Ancol là gì? Ancol anlylic là gì? Ancol etylic là hóa học gì? đề nghị ghi nhớ gì về lý thuyết và bài tập Ancol? tính chất và sệt điểm kết cấu của Ancol? Ứng dụng của Ancol? Cách nhận biết Ancol bậc 1 2 3 như nào?… trong phạm vi nội dung bài viết dưới đây, hãy thuộc plovdent.com truy hỏi tìm giải mã đáp đến những thắc mắc trên.


Mục lục

1 tìm hiểu Ancol là gì?2 Danh pháp của ancol3 đặc điểm vật lý của ancol 4 tính chất hóa học tập của ancol5 Ancol etylic là hóa học gì?

Tìm đọc Ancol là gì?

Định nghĩa Ancol là gì?

Ancol là phần đông hợp chất hữu cơ trong phân tử tất cả chứa team -OH link với nguyên tử C no (C (sp^3)) của gốc hiđrocacbon.Ancol là thành phầm thu được khi thay thế nguyên tử H liên kết với C sp3 vào hiđrocacbon bằng nhóm -OH.

Bạn đang xem: Công thức của ancol etylic

*
Tìm gọi về Ancol là gì?

Công thức tổng thể của ancol

(C_xH_yO_z, (x, y, z in N^*;) y chẵn,(4 leq y leq 2x + 2; z leq x)): hay được dùng khi viết phản bội ứng cháy.(C_xH_y(OH)_z) tốt (R(OH)_z): hay được dùng khi viết phản bội ứng xẩy ra ở team OH.(C_nH_2n + 2-2k-z(OH)_z) (k = số link p + số vòng; n, z là những số tự nhiên;(z leq n)): thường dùng khi viết phản bội ứng cộng(H_2), cùng (Br_2), lúc biết rõ số chức, no hay không no…Độ ancol là % thể tích của (C_2H_5OH) nguyên hóa học trong dung dịch (C_2H_5OH)Lần ancol là số đội OH có trong phân tử ancol.Bậc ancol là bậc của nguyên tử C links với team OH.

Danh pháp của ancol

Tên vậy thế

Tên thay thế sửa chữa = tên hiđrocacbon tương ứng + số chỉ vị trí nhóm OH + ol


Tên thường

Tên thường = ancol (rượu) + Tên nơi bắt đầu hiđrocacbon + ic

Chú ý: một trong những ancol có tên riêng đề xuất nhớ:

(CH_2OH-CH_2OH) Etilenglicol

(CH_2OH-CHOH-CH_2OH) Glixerin (Glixerol)

(CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2OH) Ancol isoamylic

Tính hóa học vật lý của ancol

Trạng thái

Từ (C_1) cho (C_12) là chất lỏng, trường đoản cú (C_13) trở lên trên là hóa học rắn.

Nhiệt độ sôi

So với các chất có M tương đương thì ánh sáng sôi của: muối bột > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete cùng este…Nhiệt độ sôi của một hóa học thường phụ thuộc vào những yếu tố:M: M càng khủng thì ánh sáng sôi càng cao.Độ phân rất của liên kết: liên kết ion > link cộng hóa trị bao gồm cực > links cộng hóa trị ko cực.Độ bền của liên kết hiđro: liên kết H càng bền thì ánh sáng sôi càng cao.

Độ tan

Ancol có 1, 2, 3 nguyên tử C trong phân tử tung vô hạn trong nước.Ancol bao gồm càng những C, độ chảy trong nước càng giảm bởi vì tính tránh nước của gốc hiđrocacbon tăng.

Tính hóa chất của ancol

Phản ứng với sắt kẽm kim loại kiềm

(R(OH)_z + zNa ightarrow R(ONa)_z + fracz2H_2)

(R(ONa)_z): Natri ancolat rất đơn giản bị thủy phân trong nước

(R(ONa)_z + zH_2O ightarrow R(OH)_z + zNaOH)

Phản ứng với axit

Với axit vô sinh HX

(C_nH_2n+2-2k-z(OH)_z + (z + k) HX ightarrow C_nH_2n + 2 – zXz + k)

( ightarrow) số nguyên tử X bởi tổng số team OH cùng số links pi.

