Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Commitment là gì


*

*

*

*

commitment /kə”mitmənt/ danh từ (như) committal trát bắt giam sự phạm (tội…) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự đưa (quân) đi đánhNgành nghề: y họcsự câu thúc một bệnh nhân tâm thầncommitment coordinatorngười điều phối xác nhậntransaction commitmentsự cam đoan giao dịchđiều ràng buộcgiao kếtkhoản tiền nên trảlời cam kếtlới hứalời hứasự bảo chứng (cấm thế, nắm chấp)sự giao ướcas per business commitmenttheo nghĩa vụ thương mạiblanket commitment requestyêu mong chi bình thường một lầnblanket commitment requestyêu cầu trả trọncommitment feephí cam kếtcommitment of fundssự cam kết về vốncommitment requestyêu cầu khẳng định những khoản bỏ ra phícommitment requestyêu cầu nhận trảcommitment valuegiá trị giao ướccommitment valuegiá trị mong địnhfirm commitmentcam kết xong khoátheavy commitmentcó nhiều đơn mua hàng trong tay chờ giaoletter of commitmentthư cam kếtletter of commitmentthư giao ước (trả tiền)purchase commitmentcam kết mua hàngspecific commitment requestyêu cầu giao ước núm thểstandby commitmentcam kết dự phòngtake-out commitmentcam kết thiết lập rút ra về sau (mua tiền vay ngắn hạn)

Thuật ngữ ngành nghề Bảo hiểm

Commitment

cam đoan Cam kết của một doanh nghiệp bảo hiểm nhận bảo hiểm một rủi ro khủng hoảng nào đó.

Bạn đang xem: Commitment là gì


Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): commitment, commit, noncommittal, committed


*


commitment

Từ điển Collocation

commitment noun

1 willingness khổng lồ give time/energy to lớn sth

ADJ. absolute, complete, full, total | clear, deep, firm, genuine, great, passionate, real, serious, strong | continued, continuing, increased, increasing, lifelong, long-term, ongoing | general, open-ended | government, personal, professional, public | emotional, ideological, moral, political, religious

QUANT. degree, level

VERB + COMMITMENT give, make The prime minister made a firm commitment khổng lồ increasing spending on health. | demonstrate, display, show to demonstrate a commitment khổng lồ human rights | lack | affirm, reaffirm | require Learning lớn play the violin requires strong commitment. | gain The government has managed khổng lồ gain the commitment of employers khổng lồ the scheme.

PREP. ~ on The government avoided giving any commitments on pensions. | ~ to his lifelong commitment khổng lồ the socialist cause

PHRASES a lack of commitment

2 a responsibility

ADJ. big, considerable, major | binding | prior | international, overseas | business, domestic, family, financial, military, social, teaching, work

VERB + COMMITMENT have, take on I don”t want lớn take on any more commitments. | fulfil, honour, meet She can”t meet her financial commitments. | get out of, wriggle out of He is trying to wriggle out of his various domestic commitments.

PREP. ~ on to honour commitments on reduction of air pollution

3 agreeing to use money/time/people for sth

ADJ. heavy a heavy commitment of capital

Từ điển WordNet

n.

an engagement by contract involving financial obligation

his business commitments took him to London

Bloomberg Financial Glossary

承担|已承担的开支|承担额|承担项目承担;已承担的开支;承担额;承担项目Describes a trader”s obligation to lớn accept or make delivery on a futures contract. Related: open interest.

Xem thêm: Viva House Of Wine Là Gì ? Nghĩa Của Từ Wine Trong Tiếng Việt Red Wine House


English Synonym và Antonym Dictionary

commitmentssyn.: allegiance committal committedness consignment dedication loyalty

Thể Loại: share Kiến Thức cùng Đồng


Bài Viết: Commitment Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://plovdent.com Commitment Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Related


About The Author
Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình thông qua này đến lần comment kế tiếp của tôi.