Phân tích đa thức thành nhân tử là một trong những kiến thức được học tập từ lớp 8 nếu các bạn không gắng được các phương pháp đặt nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức, nhóm các hạng tử, tách bóc hạng tử,.. Sẽ không giải được các bài tập. Mặc dù nhiên, chúng ta đừng quá lo lắng tất cả vẫn được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết dưới trên đây để chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé

*


Các phương pháp phân tích nhiều thức thành nhân tử

1. Phương pháp đặt nhân tử chung

Phương pháp: đưa sử đề nghị phân tích nhiều thức A + B thành nhân tử, ta đi khẳng định trong A cùng B bác ái tử tầm thường C, khi đó.

Bạn đang xem: Công thức phân tích đa thức thành nhân tử

A + B = C.A1 + C.B1 = C(A1 + B1)

Ví dụ:

a) x2 – x = x.x – x.1 = x(x – 1)

b) 5x2(x – 2y) – 15x(x – 2y) = x.5x(x – 2y) – 3.5x(x – 2y) = (x – 3).5x(x – 2y)

2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức

Phương pháp: biến đổi đa thức ban đầu về dạng rất gần gũi của hằng đẳng thức, tiếp nối sử dụng hằng đẳng thức để gia công xuất hiện tại nhân tử chung.

Tham khảo ngay: 7 hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Ví dụ:

a) x3 + 3x2 + 3x + 1 = x3 + 3x2.1 + 3x.12 + 13 = (x + 1)3

b) (x + y)2 – 9x2 = (x + y)2 – (3x)2 = (x + y + 3x)(x + y – 3x) = (4x + y)(-2x + y)

3. Phương thức nhóm nhiều hạng tử

Phương pháp:

Vận dụng phương pháp nhóm hạng tử lúc không thể phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử phổ biến hay bằng cách thức dùng hằng đẳng thức.Tìm giải pháp nhóm hạng tử một cách phù hợp (có thể giao dịch và kết hợp các hạng tử nhằm nhóm) thế nào cho sau khi nhóm, từng nhóm đa thức gồm thế phân tích được thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, bằng cách thức dùng hằng đẳng thức. Khi đó đa thức bắt đầu phải lộ diện nhân tử chung.Áp dụng phương thức đặt thành nhân tử tầm thường để phân tích nhiều thức đã đến thành nhân tử.

Lưu ý:

Với một nhiều thức, gồm thể có khá nhiều cách nhóm những hạng tử một biện pháp thích hợp.Khi phân tích nhiều thức thành nhân tử ta phải phân tích đến cuối cùng (không còn phân tích được nữa).Dù phân tích bằng phương pháp nào thì công dụng cũng là duy nhất.Khi nhóm các hạng tử, phải để ý đến vệt của nhiều thức.

Ví dụ:

a, x2 – 2xy + xy2 – 2y3.= ( x2 – 2xy ) + ( xy2 – 2y3 ) = x( x – 2y ) + y2( x – 2y ) = ( x + y2 )( x – 2y )

b, x2 + 4x – y2 + 4 = ( x2 + 4x + 4 ) – y2 = ( x + 2 )2 – y2 = ( x + 2 – y )( x + y + 2 )

4. Phương pháp bóc một hạng tử thành các hạng tử

Phương pháp: Để bóc 1 hạng tử nào đó của đa thức thành nhị hay những hạng tử ta vận dụng thêm giảm hạng tử linh hoạt để đưa về đội hạng tử thông thường hoặc cần sử dụng hằng đẳng thức

Ví dụ:

2x2 – 7xy + 5y2 = 2x2 – 2xy – 5xy + 5y2 = (2x2 – 2xy) – (5xy – 5y2) = 2x (x – y) – 5y(x – y) = (x – y)(2x – 5y)

5. Cách thức thêm bớt cùng một hạng tử

Phương pháp: Ta có thể thêm giảm 1 hạng tử nào kia của đa thức để gia công xuất hiện phần nhiều nhóm hạng tử mà lại ta vận dụng thêm giảm hạng tử linh hoạt để lấy về đội hạng tử phổ biến hoặc dùng hằng đẳng thức

Ví dụ: y4+ 64 = y4+ 16y2 + 64 – 16y2 = (y2 + 8)2 – (4y)2 = (y2 + 8 – 4y)(y2 + 8 + 4y)

6. Kết hợp nhiều phương pháp

Phương pháp: Ta tìm phía giải bằng phương pháp đọc kỹ đề bài bác và rút ra nhận xét để áp dụng các phương pháp đã biết:

Đặt nhân tử chungDùng hằng đẳng thứcNhóm những hạng tử và phối kết hợp chúng

Để phân tích đa thức thành nhân tử.

Lưu ý: Nếu các hạng tử của nhiều thức bác ái tử phổ biến thì ta nên được đặt nhân tử chung ra bên ngoài dấu ngoặc để đa thức vào ngoặc dễ dàng hơn rồi mới liên tiếp phân tích đến tác dụng cuối cùng.

