Este được vận dụng nhiều trong thực tế như một số este dùng là hóa học hóa dẻo, dược phẩm; một trong những khác có mùi thơm hoa quả được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm cùng mĩ phẩm,...

Bạn đang xem: Công thức este


Vậy Este là gì? Este tất cả những đặc thù hoá học và tính chất vật lý nào? chúng ta cùng khám phá qua bài viết dưới phía trên để làm rõ hơn nhé các em.

I. Este là gì?

- Este là sản phẩm thu được khi sửa chữa thay thế nhóm OH vào axit cacboxylic bằng nhóm OR.

- Este dễ dàng có công thức kết cấu như sau: 

*

- Công thức bao quát của một số trong những loại este hay gặp:

+ Este no, solo chức, mạch hở: CnH2n+1COOCmH2m+1 hay CxH2xO2 (n ≥ 0; m ≥ 1; x ≥ 2).

+ Este solo chức: CxHyO2 hoặc RCOOR’ (x ≥ 2; y ≥ 4; y chẵn; y ≤ 2x):

+ Este của axit đối chọi chức và Ancol đa chức: (RCOO)xR’.

+ Este của axit nhiều chức và Ancol đối kháng chức: R(COOR’)x.

+ Este của axit đa chức với Ancol đa chức: Rt(COO)xyR’x.

*

* lưu lại ý: Số chức este là bội số chung bé dại nhất của số chức ancol với số chức axit.

II. Phương pháp đọc thương hiệu Este (danh pháp).

1. Cùng với ancol đối chọi chức R’OH

Tên este = tên nơi bắt đầu hidrocacbon R"+ tên gốc axit (đổi đuôi ic thành at )

Ví dụ: HCOOC2H5 : Etyl fomat;

CH3COOC2H5: Etyl axetat

CH2=CH-COO-CH3: Metyl acrylat

2. Cùng với ancol nhiều chức

Tên este = thương hiệu ancol + tên cội axit

Ví dụ:  CH2OOC-CH3: etylenglycol điaxetat

III. đặc thù vật lý của Este

- Đa số sinh sống trạng thái lỏng, đông đảo este có cân nặng phân tử rất lớn có thể ở tâm lý rắn (như mỡ đụng vật, sáp ong,...)

- ánh nắng mặt trời sôi thấp, dễ cất cánh hơi bởi vì không tạo liên kết hidro giữa những phân tử.

- nhẹ nhàng hơn nước, ít tan hoặc ko tan trong nước do không tạo links hidro giữa các phân tử cùng với nước.

- Đa số những este giữ mùi nặng thơm đặc trưng như:

Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2 có mùi chuốiEtyl butirat: CH3CH2CH2COOC4H9 có mùi hương dứaGeranyl axetat: CH3COOC10H17 có mùi hoa hồng

- Là dung môi xuất sắc để hòa tan những chất hữu cơ.

IV. đặc điểm hoá học tập của Este

1. Este làm phản ứng thủy phân

RCOOR’­ + H2O ↔ RCOOH + R’OH

- phản bội ứng thực hiện trong môi trường xung quanh axit loãng với được đun nóng.

- ý muốn tăng năng suất của bội phản ứng thủy phân este buộc phải dùng dư nước và thực hiện chất xúc tác axit, đun nóng các thành phần hỗn hợp phản ứng.

- nếu như ancol sinh ra không bền thì bội phản ứng xảy ra theo một chiều. 

2. Este phản nghịch ứng thủy phân trong môi trường xung quanh kiềm (phản ứng xà chống hóa)

RCOOR’­ + NaOH → RCOONa + R’OH

- mchất rắn sau phản ứng = mmuối + mkiềm dư.

- cùng với este đơn chức: neste phản bội ứng = nNaOH làm phản ứng = nmuối  = nancol. 

