Cách ghi ghi nhớ Công thức biến hóa tích thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừSin sin nửa cos-trừ trừ cos-+Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ

*

Cách ghi ghi nhớ Công thức biến hóa tổng thành tích

tính sin tổng ta lập tổng sin côtính cô tổng lập ta hiệu đôi cô đôi chàngcòn tính rã tử + đôi tan (hay là: rã tổng lập tổng 2 tan)1 trừ chảy tích chủng loại mang yêu đương rầunếu chạm mặt hiệu ta chớ lo âu,đổi trừ thành cộng ghi sâu trong lòng

Một bí quyết nhớ khác của câu Tang bản thân + cùng với tang ta, bằng sin 2 đứa trên cos ta cos mình… là

tangx + tangy: tình mình cộng lại tình ta, có mặt hai người con mình con ta

*

Cách giải bài xích tập Công thức đổi khác tích thành tổng

A. Cách thức giải

Để làm bài bác tập dạng này, ta phải nắm vững công thức chuyển đổi tích thành tổng và vận dụng để đổi mới đổi.

Công thức thay đổi tích thành tổng:

*
*
*
*
*
*
*
*