Công thức vật dụng lý 10 ở học kỳ 2 có chương 4, chương 5, chương 6 cùng chương 7 về nội dung: những định phép tắc bảo toàn; chất khí; các đại lý của nhiệt động lực học; hóa học rắn và hóa học lỏng. Sự đưa thể.

Bạn đang xem: Công thức lý lớp 10


Bài viết này bọn họ cùng tổng hợp lại những công thức vật lý 10 nghỉ ngơi HK2 để các em thuận tiện trong bài toán tra cứu vãn để giải các bài tập thứ lý tương quan và ôn lại khi đề xuất thiết.

I. Công thức vật lý 10 HK2, Chương 4: những định luật pháp bảo toàn

1. Định cách thức bảo toàn cồn lượng

° Động lượng:

 

*

° Xung của lực: bằng độ trở thành thiên rượu cồn lượng trong khoảng thời gian Δt.

 

*

° Định lao lý bảo toàn rượu cồn lượng: Trong hệ cô lập, tổng vectơ đụng lượng được bảo toàn

 

*

* Va chạm mềm: sau khi va va 2 vật kết dính nhau và chuyển động cùng với vận tốc v.

 

*

* Va chạm bọn hồi: sau thời điểm va va 2 đồ dùng không kết dính nhau và chuyển động với tốc độ mới là v"1, v"2:

 

*

* chuyển động bằng bội nghịch lực:

 

*

Trong đó:

 

*
 là trọng lượng khí phụt ra với gia tốc v

 

*
 khối lượng M của tên lửa vận động với tốc độ V sau thời điểm đã phụt khí.

2. Công và Công suất

° Công: A = F.s.cosα

Trong đó:

 F: là lực chức năng vào vật

 

*
: là góc tạo vì lực F cùng phương chuyển dịch s.

 s: là quãng đường đi được của vật

 Đơn vị của công: jun (J).

° Công suất: 

*

> lưu giữ ý: 1HP = 746W

° Hiệu suất: Là tỉ số giữa công hữu ích A" của máy và công A vày lực phát động thực hiện.

 

*

3. Động năng

° Động năng là năng lượng của vật đã có được do đưa động:

 

*

4. Cầm năng

° Thế năng trọng trường: 

*

Trong đó:

 m: là khối lượng của đồ gia dụng (kg)

 z: là khoảng cách đại số của đồ dùng so với gốc gắng năng

° nạm năng đàn hồi: 

*

5. Cơ năng

 

*

 

*
 
*

* những định lý, định cơ chế về năng lượng

° Lực thế:

- Lực thế là lực mà lại công của nó không nhờ vào vào hình dạng lối đi mà chỉ nhờ vào vào địa điểm điểm đầu với điểm cuối đường đi

- Ví dụ: trọng tải P, lực bầy hồi Fdh là lực thế. Lực ma sát chưa phải lực thế

° Định quy định bảo toàn cơ năng:

- trong một hệ xa lánh (không tất cả ngoại lực hoặc ngoại lực cân nặng bằng) thì cơ năng tại rất nhiều điểm đều nhau và được bảo toàn.

- hoạt động của vật chỉ chịu công dụng của lực nắm (hoặc nếu bao gồm lực chưa phải lực thế tính năng thì tổng của những lực này bằng 0) thì cơ năng được bảo toàn.

° Định lý đổi mới thiên cồn năng:

- Độ biến thiên cồn năng (động năng sau - hễ năng đầu) thì bởi tổng công của lực thế và lực không thế chức năng lên đồ (hay gọi tắt là tổng công của ngoại lực).

 Wd2 - Wd1 = AF = AF (thế) + AF (không thế)

° Định lý hiệu thế năng:

- Hiệu nuốm năng (thế năng đầu - cầm năng sau) bởi tổng công của lực thế tác dụng lên vật.

 Wt1 - Wt2 = AF (thế).

