I: Cường độ loại điện (A)U: Hiệu điện thế (V)R: Điện trở (Ω)Điện trở

Một số bí quyết điện trở quan trọng cần chú ý:

R = U / IĐiện trở mạch nối tiếp:Rtd = R1 + R2 +…+ RnĐiện trở mạch tuy nhiên song:Rtd= 1 / R1+1 / R2+…+ 1 / RnĐiện trở của dây dẫn:R = ρl / s

Trong đó:

l: chiều lâu năm dây (m)S: ngày tiết diện của dây (m2 )ρ điện trở suất (Ωm)R điện trở (Ω)Cường độ cái điện với hiệu điện thếTrong mạch nối tiếp:I = I1 = I2 =…= In vàU = U1 + U2 +…+ UnTrong mạch tuy nhiên song:I = I1 + I2 +…+ In vàU = U1 = U2 =…= UnCông suất điện

P = U.I, trong đó:

P: hiệu suất (W)U: hiệu điện nắm (V)I: cường độ mẫu điện (A)

Nếu vào mạch gồm điện trở thì họ cũng rất có thể áp dụng bí quyết được suy ra trường đoản cú định hình thức ôm:

*
Công của chiếc điện

A = P.t = U.I.t, vào đó:

A: công mẫu điện (J)P: năng suất điện (W)t: thời gian (s)U: hiệu điện ráng (V)I: cường độ cái điện (A)Hiệu suất thực hiện điện

H = A1 / A * 100%. Vào đó:

A1: năng lượng có lợi được gửi hóa từ năng lượng điện năng.A: điện năng tiêu thụ.Định phương pháp Jun – Lenxơ

Q = I2.R.t, trong đó ta có:

Q: sức nóng lượng lan ra (J)I: cường độ mẫu điện (A)R: năng lượng điện trở ( Ω )t: thời hạn (s)Công thức tính nhiệt lượng

Q=m.c.Δt, trong những số ấy ta có:

m: trọng lượng (kg)c: nhiệt dung riêng rẽ (JkgK)Δt: độ chênh lệch ánh nắng mặt trời (0C)

Công thức năng lượng điện từ lớp 9

Hao tổn phí tỏa nhiệt trên dây dẫn được xem bằng công thức.

*

Trong đó:

P: năng suất (W)U: hiệu điện ráng (V)R: Điện trở (Ω)

Công thức quang học lớp 9

Công thức của thấu kính hội tụTỉ lệ độ cao của vật và ảnh:h/h’= d/d’Mối quan hệ giữa d cùng d’:1/f= 1/d+ 1/d’

Trong đó:

d: khoảng cách từ vật mang lại thấu kínhd’: Khoản biện pháp từ hình ảnh tới thấu kínhf là tiêu cự của thấu kínhh là độ cao của vậth’ là chiều cao của ảnh