Etilen(CH2 = CH2) và các chất tiếp theo có cách làm phân tử C3H6C4H8, C5H10,... Có tính chất tươngtự etilen lập thành dãy đồng đẳng gồm công thức phân tử bình thường CnH2n(n > 2) được hotline là anken xuất xắc olefin.

Bạn đang xem: Công thức chung của anken

2. Đồng phân

a.Đồng phân cấu tạo

Etilenvà propilen không có đồng phân anken. Từ bỏ C4H8 trở đi, ứngvới một phương pháp phân tử có những đồng phân anken về vị trí link đôi với về mạchcacbon.

b.Đồng phân hình học

Trongphân tử anken, mạch chính là mạch cacbon lâu năm nhất bao gồm chứa link đôi C=C. Nhữnganken nhưng mà mỗi nguyên tử cacbon ở đoạn liên kết đôi liên kết với hai nhómnguyên tử khác nhau sẽ bao gồm sự phân bố không gian khác biệt của mạch bao gồm xungquanh link đôi. Sự phân bố không giống nhau đó tạo thành đồng phân về địa chỉ khônggian của các nhóm nguyên tử hotline là đồng phân hình học.

Đồngphân tất cả mạch chủ yếu ở cùng bên của links đôi được hotline là đồng phân cis-,đồng phân tất cả mạch chính ở về nhị phía khác nhau của liên kết đôi được gọi là đồngphân trans-.

3. Danh pháp

a.Tên thông thường

Mộtsố ít anken mang tên thông thường, khởi nguồn từ tên ankan tất cả cùng số nguyên tửcacbon bằng cách đổi đuôi -an thành -ilen. Thí dụ: etilen C2H4;propilen C3H6; butilen C4H8.

b.Tên thay thế

Tênthay rứa của anken được khởi nguồn từ tên ankan tương ứng bằng phương pháp đổi đuôi -anthành -en. Từ bỏ C4H8 trở đi, trong tên anken nên thêm số chỉvị trí nguyên tử cacbon trước tiên chứa links đôi. Mạch cacbon được đánh số từphía gần links đôi hơn.

Tên thay thế và một vài ba hằng số thứ lí của một vài anken:

*

II. đặc điểm vậtlí

Mộtsố hằng số đồ lí của những anken đầu dãy đồng đẳng được trình bày trong bảng trên.

Ởđiều kiện thường, các anken từ C2H4 mang đến C4H8là hóa học khí; từ C5H10 trở đi là chất lỏng hoặc chất rắn.

Nhiệtđộ rét chảy, nhiệt độ sôi và trọng lượng riêng của những anken tăng đột biến theo chiềutăng của phân tử khối.

Cácanken đều nhẹ nhàng hơn nước (D 3) và không tung trong nước.

III. Tính chất hóahọc

Ankendễ dàng thâm nhập phản ứng cộng tạo ra thành hợp chất no tương ứng.

1. Làm phản ứng cộng

a.Cộng hiđro

Khiđun nóng có kim loại niken (hoặc platin hoặc palađi) làm cho xúc tác, anken kết hợpvới hiđro tạo thành thành ankan tương ứng.

b.Cộng halogen

Thínghiệm: Dẫn khí etilen từ bỏ từ đi vào dung dịch brom, thấy màu nâu đỏ của dung dịchnhạt dần.

Rótdung dịch brom vào cốc đựng anken (lỏng) thấy hỗn hợp brom mất màu.

Cácđồng đẳng của etilen đều làm mất đi màu hỗn hợp brom.

c.Cộng HX (X là OH, Cl, Br,...)

Cácanken cũng tham gia phản ứng cùng với nước, với hiđro halogenua (HCl, HBr, HI),với các axit mạnh.

Cácanken có kết cấu phân tử không đối xứng khi công dụng với HX hoàn toàn có thể sinh ra hỗnhợp nhị sản phẩm.

Quytắc cộng Mac-côp-nhi-côp (1838-1904): Trong phản ứng cộng HX vào link đôi,nguyên tử H (hay phần với điện dương) hầu hết cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấphơn (có những H hơn), còn nguyên tử hay nhóm nguyên tử X (phần sở hữu điện âm) cộngvào nguyên tử cacbon bậc cao hơn nữa (có ít H hơn). 

2. Phản ứng trùnghợp

Ởnhiệt độ cao, áp suất cao và có chất xúc tác say đắm hợp, những phân tử anken bao gồm thểkết phù hợp với nhau chế tạo thành hầu hết phân tử bao gồm mạch khôn xiết dài với phân tử khối lớn.

Thídụ:

$nCH_2= CH_2xrightarrowt^o, p, xtleft( - CH_2 - CH_2 - ight)_n$

etilen polietilen(PE)

Phảnứng như bên trên được gọi là phản bội ứng trùng thích hợp (thuộc loại phản ứng polime hóa) làquá trình phối hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tựa như nhau tạothành số đông phân tử không hề nhỏ (gọi là polime).

Chấtđầu (C2H4) thâm nhập phản ứng trùng phù hợp được điện thoại tư vấn làmonome. Thành phầm $

3. Bội phản ứng oxi hóa

a.Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

Khibị đốt với oxi, etilen và các đồng đẳng phần nhiều cháy và tỏa những nhiệt.

b.Phản ứng thoái hóa không trả toàn

Thínghiệm: Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4, thấy color của dung dịchnhạt dần dần và bao gồm kết tủa nâu black của MnO2.

Xem thêm: Cách Viết Bản Tường Trình Nhận Lỗi Học Sinh Cấp 2,3, Cách Viết Bản Tường Trình Nhận Lỗi Của Học Sinh

Cácđồng đẳng của etilen cũng làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4. Phản ứng nàyđược dùng để phân biệt anken với ankan.

IV. Điều chế

1. Trong phòng thínghiệm

Etilenđược pha trộn từ ancol etylic:

$C_2H_5OHxrightarrowH_2SO_4đặc, 170^oCCH_2 = CH_2 + H_2O$

2. Vào công nghiệp

Cácanken được pha trộn từ ankan:

$C_nH_2n+ 2xrightarrowt^o, pC_nH_2n + H_2$

V. Ứng dụng

Cácanken cùng dẫn xuất của anken là nguyên vật liệu cho nhiều quá trình sản xuất hóa học.Etilen, propilen, butilen được sử dụng làm hóa học đầu tổng hợp những polime có nhiều ứngdụng.