° Định lý trở thành thiên cơ năng:

- Khi trường hợp gồm lực không thế công dụng có vừa lòng lực không giống 0 thì cơ năng không bảo toàn. Dịp đó độ đổi thay thiên cơ năng (cơ năng sau - cơ năng đầu) bằng tổng công của lực ko thế chức năng lên vật.

 W2 - W1 = AF (không thế)

* Với bé lắc đơn

- cụ năng trên A: 

*

- tốc độ tại A: 

*

- trương lực dây tại A: 

*

II. Cách làm vật lý 10 HK2, Chương 5: Chất khí

1. Phương trình tâm lý khí lí tưởng

*

Trong đó:

 P: là áp suất khí

 V: là thể tích khí

 T = t + 273: nhiệt độ độ tuyệt vời và hoàn hảo nhất (0K)

2. Định lao lý Bôilơ - Mariốt (Quá trình đẳng nhiệt)

 

*

3. Định hiện tượng Sác - lơ (Quá trình đẳng tích)

 

*

4. Phương trình Boltzman: Ở một trạng thái

 

*

- trường hợp áp suất (atm) thể tích V (lít) thì R = 0,082.

- nếu áp suất (Pa = n/m3) thể tích V (m3) thì R = 8,31(J/K.mol)

III. Cách làm vật lý 10 HK2, Chương 6: Cở sở của nhiệt hễ lực học

1. Sự biến chuyển thiên nội năng

° nhiệt lượng:

- sức nóng lượng là số đo độ đổi thay thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt:

 ΔU = Q

° bí quyết tính nhiệt độ lượng tỏa ra tuyệt thu vào: 

 Q = m.c.Δt

Trong đó:

 m: là trọng lượng (kg)

 c: là sức nóng dung riêng của hóa học (J/kg.K)

 Δt: là độ thay đổi thiên nhiệt độ (0C hoặc 0K)

° Quá trình tiến hành công

 ΔU = A = p.ΔV

Trong đó:

 p: là áp suất của khí (N/m2)

 ΔV: là độ biến thiên thể tích (m3)

> lưu lại ý: cách đổi đơn vị áp suất

 1(N/m2) = 1Pa

 1atm = 1,013.105Pa = 760mmHg

 1at = 0,981.105Pa

 1mmHg = 133Pa = 1(Tor)

2. Nguyên lý của nhiệt cồn lực học

° nguyên lý 1 nhiệt hễ lưc học

 ΔU = A + Q

Các quy cầu về dấu:

 Q>0: hệ thừa nhận (thu) sức nóng lượng

 Q0: hệ dìm công

 AIV. Cách làm vật lý 10 HK2, Chương 7: Chất rắn, hóa học lỏng. Sự chuyển thể

1. Biến dạng của chất rắn

° Độ biến dạng tỉ đối:

 

*

Trong đó:

 l0: là chiều lâu năm ban đầu

 l: là chiều dài sau khi biến dạng

 Δl: độ trở thành thiên chiều dài

° Ứng suất: 

*

° Định lao lý Húc về biến dị của đồ vật rắn

 

*

Trong đó:

 α: là hệ số tỉ lệ phụ thuộc làm từ chất liệu của thứ rắn.

° Lực đàn hồi:

 

*

- Công thức: 

*

Trong đó:

 

*
 (E điện thoại tư vấn là suất bọn hồi tuyệt suất Y-âng);

 

*
 với S là tiết diện của vật.

2. Sự nở bởi nhiệt của thứ rắn

° điện thoại tư vấn l0, V0, S0, D0 thứu tự là độ dài, thể tích, diện tích s và cân nặng riêng ban đầu của vật.

 l, V, S, D lần lượt là độ dài, thể tích, diện tích s và cân nặng riêng của thứ ở t0C.

Xem thêm: Tranh Tô Màu Côn Trùng - Ghim Trên Tranh Tô Màu Cho Bé

 Δl, ΔV, ΔS, Δt theo lần lượt là độ biến thiên (phần nở thêm) độ dài, thể tích, diện tích và khối lượng riêng của vật sau lúc nở.