Bài viết sẽ chia sẻ các phương pháp tính diện tích xung quanh diện tích s toàn phần hình nón vàthể tích hình nón, khối nón, kèm lấy một ví dụ minh họa. 

Hình nón (hay còn được gọi là khối nón) là một trong hình học không khí 3 chiều, có đáy là 1 hình tròn, đỉnh nhọn. Có thể hình dung 1 hình nón được sinh sản thành khi quay một tam giác vuông xung quanh trục một cạnh góc vuông của chính nó một vòng.

Bạn đang xem: Công thức thể tích khối nón

*


Công thức tính diện tích s xung quanh

Diện tích bao phủ hình nón bằng của cung cấp kính mặt dưới nhân với con đường sinh với hằng số pi.

Sxp = π.r.l

Trong đó:

Sxp: diện tích s xung quanhπ : hằng số pi (được có tác dụng tròn là 3,14)l: độ dài mặt đường sinhr: bán kính mặt đáy

Tính diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần hình nón bằng tổng diện tích s xung quanh và ăn mặc tích mặt đáy

Stp = Sxp + Sđáy

=> Stp= π.r.l + π.r2 

Trong đó:

Stp: diện tích toàn phầnSxp: diện tích xung quanhSđáy : diện tích s đáyπ : hằng số pi (được làm tròn là 3,14)l: độ dài đường sinhr: bán kính mặt đáy

Công thức tính thể tích khối nón

Thể tích hình nón bởi 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao của hình nón (khoảng giải pháp từ trung ương đến đỉnh)

*

Trong đó: 

V: thể tíchSđáy : diện tích đáyπ : hằng số pi (được có tác dụng tròn là 3,14)r: nửa đường kính mặt đáyh: chiều cao hình nón (khoảng cách từ trọng điểm đáy tới đỉnh)

Xác định mặt đường sinh, mặt đường cao và nửa đường kính đáy

Đường cao là khoảng cách từ tâm mặt đáy đến đỉnh của hình chóp.

Đường sinh là khoảng cách từ 1 điểm bất kỳ trên đường tròn đáy cho đỉnh của hình chóp.

Do hình nón được chế tác thành lúc quay một tam giác vuông xung quanh trục một cạnh góc vuông của nó một vòng, nên có thể coi đường cao và bán kính đáy là 2 cạnh góc vuông của tam giác, còn con đường sinh là cạnh huyền.

Do đó, lúc biết đường cao và bán kính đáy, ta có thể tính được mặt đường sinh bởi công thức:

*

Biết nửa đường kính và mặt đường sinh, tính đường cao theo công thức:

*

Biết đường cao và con đường sinh, tính nửa đường kính đáy theo công thức:

*

Ví dụ minh họa

Tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần cùng thể tích hình trụ có nửa đường kính đáy là 6cm, con đường cao là 8cm.

Xem thêm: Luyện Tập Trang 7 Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 7 Toán Lớp 4

Đường sinh của hình nón:

*

Diện tích xung quanh:

Sxp = π.r.l = 3,14 . 6 . 10 = 188,4 (cm2)

Diện tích toàn phần:

Stp = Sxp + Sđáy = Sxp + π.r2 = 188,4 +3,14 . 62 = 301,44 (cm2)

Thể tích hình nón:

*

Nhìn chung, hình nón là một hình không quá phức tạp, bởi vì vậy, nếu cụ vững các công thức cơ bạn dạng trên, các bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần cùng thể tích hình nón.