" class="title-header">Cơ cấu công nghiệp theo ngành sinh sống nước ta bây chừ không có đặc điểm nào sau đây? A. Đang nổi lên một vài ngành công nghiệp hết sức quan trọng B.


Bạn đang xem: Cơ cấu công nghiệp theo ngành nước ta hiện nay

*

45 điểm

Trần Tiến


Cơ cấu công nghiệp theo ngành sinh sống nước ta hiện thời không có đặc điểm nào sau đây?A.Đang nổi lên một số trong những ngành công nghiệp trọng điểmB.Tương đối đa dạngC.Ổn đinh về tỉ trọng giữa những ngànhD.Đang tất cả sự chuyển dời rõ rệt nhằm mục tiêu thích nghi với thực trạng mới
*Xem thêm: Hàm Số Đồng Biến Nghịch Biến Trên R Ên Khoảng R, Hàm Số Đồng Biến Trên R Hàm Số Nghịch Biến Trên R

Cơ cấu công nghiệp theo ngành ngơi nghỉ nước ta hiện nay không có điểm lưu ý “Ổn đinh về tỉ trọng giữa những ngành”. Vị trong cơ cấu công nghiệp theo ngành gồm sự khác hoàn toàn về tỉ trọng giữa các ngành, và các ngành cũng đang xuất hiện sự gửi dịch nhằm thích nghi với thực trạng mới => Chọn câu trả lời C