh trong hữu cơ plexiglas


*

*

* Nilon-6,6:

NH2-6-NH2 + HOOC-4-COOH → (-NH-6-NH-OC-4-CO-)n + 2nH2O

Hexametylenđiamin axit ađipic (thuộc loại tơ poliamit)

* Nilon-7: tơ enang. NH2-6-COOH → (-NH-6 –CO-)n + H2O

* Tơ nitron tốt tơ olon:

nCH2=CHCN $xrightarrowROOR,,,t^0$ ( CH2 - CHCN )n

acrilonitrin poli(acrilonitrin)

+ Tơ buôn bán tổng hòa hợp (hay tơ nhân tạo): visco, xenlulozơ axetat, ...

3. Cao su: cao su thiên nhiên là loại vật tư polime tất cả tính lũ hồi.

Phân loại:

- cao su thiên nhiên thiên nhiên: (C5H8)n mang tên poliisopren

- cao su tổng hợp: cao su buna, cao su thiên nhiên buna-S, cao su buna-N

4. Vật liệu compozit: là vật tư hỗn đúng theo gồm tối thiểu hai thành phần phân tán vào nhau mà không tung vào nhau.

Xem thêm: Top 10 Bà Bầu 3 Tháng Đầu Uống Nước Bí Đao Được Không Mới Nhất 2022

5. Keo dán dán tổng vừa lòng (đọc thêm): keo dán dán là các loại vật liệu có chức năng kết dính mà lại không làm vươn lên là đổi bản chất hóa học. Vd: nhựa vá săm, keo dán giấy dán epoxi, keo dán ure-fomanđehit.