*

*

Tiếng Việt


Nguyễn Du và Truyện Kiều (1766-1820)

Nguyễn Du là công ty thơ sống không còn mình, tư tưởng, tình cảm, năng lực nghệ thuật của ông xuyên suốt các tác phẩm của ông, xuyên thấu cuộc đời ông cùng thể hiện rõ nhất qua áng văn chương bất hủ là Truyện Kiều.

-->

Lịch thi đấu World Cup