3. Một số phản bội ứng riêng rẽ của Este

- Este của ancol ko bền lúc thủy phân hoặc xà phòng hóa ko thu được ancol:

RCOOCH=CH2 + H2O → RCOOH + CH3CHO

- Este của phenol làm phản ứng tạo nên hai muối và nước:

RCOOC6H5 + 2NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O

- Este của axit fomic (HCOO)xR có tác dụng tham gia phản nghịch ứng tráng gương.

(HCOO)xR + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → (NH4CO3)xR + 2xAg + 2xNH4NO3

- ví như este tất cả gốc axit hoặc nơi bắt đầu Ancol ko no thì este đó còn tham gia được phản nghịch ứng cộng, làm phản ứng trùng hợp và phản ứng thoái hóa không trả toàn.

CH2=CH-COOCH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-COOCH3

nCH2=C(CH3)COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

(Poli(MetylMetacrylat) - Plexiglass - thủy tinh trong hữu cơ)

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCCH3)-)n

(poli(vinyl axetat) - PVA)

V. Giải pháp điều chế Este

1. Triển khai phản ứng este hóa giữa ancol và axit

yR(COOH)x + xR’(OH)y 

*
Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H2SO4, t0)

2. Triển khai phản ứng cộng giữa axit với hiđrocacbon không no

RCOOH + C2H2 → RCOOCH = CH2

3. Triển khai phản ứng giữa muối mãng cầu của axit với dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X → RCOOR’ + NaX (xt, t0)

4. Tiến hành phản ứng giữa phenol cùng anhidrit axit

(RCO)2O + C6H5OH → RCOOC6H5 + RCOOH

VI. Ứng dụng của Este

* những este tất cả ứng dụng rộng rãi trong đời sống.

- làm cho dung môi như: butyl cùng amyl axetat được dùng để pha tô tổng hợp.

- Sản xuất nhiều chất đặc biệt như: poli(metyl acrylat) cùng poli(metyl metacrylat) cần sử dụng làm thủy tinh hữu cơ; poli(vinyl axetat) sử dụng làm chất dẻo hoặc thủy phân thành poli(vinyl ancol) cần sử dụng làm keo dán.

- một trong những este của axit phtalic được dùng là hóa học hóa dẻo, dược phẩm,...

- một vài este nặng mùi thơm hoa quả được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm với mĩ phẩm,...

Ví dụ: Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2: hương thơm chuối, cần sử dụng trong thực phẩm

Geranyl axetat: CH3COOC10H17: hương thơm hoa hồng, sử dụng trong mỹ phẩm,...

VII. Cách nhận thấy este

- Este của axit fomic có công dụng tráng gương.

- những este của ancol ko bền bị thủy phân sản xuất anđehit có khả năng tráng gương.

- Este ko no tất cả phản ứng làm mất màu dung dịch Brom

- Este của glixerol hoặc chất béo khi thủy phân cho sản phẩm hòa tung Cu(OH)2.

VIII. Bài bác tập về Este

Bài 2 trang 7 sgk hoá 12: Ứng với phương pháp C4H8O2 có từng nào este là đồng phân của nhau?

A.2 B.3 C.4 D.5

* giải thuật bài 2 trang 7 sgk hoá 12:

 Đáp án: C

+ các công thức este là đồng phân C4H8O2:

HCOOCH2-CH2-CH3: n-propyl fomiat

HCOOCH(CH3)(CH3): isopropyl fomiat

CH3COOCH2-CH3: Etyl axetat

CH3-CH2COOCH3: Metyl propionat

Bài 3 trang 7 sgk hóa 12: Chất X tất cả CTPT C4H8O2. Lúc X công dụng với dung dịch NaOH sinh ra hóa học Y bao gồm công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu trúc của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

* lời giải bài 3 trang 7 sgk hóa 12:

 Đáp án: C

+ Theo bài xích ra Y bao gồm CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

 Như vậy X là : CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

Bài 4 trang 7 sgk hóa 12: Khi thủy phân este X bao gồm công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOh thu được tất cả hổn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong đó Z tất cả tỉ khối tương đối so với H2 bằng 23. Thương hiệu của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.

