" class="title-header">Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm nào sau đây? A. Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm B.


Bạn đang xem: Cơ cấu công nghiệp theo ngành nước ta hiện nay

*

45 điểm

Trần Tiến


Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm nào sau đây?A.Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểmB.Tương đối đa dạngC.Ổn đinh về tỉ trọng giữa các ngànhD.Đang có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm thích nghi với tình hình mới
*Xem thêm: Hàm Số Đồng Biến Nghịch Biến Trên R Ên Khoảng R, Hàm Số Đồng Biến Trên R Hàm Số Nghịch Biến Trên R

Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm “Ổn đinh về tỉ trọng giữa các ngành”. Vì trong cơ cấu công nghiệp theo ngành có sự khác biệt về tỉ trọng giữa các ngành, và các ngành cũng đang có sự chuyển dịch nhằm thích nghi với tình hình mới => Chọn đáp án C