Nếu chúng ta đang tra cứu kiếm giải pháp tính diện tích s toàn phần hình trụ để triển khai các bài bác tập yêu mong tính diện tích s toàn phần hình trụ. Vậy mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm công thức và bí quyết tính diện tích toàn phần hình tròn mà bài viết chia sẻ bên dưới đây.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

Hình trụ tròn là một trong hình trụ tất cả hai đáy là hai tuyến đường tròn bởi nhau, diện tích toàn phần hình trụ bằng diện tích s xung xung quanh hình trụ cùng với diện tích của 2 đáy.

trả sử hình trụ có chiều cao là h và bán kính đường tròn đáy là r y như hình vẽ.

Công thức tính diện tích s xung quanh hình trụ

Công thức tính diện tích s 2 mặt đường tròn đáy

=> Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ:

Trong đó:

(S_xq) là diện tích xung xung quanh hình trụ. (S_2đ) là diện tích 2 mặt đường tròn lòng hình trụ, (S_đ) là diện tích s đường tròn đáy. (S_tp) là diện tích s toàn phần hình trụ.(pi ) là hằng số (pi ) = 3.14159265359r là nửa đường kính đường tròn đáy.h là độ cao hình trụ.

Cách tính diện tích s toàn phần hình trụ

Để tính diện tích toàn phần hình trụ các bạn cũng có thể tính lần lượt diện tích đường tròn 2 đáy và ăn mặc tích xung quanh hình trụ kế tiếp tính tổng hai diện tích s sẽ được diện tích s toàn phần:

1. Đầu tiên các bạn cần tính diện tích s đường tròn lòng hình trụ sử dụng công thức tính (S_đ)

Nếu biết nửa đường kính r thì chúng ta chỉ nên áp dụng luôn luôn công thức, nếu nửa đường kính r chưa biết thì các bạn cần phụ thuộc vào dữ liệu nhằm tìm r. Tiếp đến tính diện tích s đường tròn lòng hình trụ.

2. Tiếp theo chúng ta cần tính diện tích s xung quanh hình trụ

Công thức tính diện tích xung quanh hình tròn trụ (S_xq = 2pi rh)

Thường thì chiều cao sẽ được mang đến sẵn, các bạn biết bán kính r ở bước 1, bởi vì vậy các các bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích xung xung quanh hình trụ.

3. Cuối cùng chỉ việc áp dụng công thức để tính diện tích toàn phần hình trụ

Hoặc các chúng ta cũng có thể tìm bán kính r và độ cao h tự yêu mong của đề bài bác sau đó chúng ta áp dụng trực tiếp bí quyết tính diện tích toàn phần hình trụ:

Ví dụ

ví dụ như 1: Tính diện tích s toàn phần của hình trụ, tất cả độ dài đường tròn đáy là 10cm, khoảng cách giữa 2 đáy là 6cm.

Xem thêm: Capella Gallery Hall 24 Đường 3/2 Phường 12 Quận 10 Hồ Chí Minh

Giải

Theo đề bài xích ta có: h = 6cm; 2r = 10cm => r = 5cm.

Áp dụng cách làm tính diện tích toàn phần hình trụ:

=> Vậy diện tích s toàn phần của hình trụ là (110pi left( cm^2 ight))

Ví dụ 2: Tính diện tích toàn phần của hình tròn trụ có độ cao là 7cm và diện tích xung quanh bằng 310 (left( cm^2 ight))

Giải

Theo đề bài ta có: h = 7; (S_xq = 310)

Áp dụng phương pháp tính diện tích s xung quanh (S_xq = 2pi rh)

=> (r = fracS_xq2pi rh = frac3102pi .7 approx 7cm)

Vậy (S_đ = pi r^2 = pi .7^2 = 49pi approx 154cm^2)

=> diện tích s toàn phần của hình trụ: (S_tp = 2.S_đ + S_xq = 2.154 + 310 = 618cm^2)

Trên đây nội dung bài viết đã chia sẻ đến các bạn công thức, ví dụ rõ ràng về cách tính diện tích toàn phần hình trụ. Hi vọng nội dung bài viết sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kiểu cách tính diện tích toàn phần hình trụ nhằm áp dụng đo lường và tính toán cho những bài toán ráng thể. Chúc chúng ta thành công!