*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Công thức tính độ lớn lực lorenxơ là

Một electron cất cánh vào không gian có từ trường hầu hết (overrightarrow B ) cùng với vận tốc thuở đầu (overrightarrow v_0 ) vuông góc với chạm màn hình từ. Quy trình của electron vào từ trường là 1 trong đường tròn có nửa đường kính R. Khi tăng độ lớn của chạm màn hình từ lên gấp hai thì:


Một phân tử proton vận động với gia tốc (overrightarrow v ) vào trong sóng ngắn từ trường theo phương tuy nhiên song với con đường sức từ bỏ thì:


Trong mẫu vẽ sau hình làm sao chỉ đúng vị trí hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có điện dương vận động trong từ trường đều:


Đưa một nam châm mạnh lại ngay gần ống phóng năng lượng điện tử của máy thu hình thì hình ảnh trên màn hình hiển thị bị nhiễu. Lý giải nào là đúng:


Trong hình mẫu vẽ sau hình như thế nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt với điện dương vận động trong từ trường đều:


Trong mẫu vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron hoạt động trong sóng ngắn từ trường đều:

*


Trong hình mẫu vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tính năng lên electron và hạt với điện dương chuyển động trong từ trường sóng ngắn đều:


Trong hình mẫu vẽ sau hình nào chỉ đúng vị trí hướng của lực Lorenxơ công dụng lên electron cùng hạt với điện dương hoạt động trong từ trường đều:


Trong hình mẫu vẽ sau hình như thế nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tính năng lên electron cùng hạt với điện dương chuyển động trong từ trường sóng ngắn đều:


Một proton cất cánh vào trong từ trường hồ hết theo phương phù hợp với đường sức một góc (30^0) với tốc độ (3.10^7m/s), từ trường sóng ngắn (B = 1,5T). Lực Lo-ren-xơ chức năng lên phân tử đó có giá trị là?


Một hạt với điện tích (q = 3,2.10^ - 19,,C), bay vào trong từ trường phần lớn có cảm ứng từ (B = 0,5,,T) với vận tốc (10^6,,m/s) cùng vuông góc với chạm màn hình từ. Lực Lorenxo chức năng lên phân tử đó có độ bự là


Một proton hoạt động thẳng hầu hết trong miền gồm cả từ trường đầy đủ và năng lượng điện trường đều. Vectơ tốc độ của hạt với hướng con đường sức điện trường như hình vẽ. E = 8000V/m, v = 2.106m/s. Xác triết lý và độ phệ B:

*


Một electron có cân nặng m = 9,1.10-31 kg, hoạt động với vận tốc thuở đầu v0 = 107 m/s, trong một từ trường đều (overrightarrow B )sao cho (overrightarrow v ) vuông góc với các đường sức từ. Qũy đạo của electron là 1 trong những đường tròn nửa đường kính R = đôi mươi mm. Tìm độ lớn của cảm ứng từ B?


Hạt proton vận động theo tiến trình tròn nửa đường kính R dưới tác dụng của một từ bỏ trường đều B=10-2 T. Xác định chu kỳ hoạt động của proton. Biết cân nặng proton mP=1,67.10-27 kg, điện tích của proton qP=1,6.10-19 C.


Một hạt electron cùng với vận tốc lúc đầu bằng không, được tăng tốc sang 1 hiệu điện nạm 400 V. Tiếp đó, nó được dẫn vào một trong những miền từ trường với véctơ chạm màn hình từ vuông góc với véctơ vận tốc của electron. Quỹ đạo của electron là 1 trong đường tròn nửa đường kính R = 7 cm. Độ lớn chạm màn hình từ là
Xem thêm: Nguyên Nhân Dẫn Đến Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất ? Please Wait

Hai điện tích (q_1 = 10,,mu C) với điện tích (q_2) bay cùng hướng, thuộc vận tốc vào trong 1 từ trường đều. Lực Lorenxơ tính năng lần lượt lên (q_1) và (q_2) là (2.10^ - 8,,N) và (5.10^ - 8,,N) . Độ béo của điện tích (q_2) là


Hạt (alpha ) có cân nặng (m = 6,67.10^ - 27,,left( kg ight)), điện tích (q = 3,2.10^ - 19,,left( C ight)). Xét một hạt (alpha ) tất cả vận tốc ban đầu không đáng kể được tăng tốc vì một hiệu điện thế (U = 10^6,,left( V ight)). Sau khoản thời gian được tăng tốc độ nó cất cánh vào vùng không khí có tự trường đầy đủ (B = 1,8,,left( T ight)) theo phía vuông góc với mặt đường sức từ. Lực Lorenxơ chức năng lên hạt tất cả độ mập là