Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật là những kiến thức và kỹ năng đã được học từ thời trung học. Đây là đều kiến thức đặc trưng áp dụng được trong thực tiễn đời sống như tính diện tích s chiếc hộp, chiếc thùng xốp để đựng đồ,… bài viết này sẽ ra mắt đầy đủ cho mình các phương pháp tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích toàn phần


1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt phần nhiều là hầu như hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật tất cả 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai mặt đối lập nhau được coi là hai dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt sót lại gọi là phương diện bên.


*

2. Bí quyết tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật

– công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích s 4 mặt bên của hình (trừ 2 khía cạnh đáy).

Công thức: diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật được bằng tích của chu vi dưới mặt đáy và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.

+ h: chiều cao hình hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, biết chiều dài trăng tròn m, chiều rộng 7 m, độ cao 10 m.

Giải:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– bí quyết tính diện tích s toàn phần

Công thức: diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật cùng 2 phương diện còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

Sxq: diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.

h: chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

+ a: Chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: một chiếc thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 cm, chiều lâu năm là 5,4 cm, chiều rộng lớn là 2 cm. Tính diện tích s toàn phần của chiếc thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Bí quyết tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được xem bằng tích của diện tích đáy cùng chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

c: chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài 9 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 6 cm.

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để nắm rõ hơn về thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, mời bạn tìm hiểu thêm bài viết Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật tất cả ví dụ đầy đủ, bỏ ra tiết.

4. Công thức tính đường chéo hình hộp chữ nhật

Đường chéo cánh của hình hộp chữ nhật bao gồm độ dài bằng nhau.

*

Trong đó:

D: đường chéo hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

h: độ cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài 10cm, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 15cm.

Xem thêm: Top 15 Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 6 Môn Tiếng Anh Năm 2020, Tải Đề Thi Thử Vào Lớp 6 Môn Tiếng Anh Năm 2020

*


Hy vọng rằng với những bí quyết tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Từ khóa search kiếm:

diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtmuốn tính diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích hình hộp chữ nhậttính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích s xung quanhcông thức tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phầncông thức tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s xung quanhcông thức diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình chữ nhậttính diện tích toàn phầndiện tích bao phủ của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậts toàn phần hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phầnmuốn tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích bao quanh hình hộpcông thức diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s toàn phần hình chữ nhậtdiện tích xung quanh diện tích toàn phầndiện tích bao phủ của hình chữ nhậtcách tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộpmuốn tính diện tích s hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung xung quanh hình chữ nhậtdiện tích xung quanh là gìmuốn tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s xung xung quanh hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatcông thức tính diện tích xung xung quanh hình hộphình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính dt bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanhdiện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật