Bài tập toán lớp 4 theo từng siêng đề có đáp án, kèm lời giải rất chi tiết giúp những em học sinh lớp 4 thuận lợi ôn tập, khối hệ thống lại loài kiến thức, luyện giải đề tác dụng hơn để càng ngày càng học xuất sắc môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Chuyên đề toán 4

Với những dạng bài tập lớp 4 này, hằng ngày trong lúc nghỉ hè 2021 này các em chỉ cần luyện tập vài bài bác tập là sẽ vắt thật chắc kỹ năng Toán 4. Bài xích tập toán lớp 4 đưa đến 7 dạng bài tập sau, cùng một loạt bài tập mẫu:

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, việc xét chữ số tận thuộc của một sốDạng 2: kỹ năng tính và quan hệ giữa những thành phần của phép tínhDạng 3: bài toán tương quan đến đk chia hết.Dạng 4: Biểu thức cùng phép tính tương quan đến tính giá trị biểu thứcDạng 5: những bài toán về điền chữ số vào phép tínhDạng 6: những bài toán về điền vệt phép tínhDạng 7: vận dụng tính chất của những phép tính nhằm tìm nhanh kết quả của dãy tính.

Bài tập Toán lớp 4 theo chăm đề

BÀI 1:CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY

- HS cố được dạng toán và các bước giải dạng toán này.

- làm được một vài bài tập nâng cao.

- Rèn kỹ năng giám sát cho học sinh .

II. CHUẨN B

- thắc mắc và bài xích tập nằm trong dạng vừa học.

- những kiến thức có liên quan.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức lớp.

2/ Kiểm tra bài cũ.

Gọi học sinh làm bài tập về công ty giờ trước, GV sửa chữa.

3/ Giảng bài mới.

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, vấn đề xét chữ số tận thuộc của một số

* kỹ năng và kiến thức cần nhớ:

- Chữ số tận cùng của một tổng bằng văn bản số tận thuộc của tổng các chữ số hàng solo vị của các số hạng vào tổng ấy.

- Chữ số tận cùng của 1 tích bằng văn bản số tận thuộc của tích những chữ số hàng đối kháng vị của các thừa số trong tích ấy.

- Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + ...... + 9 tất cả chữ số tận cùng bằng 5.

- Tích 1 x 3 x 5 x 7 x 9 gồm chữ số tận cùng bởi 5.

- Tích a ì a không thể gồm tận cùng bằng 2, 3, 7 hoặc 8.


* bài xích tập vận dụng:

Bài 1:

a) ví như tổng của 2 số tự nhiên là 1 số lẻ, thì tích của chúng hoàn toàn có thể là 1 số ít lẻ được không?

b) ví như tích của 2 số tự nhiên và thoải mái là một số lẻ, thì tổng của chúng có thể là 1 số ít lẻ được không?

c) “Tổng” và “hiệu” hai số từ bỏ nhiên có thể là số chẵn, với số kia là lẻ được không?

Giải:

a) Tổng nhì số tự nhiên và thoải mái là một số lẻ, bởi vậy tổng đó gồm 1 số chẵn và 1 số ít lẻ, cho nên vì vậy tích của chúng phải là một trong những số chẵn (Không thể là một trong những lẻ được).

b) Tích nhị số tự nhiên và thoải mái là một số lẻ, bởi vậy tích đó bao gồm 2 vượt số phần đa là số lẻ, vì vậy tổng của chúng phải là một trong số chẵn(Không thể là một số lẻ được).

c) mang “Tổng” cùng với “hiệu” ta được gấp đôi số lớn, có nghĩa là được một số ít chẵn. Vậy “tổng” cùng “hiệu” buộc phải là 2 số thuộc chẵn hoặc cùng lẻ (Không thể một số ít là chẵn, số kia là lẻ được). Vấn đề 2 : Không đề nghị làm tính, kiểm tra hiệu quả của phép tính tiếp sau đây đúng hay sai?

a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744

b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115.

c, 5674 x 163 = 610783

Giải:

a, kết quả trên là sai vày tổng của 5 số lẻ là 1 số lẻ.

b, tác dụng trên là sai vì tổng của các số chẵn là 1 số chẵn.

c, hiệu quả trên là sai bởi vì tích của 1số chẵn với ngẫu nhiên 1 số nào thì cũng là một trong những chẵn. Bài 3 : search 4 số tự nhiên thường xuyên có tích bởi 24 024


Giải:

Ta thấy vào 4 số tự nhiên tiếp tục thì không có thừa số nào có chữ số tận cùng là 0; 5 vì như vậy tích vẫn tận cùng là chữ số 0 (trái với bài xích toán)

Do kia 4 số yêu cầu tìm chỉ rất có thể có chữ số tận cùng liên tiếp là 1, 2, 3, 4 với 6, 7, 8, 9 Ta có:

24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10

24 024 0 )

Ta có: A x A = 111 111

Vì 1 + 1 +1 + 1+ 1+ 1+ = 6 phân chia hết đến 3 yêu cầu 111 111 phân chia hết mang đến 3.

Do vậy A phân chia hết mang đến 3, nhưng mà A chia hết mang lại 3 buộc phải A ì A phân chia hết mang đến 9 nhưng 111 111 không phân chia hết mang đến 9.


Vậy không có số nào như thế .

Bài 7:

a, Số 1990 hoàn toàn có thể là tích của 3 số từ bỏ nhiên liên tiếp được không?

