Ancol là mọi hợp chất hữu tuy nhiên phân tử gồm nhóm –OH link trực tiếp với nguyên tử C no.

Bạn đang xem: Công thức chung của ancol

2. Phân loại

- Theo cấu trúc gốc hiđrocacbon: ancol no, ancol ko no, ancol thơm (phân tử đựng vòng benzen).

- Theo con số nhóm OH: ancol solo chức, ancol nhiều chức.

- Theo bậc ancol (bằng bậc của C mang nhóm –OH).


a. Ancol no, đối kháng chức, mạch hở : CnH2n+1OH (hoặc CnH2n+2O) (n ≥ 1).

b. Ancol no, nhiều chức, mạch hở: CnH2n+2-m(OH)m (hoặc CnH2n+2Om ) (m >1, n ≥ m ).

c. Ancol ko no đựng 1 liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở : CnH2n-1OH (hoặc CnH2nO) (n ≥ 3).


II. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

* Điều kiện bền của ancol:

+ team -OH đính vào C no

+ chỉ có 1 nhóm -OH gắn vào 1 cacbon

1. Đồng phân

CTPT CnH2n+2O no, đơn chức mạch hở tất cả đồng phân:

+ Mạch cacbon (n ≥ 4).

+ nhóm chức (chức ancol với chức ete) ((n ≥ 2).

+ địa điểm nhóm chức (n ≥ 3).

Ví dụ: CTPT C3H8O tất cả bao nhiêu đồng phân ?

+ Đồng phân ancol: CH3-CH2-CH2OH cùng CH3-CH(OH)-CH3

+ Đồng phân ete: CH3-CH2-O-CH3

2. Danh pháp


Chú ý: + Chọn mạch chính là mạch cacbon nhiều năm nhất liên kết với team –OH.

+ Đánh số máy tự từ bỏ nguyên tử cacbon gần đội –OH hơn.

Ví dụ:


*

III. TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ LIÊN KẾT HIĐRO

- Ancol có nhiệt độ nóng chảy, ánh sáng sôi với độ rã trong nước cao hơn so cùng với hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, ete có cân nặng phân tử tương tự.

Nguyên nhân: ancol có links –O–H phân cực nên hình thành được link hiđro với nhau (làm tăng nhiệt độ nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi) cùng với nước (làm tăng độ tan vào nước).

Xem thêm: Whenever Problems Come Up, We Discuss Them Frankly And Find Solutions Quickly


*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.