Trong bài học này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài toán tỉ lệ diện tích tam giác. Thầy giáo sẽ giới thiệu với chúng ta 1 tính chất rất quan trọng:

*


Bài toán tỉ lệ diện tích tam giác.

Bạn đang xem: Chuyên đề luyện tập hình học lớp 5

Bài toán ví dụ: mang lại tam giác ABC, điểm O nằm vào tam giác. Nối AO cắt BC tại điểm D.

Chứng minh rằng tỉ số: S(AOB) / S(AOC) = BD / CD

*

________________________________________________________________

Các em chú ý !

Ở bài tập hàng đầu thầy có viết nhầm. (Phút sản phẩm công nghệ 10)

*

Thầy xin lỗi do sự nhầm lẫn này !


Trong bài học này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu các bài tập vận dụng tính chất rất quan liêu trọng mà chúng ta đã được học ở bài giảng trước.

Bài tập ví dụ: đến tam giác ABC. M là trung điểm BC, điểm N bên trên AC làm sao cho AN = AC. Nối AM, BN. Hai đoạn AM, BN cắt nhau tại O.

Nối CO, kéo dài co cắt AB tại phường Hãy tính tỉ số PA/PB


Tiếp tục giới thiệu các bài toán vận dụng tính chất quan lại trọng ở bài giảng số 4 trong việc giải các bài toán hình học giỏi và khó.

Bài tập ví dụ:

Cho tam giác ABC. E là 1 trong những điểm nằm trong cạnh BC sao cho BE = 1/2 EC. Nối AE, I là 1 trong điểm nằm trong cạnh AE sao để cho AI = 2/3 AE.

Nối và kéo dãn dài BI, cắt cạnh AC trên D. Biết diện tích s tam giác AID là 16cm2.

Diện tích tam giác ABC là …?


Bài giảng nâng cấp về tỉ lệ diện tích tam giác.

Bài toán ví dụ:

Cho hình tứ giác ABCD. Bốn điểm M, N, P, Q lần lượt bên trên các cạnh AB, BC, CD và da sao cho:

AM = MB; BN = NC; CP = PD và DQ = QA.

Tìm tỉ số diện tích tứ giác ABCD và diện tích tứ giác MNPQ?


Trong bài giảng này, chúng ta tiếp tục vận dụng tính chất tỉ lệ diện tích tam giác ở các bài trước để giải một số bài toán khó.

Bài tập ví dụ:

*


Bài giảng về phương pháp gián tiếp tính diện tích tam giác.

Bài tập ví dụ: Cho hình bình hành ABCD. E là trung điểm AB, F là trung điểm EC. Nếu diện tích BFD là 9cm2 thì diện tích tam giác ABC là bao nhiêu?

*

 


Trong bài học này, thầy sẽ giới thiệu với các em một tính chất quan trọng của hình thang.

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Chữ Cái Tiếng Việt Đẹp, Dễ Thương Cho Bé, Hình Ảnh Bảng Chữ Cái Tiếng Việt

*


Trong bài giảng này, thầy giới thiệu một tính chất đẹp về tỉ lệ diện tích tam giác áp dụng vào hình tứ giác.

*


*
video clip bài giảng