Hai đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch x và y tương tác với nhau vì công thức , cùng với a là một số trong những khác 0. Ta nói y tỉ lệ thành phần nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

Ví dụ: <2=frac84> cùng với a = 8

2. Tính chất

– Tích của một giá trị bất kì của đại lượng này với giá trị tương ứng của đại lượng kia tương xứng của đại lượng kia luôn là một hằng số (bằng thông số tỉ lệ).

x1y1=x2y2=x3y3 = …= a

Ví dụ: 2.6=4.3=3.4=…=12

– Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch hòn đảo của tỉ số hai giá trị khớp ứng của đại lượng kia.

Ví dụ:

nội dung bài viết gợi ý:


Bạn đang xem: Công thức tỉ lệ nghịch

1. Một vài bài toán liên quan tới đại lượng tỉ lệ thuận 2. Tổng quát về công thức, đặc điểm của đại lượng tỉ lệ thuận 3. Cầm tắt về quan niệm số thực, trục số thực 4. Tóm tắt định nghĩa số vô tỉ, căn bậc nhị 5. Về quy cầu làm tròn số 6. Về số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn 7. Các tính chất của hàng tỉ số đều nhau
từ khóa: / Công thức, đặc điểm của đại lượng tỉ lệ thành phần ngh
Bình luận plovdent.com
0 phản hồi

phương pháp tính điểm giỏi nghiệp THPT đất nước 2020 tiên tiến nhất : 99% Đỗ tốt Nghiệp
1 năm trước
*

bao gồm thức ra mắt đề Minh Họa Toán năm học 2020
2 thời gian trước
*

siêng đề Câu so sánh trong giờ đồng hồ Anh
2 thời gian trước
*

chuyên đề: Tính từ và Trạng tự ( Adjectives và Adverbs)
2 năm kia
chăm đề: Sự hòa hợp giữa công ty ngữ và đụng từ - từ bỏ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners)
2 thời gian trước
MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI p;q
706945 lượt xem
phương pháp tính điểm tốt nghiệp THPT tổ quốc 2019 mới nhất : 99% Đỗ giỏi Nghiệp
594848 lượt coi
phương thức xác định trung tâm đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác
411992 lượt coi
thiết yếu thức công bố đề Minh Họa Toán lần hai năm học 2019
394899 lượt xem
ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhì
381231 lượt xem
tài liệu
Đề thi
bài viết


Xem thêm: Phần Mềm Tự Ngắt Sạc Khi Pin Đầy Cho Android Như Samsung Và Iphone

plovdent.com Team