Hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y liên hệ với nhau bởi công thức \, với a là một số khác 0. Ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

Ví dụ: \<2=\frac{8}{4}\> với a = 8

2. Tính chất

– Tích của một giá trị bất kì của đại lượng này với giá trị tương ứng của đại lượng kia tương ứng của đại lượng kia luôn là một hằng số (bằng hệ số tỉ lệ).

x1y1=x2y2=x3y3 = …= a

Ví dụ: 2.6=4.3=3.4=…=12

– Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

\<\frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{2}}}=\frac{{{y}_{1}}}{{{y}_{2}}};\frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{3}}}=\frac{{{y}_{1}}}{{{y}_{3}}}...\>

Ví dụ:\<\frac{16}{8}=\frac{8}{4}\>

Bài viết gợi ý:


Bạn đang xem: Công thức tỉ lệ nghịch

1. Một số bài toán liên quan tới đại lượng tỉ lệ thuận 2. Tổng quát về công thức, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận 3. Tóm tắt về khái niệm số thực, trục số thực 4. Tóm tắt khái niệm số vô tỉ, căn bậc hai 5. Về quy ước làm tròn số 6. Về số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn 7. Các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Từ khóa: / Công thức, tính chất của đại lượng tỉ lệ ngh
Bình luận plovdent.com
0 bình luận

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
1 năm trước
*

Chính thức công bố đề Minh Họa Toán năm học 2020
2 năm trước
*

Chuyên đề Câu so sánh trong Tiếng Anh
2 năm trước
*

Chuyên đề: Tính từ và Trạng từ ( Adjectives and Adverbs)
2 năm trước
Chuyên đề: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - Từ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners)
2 năm trước
MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI {p;q}
706945 lượt xem
Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
594848 lượt xem
Phương pháp xác định tâm đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác
411992 lượt xem
Chính thức công bố đề Minh Họa Toán lần 2 năm học 2019
394899 lượt xem
ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
381231 lượt xem
Tài liệu
Đề thi
Bài viết


Xem thêm: Phần Mềm Tự Ngắt Sạc Khi Pin Đầy Cho Android Như Samsung Và Iphone

plovdent.com Team