Với axit cơ học (phản ứng este hóa)

(ROH + R’COOH leftrightarrow R’COOR + H_2O)

(yR(OH)_x + xR"(COOH)_y leftrightarrow R’x(COO)_xyR_y + xyH_2O)

Phản ứng tách bóc nước (đề hiđrat hóa)

(C_nH2n+1OH ightarrow C_nH_2n + H_2O) ((H_2SO_4) đặc,(>170^circC))

Tách nước trường đoản cú 2 phân tử ancol chế tạo ete

(ROH + ROH ightarrow ROR + H_2O) ((H_2SO_4) đặc,(>140^circC))((H_2SO_4) đặc,(>170^circC))

(ROH + R’OH ightarrow ROR’ + H_2O) ((H_2SO_4) đặc,(>170^circC))

Phản ứng oxi hóa

Oxi hóa hoàn toàn

(C_xH_yO_z + (x + fracy4 – fracz2)O_2 ightarrow xCO_2 + fracy2H_2O)

Oxi hóa không trọn vẹn (phản ứng cùng với CuO hoặc (O_2) có xúc tác là Cu) Ancol bậc I + CuO chế tạo anđehit:

(RCH_2OH + CuO ightarrow RCHO + Cu + H_2O)

Ancol bậc II + CuO tạo xeton:

(RCHOHR’ + CuO ightarrow RCOR’ + Cu + H_2O)

Ancol bậc III không biến thành oxi hóa bởi CuO.

Xem thêm: Cách Tính Số Oxi Hóa Của S Ách Các Trạng Thái Oxy Hóa Của Các Nguyên Tố

Ancol etylic là hóa học gì?

Tính chất vật lí của Ancol etylic

Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) (C_2H_5OH) là chất lỏng, ko màu, sôi sống (78,3^circC), khối lượng nhẹ hơn nước, chảy vô hạn vào nước cùng hòa tan được rất nhiều chất như iot, benzen,…

Độ rượu ((^circ) = fracV_C_2H_5OHV_(C_2H_5OH+H_2O).100)

V là thể tích đo bằng ml hoặc lít.

Tính chất hóa học của Ancol etylic

Phản ứng cháy

Rượu etylic cháy với ngọn lửa color xanh, tỏa nhiều nhiệt

(C_2H_5OH + 3O_2 oversett^circ ightarrow 2CO_2 + 3H_2O)

Tác dụng với sắt kẽm kim loại mạnh như K, Na,…

(2C_2H_5OH + mãng cầu ightarrow 2C_2H_5ONa + H_2)

Tác dụng cùng với axit

(CH_3COOH + HO-C_2H_5 ightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O)

Ứng dụng của Ancol etylic

Rượu etylic được sử dụng làm nguyên nhiên liệu cho động cơ ôtô, mang lại đèn rượu cồn trong chống thí nghiệm. Làm nguyên liệu sản xuất axit axetic, dược phẩm, cao su đặc tổng hợp; sử dụng pha chế các loại rượu uống,…

Trên đó là những kỹ năng hữu ích liên quan đến ancol như định nghĩa ancol là gì, ancol anlylic là gì, ancol etylic là chất gì, phải ghi ghi nhớ gì về lý thuyết và bài tập Ancol, đặc điểm và quánh điểm kết cấu của Ancol, ứng dụng của Ancol cũng tương tự cách nhận thấy Ancol bậc 1 2 3 như nào. Mong muốn những thông tin trên sẽ giúp ích cho mình trong quá trình học tập về chủ đề Ancol là gì. Chúc bạn luôn luôn học tốt!