* lời giải bài 4 trang 7 sgk hóa 12: 

 Đáp án: A

- vì Z tất cả tỉ khối hơi so cùng với H2 nên suy ra Z có thể ở dạng hơi. Vì đó, Z là rượu.

- Theo bài xích ra CTPT của este X bao gồm dạng CnH2nO2 nên X là este no solo chức mạch hở. Vì chưng đó, Z là rượu no đơn chức. Ta hotline CTPT của Z là CmH2m + 2O

 Theo bài xích ra, ta có: 

*

⇒ MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2 ⇒ Z là C2H5OH (rượu etylic)

⇒ X là: CH3COOC2H5 (etyl axetat)

Bài 6 trang 7 sgk hóa 12: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X đối kháng chức nhận được 6,72 lít CO2 (đktc) cùng 5,4 gam nước.

a) xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối hạt Z. Viết công thức cấu trúc của X cùng tính cân nặng của Z.

* giải mã bài 6 trang 7 sgk hóa 12:

a) Ta có:

- Số mol CO2: nCO2= 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

- Số mol nước là: nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

- bởi vì nCO2 = nH2O ⇒ X là este no solo chức mạch hở. điện thoại tư vấn CTPT của este X là CnH2nO2

 CnH2nO2 + 

*
O2 
*
 nCO2 + nH2O

1 mol n mol

? mol 0,3 mol

- Theo PTPƯ: neste =0,3/n ⇒ Meste = 7,4/(0,3/n) = (74n)/3

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ Công thức phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có: nx = m/M = 7,4/74 = 0,1 (mol).

- Ta call CTPT của X là RCOOR", PTPƯ:

RCOOR" + NaOH → RCOONa + R"OH

⇒ nR"OH = nX = 0,1.

Y là rượu R"OH, Z là muối hạt RCOONa

Vì este X là no đối kháng chức nên Y cũng là rượu no đơn chức. điện thoại tư vấn CTPT của Y là CmH2m+2O

My = 3,2/0,1 = 32 ⇔ 14m + 18 = 32 ⇒ m = 1

⇒ Y là: CH3OH

Do kia este X là: CH3COOCH3 và muối Z là: CH3COONa.

nZ = 0,1 (mol) ⇒ mZ = 0,1.82 = 8,2 (g)

Công thức cấu tạo của X: 

*

Bài 4 trang 18 sgk hóa 12: Làm cất cánh hơi 7,4 gam một este A no, đối kháng chức thu được nhân tiện tích hơi bởi thể tích của 3,2 gam khí oxi sinh sống cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

a) Tìm phương pháp phân tử của A.

b) thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH nhằm phản ứng hoàn toàn thu được thành phầm có 6,8 gam muối. Tìm phương pháp cấu tạo, điện thoại tư vấn tên A.

* giải mã bài 4 trang 18 sgk hóa 12:

a) Theo bài ra, số mol O2: nO2 = m/M = 3,2/32 = 0,1 (mol)

Vì A với O2 có cùng thể tích với ở cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất đề nghị nA = nO2 = 0,1 (mol)

⇒ MA = 7,4/0,1 = 74 g/mol.

Xem thêm: Lens Là Gì - Lens Mắt Là Gì

Vì A là este no đối chọi chức nên gồm CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Ta có: MCnH2nO2 = 12n + 2n + 32 = 74 ⇒ n = 3

⇒ CTPT của A là: C3H6O2

b) call CTPT của A là RCOOR" ta bao gồm PTPƯ xà chống hoá

RCOOR" + NaOH

*
 RCOONa + R"OH

Theo PTPƯ: nRCOONa = nA = 0,1 mol

⇒ M(RCOONa) = 6,8/0,1 = 68 g/mol

M(RCOONa ) = MR + 12+32+23 = MR + 67 = 68 → R = 1

⇒ R là H (hay muối bột là HCOONa)

⇒ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl fomat).

Bài 6 trang 18 sgk hóa 12: Khi thủy phân trọn vẹn 8,8 gam một este đối kháng chức mạch hở X với 100 ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là :