Ví dụ:

a. X2 + 4x – 2xy – 4y + y2 = ( x2 – 2xy + y2 ) + ( 4x – 4y ) = ( x – y )2 + 4( x – y ) = ( x – y )( x – y + 4 ).

b. 2xy – x2 – y2 + 16 = 16 – ( x2 – 2xy + y2 ) = 16 – ( x – y )2 = ( 4 – x + y )( 4 + x – y ).

7. Cách thức đặt phát triển thành phụ

Trong một số trường hợp, để câu hỏi phân tích nhiều thức thành nhân tử được thuận lợi, ta phải để biến phụ mê thích hợp.

*

Bài tập phân tích nhiều thức thành nhân tử

Bài 39 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

*

Lời giải:

a) 3x – 6y = 3.x – 3.2y = 3(x – 2y) (Xuất hiện tại nhân tử thông thường là 3)

*

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2 = 7xy.2x – 7xy.3y + 7xy.4xy = 7xy(2x – 3y + 4xy) (Xuất hiện nay nhân tử thông thường 7xy)

*

e) 10x(x – y) – 8y(y – x)

(Nhận thấy x – y = –(y – x) phải ta đổi y – x về x – y)

= 10x(x – y) – 8y<–(x – y)>

= 10x(x – y) + 8y(x – y)

= 2(x – y).5x + 2(x – y).4y (Xuất hiện tại nhân tử tầm thường 2(x – y))

= 2(x – y)(5x + 4y)

Bài 40 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Tính cực hiếm của biểu thức:

a) 15.91,5 + 150.0,85

b) x(x – 1) – y(1 – x) trên x = 2001 và y = 1999

Lời giải:

a) 15.91,5 + 150.0,85 = 15.91,5 + 15.10.0,85 = 15.91,5 + 15.8,5 = 15(91,5 + 8,5) = 15.100 = 1500

b) x(x – 1) – y(1 – x) = x(x – 1) – y<–(x – 1)> = x(x – 1) + y(x – 1) = (x – 1)(x + y)

Tại x = 2001, y = 1999, giá trị biểu thức bằng:

(2001 – 1)(2001 + 1999) = 2000.4000 = 8000000

Bài 41 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): tìm kiếm x, biết:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

b) x3 – 13x = 0

Lời giải:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

⇔ 5x(x – 2000) – (x – 2000) = 0

(Có x – 2000 là nhân tử chung)

⇔ (x – 2000).(5x – 1) = 0

⇔ x – 2000 = 0 hoặc 5x – 1 = 0

+ x – 2000 = 0 ⇔ x = 2000

+ 5x – 1 = 0 ⇔ 5x = 1 ⇔ x = 1/5.

Vậy tất cả hai quý hiếm của x thỏa mãn là x = 2000 với x = 1/5.

b) x3 = 13x

⇔ x3 – 13x = 0

⇔ x.x2 – x.13 = 0

(Có nhân tử tầm thường x)

⇔ x(x2 – 13) = 0

⇔ x = 0 hoặc x2 – 13 = 0

+ x2 – 13 = 0 ⇔ x2 = 13 ⇔ x = √13 hoặc x = –√13

Vậy có tía giá trị của x vừa lòng là x = 0, x = √13 và x = –√13.

Bài 42 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): chứng minh rằng 55n + 1 – 55n phân chia hết mang lại 54 (với n là số tự nhiên).

Lời giải:

Có : 55n + 1 – 55n

= 55n.55 – 55n

= 55n(55 – 1)

= 55n.54

Vì 54 phân chia hết mang lại 54 phải 55n.54 luôn chia hết mang đến 54 với mọi số tự nhiên n.

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Chữ Cái Tiếng Việt Đẹp, Dễ Thương Cho Bé, Hình Ảnh Bảng Chữ Cái Tiếng Việt

Vậy 55n + 1 – 55n phân chia hết cho 54.

Bài 43 (trang đôi mươi SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

*

Lời giải:

a) x2 + 6x + 9 = x2 + 2.x.3 + 32 = (x + 3)2 

b) 10x – 25 – x2 = –(–10x + 25 + x2) = –(25 – 10x + x2) = –(52 – 2.5.x + x2) = –(5 – x)2

*

Bài 44 trang 20 skg toán 8 tập 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

*

Lời giải

*

b) (a + b)3 – (a – b)3

= <(a + b) – (a – b)> . <(a + b)2 + (a + b).(a – b) + (a – b)2>

= (a + b – a + b) . (a2 + 2ab + b2 + a2 – b2+ a2 – 2ab + b2)

= 2b.(3a2+ b2)

c) (a + b)3 + (a – b)3

= <(a + b) + (a – b)> . <(a + b)2 – (a + b)(a –b) + (a – b)2>

= <(a + b) + (a – b)> . <(a2 + 2ab + b2) – (a2 – b2) + (a2 – 2ab + b2)>

= (a + b + a – b) . (a2 + 2ab + b2 – a2 + b2 + a2 – 2ab + b2)

= 2a.(a2 + 3b2)

Hy vọng với các phương thức mà chúng tôi vừa chia sẻ phía trên rất có thể giúp các bạn biết bí quyết phân tích đa thức thành nhân tử để giải bài xích tập đơn giản và chính xác nhé