Dưới đây là tổng hợp mọi từ vựng nhỏ mực giờ đồng hồ anh là gì trò chơi bé mực tiếng anh là gì mà lại plovdent.com sẽ cung ứng cho các bạn bên dưới hãy cùng xem thêm nhé.

Video con mực giờ đồng hồ anh là gì


Từ vựng tiếng Anh về những loại thủy hải sản biển

*
Tổng phù hợp Từ vựng tiếng Anh về các loại hải sản

Con mực giờ Anh là gì??

Con mực giờ anh là Squid

Tôm tích tiếng Anh là gì?

Tôm tích giờ Anh là Mantis shrimp

Mực nang tiếng Anh là gì?

Mực nang tiếng Anh là Cuttlefish

Tôm hùm giờ Anh là gì?

Tôm hùm giờ đồng hồ Anh là Lobster

Mực ống tiếng Anh là gì?

Mực ống giờ Anh là Squid

Nghêu giờ Anh là gì?

Con Nghêu tiếng Anh là Clam

Con Tôm giờ đồng hồ Anh là gì?

Tôm giờ Anh là Shrimp

Con Hàu giờ Anh là gì?

Hàu giờ đồng hồ Anh là Oyster

Sò tiết tiếng Anh là gì?

Sò tiết tiếng Anh là Blood cockle

Con Cua giờ Anh là gì?

Cua giờ Anh là Crab

Sò giờ đồng hồ Anh là gì?

Sò giờ đồng hồ Anh là Cockle

Con Trai giờ Anh là gì?

Trai giờ đồng hồ Anh là Mussel

Sò điệp tiếng Anh là gì?

Sò điệp giờ đồng hồ Anh là Scallop

Sứa giờ Anh là gì?

Sứa tiếng Anh là Jellyfish

Con Lươn giờ đồng hồ Anh là gì?

Con Lươn giờ đồng hồ Anh là Eel

Hải sâm tiếng Anh là gì?

Hải sâm giờ đồng hồ Anh là Sea cucumber

Con Nhím biển lớn tiếng Anh là gì?

Nhím biển cả tiếng Anh là Sea urchin

Con Bạch tuộc giờ Anh là gì?

Bạch tuộc tiếng Anh là Octopus

Bào ngư giờ đồng hồ Anh là gì?

Bào ngư giờ đồng hồ Anh là Abalone

Ốc sừng tiếng Anh là gì?

Ốc sừng giờ Anh là Horn snail

Ôc hương thơm tiếng Anh là gì?

Ôc hương tiếng Anh là Sweet snail

Từ vựng giờ Anh tên những loại cá

Cá cơm tiếng Anh là gì?

Cá cơm trắng tiếng Anh là Anchovy

Cá đé giờ Anh là gì?

Cá đé giờ đồng hồ Anh là Chinese herring

Cá quả tiếng Anh là gì?

Cá trái tiếng Anh là Snake head

Cá hồng giờ Anh là gì?

Cá hồng giờ đồng hồ Anh là Snapper

Cá trắm tiếng Anh là gì?

Cá trắm giờ Anh là Amur

Cá trê tiếng Anh là gì?

Cá trê giờ đồng hồ Anh là Catfish

Cá lăng giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá lăng giờ đồng hồ Anh là Hemibagrus

Cá thu giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá thu giờ Anh là Codfish

Cá chạch giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá chạch giờ Anh là Loach

Cá ngừ hải dương tiếng Anh là gì?

Cá ngừ hải dương tiếng Anh là una-fish

Cá gáy giờ Anh là gì?

Cá gáy giờ Anh là Cyprinid

Cá bạc tình má tiếng Anh là gì?

Cá tệ bạc má tiếng Anh là Scad

Cá mú giờ Anh là gì?

Cá mú giờ đồng hồ Anh là Grouper

Cá trích giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá trích giờ đồng hồ Anh là Herring

Cá đuối tiếng Anh là gì?

Cá non tiếng Anh là Skate

Cá kình giờ Anh là gì?

Cá kình giờ Anh là Whale

Cá tìm tiếng Anh là gì?

Cá kiếm tiếng Anh là Swordfish

Cá chép tiếng Anh là gì?

Cá chép giờ Anh là Carp

Cá rô giờ Anh là gì?

Cá rô giờ đồng hồ Anh là Anabas

Cá mè giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá mè giờ đồng hồ Anh là Dory

Cá bống giờ đồng hồ Anh là gì?

Cá bống giờ đồng hồ Anh là Goby

Cá hồi tiếng Anh là gì?

Cá hồi tiếng Anh là Salmon

Cá bơn giờ Anh là gì?

Cá bơn tiếng Anh là Flounder


Trên đây là tổng hòa hợp từ vựng tiếng anh là loại mực và một trong những loại thủy hải sản khác gồm trong biển xanh. Hy vọng nội dung bài viết Con mực giờ anh là gì? ? cũng tương tự tổng hòa hợp từ vựng thủy hải sản bằng giờ anh đã cung ứng sẽ bổ ích và cần thiết cho bạn đọc. Những bạn đang cần phải học tự vựng tiếng anh về những loại hải sản.