Giải:

Tích của 3 số trường đoản cú nhiên liên tục thì phân tách hết cho 3 vị trong 3 số đó luôn có 1 số phân chia hết cho 3 yêu cầu 1990 không là tích của 3 số từ bỏ nhiên liên tục vì:

1 + 9 + 9 + 0 = 19 không chia hết cho 3.

b, Số 1995 rất có thể là tích của 3 số từ bỏ nhiên liên tiếp không?

3 số từ nhiên liên tục thì lúc nào cũng có một số chẵn vày vậy nhưng mà tích của chúng là 1 trong những số chẵn mà lại 1995 là 1 trong những số lẻ vày vậy không hẳn là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp.

c, Số 1993 có phải là tổng của 3 số từ nhiên liên tiếp không?

Tổng của 3 số tự nhiên tiếp tục thì sẽ bởi 3 lần số sinh hoạt giữa vì thế số này đề nghị chia hết đến 3.

Mà 1993 = 1 + 9 + 9 + 3 = 22 Không phân tách hết mang lại 3 bắt buộc số 1993 ko là tổng của 3 số tự nhiên và thoải mái liên tiếp.

Bài 8: Tính 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ............ X 48 x 49 tận thuộc là từng nào chữ số 0?

Giải:

Trong tích đó có các thừa số phân chia hết mang lại 5 là : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.

Hay 5 = 1 x 5 ; 10 = 2 x 5 ; 15 = 3 x 5; ........; 45 = 9 x 5.

Mỗi vượt số 5 nhân với cùng một số chẵn mang lại ta 1 số tròn chục. Nhưng mà tích trên tất cả 10 quá số 5 cần tích tận cùng bằng 10 chữ số 0.

Bài 9: chúng ta Toàn tính tổng các chẵn trong phạm vi từ 20 đến 98 được 2025. Không triển khai tính tổng em cho thấy thêm Toàn tính đúng giỏi sai?

Giải:

Tổng các số chẵn là 1 trong những số chẵn, công dụng toàn tính được 2025 là số lẻ vì thế toàn sẽ tính sai.

Bài 10: Tùng tính tổng của các số lẻ từ 21 cho 99 được 2025. Ngoài tổng đó em cho biết thêm Tùng tính đúng tốt sai?

Giải:

Từ 1 mang đến 99 tất cả 50 số lẻ

Mà từ là một đến 19 bao gồm 10 số lẻ. Vì thế Tùng tính tổng của con số các số lẻ là: 50 – 10 = 40 (số)

Ta sẽ biết tổng của con số chẵn các số lẻ là 1 trong những số chẵn nhưng 2025 là số lẻ đề nghị Tùng đang tính sai.

Bài 11: Tích sau tận cùng bởi mấy chữ số 0?

20 x 21 x 22 x 23 x . . . X 28 x 29

Giải:

Tích trên có 1 số tròn chục là 20 nên tích tận cùng bởi 1 chữ số 0

Ta lại có 25 = 5 x 5 đề xuất 2 vượt số 5 này lúc nhân cùng với 2 sồ chẵn đến tích tận cùng bằng 2 chữ số 0


Vậy tích trên tận cùng bởi 3 chữ số 0.

Bài 12: Tiến làm cho phép phân chia 1935: 9 được yêu đương là 216 và không còn dư. Ko thực hiện cho thấy Tiến làm đúng giỏi sai.

Giải:

Vì 1935 cùng 9 phần nhiều là số lẻ, thương giữa 2 số lẻ là 1 trong số lẻ. Yêu đương Tiến tìm được là 216 là một trong số chẵn bắt buộc sai

Bài 13: Huệ tính tích:

2 x 3 x 5 x 7 x 11 x 13 x 17 x 19 x 23 x 29 x 31 x 37 = 3 999 bên cạnh tích em cho biết thêm Huệ tính đúng giỏi sai?

Giải: trong tích trên có 1 thừa số là 5 và 1 quá số chẵn buộc phải tích yêu cầu tận cùng bằng văn bản số 0. Vị vậy Huệ đang tính sai.

Bài 14: Tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0: 13 x 14 x 15 x . . . X 22

Giải:

Trong tích trên gồm thừa số đôi mươi là số tròn chục yêu cầu tích tận cùng bởi 1 chữ số 0.

Thừa số 15 lúc nhân với cùng 1 số chẵn cho một chữ số 0 nữa làm việc tích.

Vậy tích trên có 2 chữ số 0.

Bài tập về nhà

Bài 1. Không làm phép tính hãy cho biết kết quả của từng phép tính sau gồm tận cùng bằng chữ số nào?

a, (1 999 + 2 378 + 4 545 + 7 956) – (315 + 598 + 736 + 89)

b, 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x . . . X 99

c, 6 x 16 x 116 x 1 216 x 11 996

d, 31 x 41 x 51 x 61 x 71 x 81 x 91

e, 56 x 66 x 76 x 86 - 51 x 61 x 71 x 81

Bài 2. Tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 a, 1 x 2 x 3 x . . . X 99 x 100

b, 85 x 86 x 87 x . . . X 94

c, 11 x 12 x 13 x . . . X 62

Bài 3. Không làm tính xét xem công dụng sau đúng tuyệt sai? lý giải tại sao? a, 136 x 136 - 41 = 1960

b, ab x ab - 8557 = 0

Bài 4. có số nào phân tách cho 15 dư 8 và phân chia cho 18 dư 9 tốt không?

Bài 5.

Xem thêm: Tải Dàn Ý Thuyết Minh Về Một Trò Chơi Dân Gian, Thuyết Minh Về Một Trò Chơi Dân Gian (12 Mẫu)

cho số a = 1234567891011121314. . . được viết bởi những số thoải mái và tự nhiên liên tiếp. Số a bao gồm tận cùng là chữ số nào? biết số a gồm 100 chữ số.