Khi học về từng nhiều loại hợp chất hữu cơ ví dụ thì bên cạnh nắm được cấu tạo, đặc thù hoá học của chúng thì vấn đề viết những đồng phân cũng khá quan trọng. Đối cùng với dạng bài bác trắc nghiệm thì cách tính số đồng phân sẽ hỗ trợ các em khôn xiết nhiều, tiết kiệm ngân sách được thời hạn trong bài kiểm tra cùng thi.

Bạn đang xem: Công thức tính đồng phân este

Vậy thì phương pháp và cách tính số đồng phân như vắt nào, các em tham khảo nội dung bài viết sau đây.

*

Cách tính số đồng phân

I. Đồng phân:

1. Đồng phân là gì?

Đồng phân là phần đa hợp chất khác biệt nhưng bao gồm cùng bí quyết phân tử.

Các đồng phân của nhau tất cả tính chất khác nhau do bọn chúng có cấu trúc hoá học tập khác nhau.

Lưu ý: các đồng phân của nhau thì có cùng phân tử khối, nhưng phần nhiều chất gồm cùng phân tử khối thì hoàn toàn có thể không bắt buộc đồng phân của nhau.

Ví dụ: , nhưng bọn chúng không thuộc CTPT nên không hẳn đồng phân.

2. Phân loại:

Chúng ta có không ít cách phân nhiều loại đồng phân, hoàn toàn có thể dựa vào đơn nhất tự liên kết, team chức hay địa điểm trong không gian,....

*

Cách tính số đồng phân

- Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: thu được khi chuyển đổi trật từ liên kết của các nguyên tử C với nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: cùng rất một công thức C4H10 ta có các đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân loại nhóm chức:

Nhóm chức

Loại chất

- OH

Ancol

- O -

Ete

- CHO

Anđehit

- CO

Xeton

- COOH

Axit

Ví dụ: Cùng bí quyết C2H6O ta rất có thể viết 2 đồng phân cùng với 2 các loại nhóm chức không giống nhau (ancol với ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân vị trí nhóm chức hoặc links bội: vị trí của nhóm chức, nhóm cầm hoặc link bội trên mạch C thay đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, trong phân th tất cả một nối đôi:

- Đồng phân cis – trans:

Ví dụ với buten – 2 – en

Nhận thấy, khi 2 nhóm cố gắng của nguyên tử C có nối đôi khác biệt thì sẽ mở ra đồng phân hình học. Nếu các nhóm cố kỉnh ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) tất cả phân tử khối to hơn nằm về cùng một bên với nối đôi đã là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

3. Các bước viết đồng phân:

- Tính số liên kết π cùng vòng:

π + v =

- dựa vào công thức phân tử, số link π+v nhằm lựa chọn nhiều loại chất phù hợp. Hay đề sẽ mang đến viết đồng phân của hợp chất cầm thể.

- Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: ko phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,...

+ Mạch vòng: vòng ko nhánh, vòng vó nhánh,....

- gắn thêm nhóm chức hoặc liên kết bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó dịch chuyển để chuyển đổi vị trí. đề nghị xét tính đối xứng để tránh trùng lặp.

- Điền H để bảo đảm an toàn hoá trị của các nguyên tố. Đối với bài bác trắc nghiệm thì không cần.

II. Cách tính số đồng phân:

1. Cách tính số đồng phân: Ankan

- Khái niệm: Ankan là hầu như hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm những liên kết đối kháng C-C với C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ gồm đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới xuất hiện thêm đồng phân.

- công thức tính nhanh:

Áp dụng: Tính số đồng phân ankan C4H10:

Thay bởi vì viết

Butan 2 – metylpropan

Ta thực hiện công thức trên với n = 4, đồng phân.

Với C5H12, ta bao gồm n = 5 số đồng phân ankan đã là đồng phân.

2. Phương pháp tính số đồng phân: Anken

- Anken là mọi hiđrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử chứa một link đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken tất cả đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối đôi với đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C mang nối đôi, từng C sẽ liên kết với 2 nhóm rứa (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C mang nối đôi đang còn 2C cùng H nhóm thế.

Nếu đề bài bác yêu mong tính đồng phân cấu trúc sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Giả dụ yêu mong tính đồng phân (bao có đồng phân hình học) đang là 1+1+2=4 đồng phân.

Ví dụ cùng với C5H10: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi vẫn còn 3C và H nhóm thế.

Ta có 5 đồng phân cấu tạo và 6 đồng phân anken.

3. Phương pháp tính số đồng phân: Ankin

- Ankin là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử chứa một link ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối cha và không tồn tại đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C với nối ba, từng C sẽ liên kết với cùng một nhóm thay (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C mang nối bố sẽ còn 2C cùng H là đội thế.

Ta tất cả 2 đồng phân ankin.

Ví dụ với C5H8: Trừ đi 2C với nối đôi đang còn 3C và H nhóm thế.

Ta tất cả 3 đồng phân ankin.

4. Cách tính số đồng phân: Benzen và đồng đẳng

- Đồng đẳng benzen là đều hiđrocacbon thơm, vào phân tử chứa một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- cách làm tính số đồng phân:

Áp dụng: Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8, C8H10, C9H12.

Ta gồm n = 7, thế vào cách làm ta được (7-6)2 = 1

n = 8, ta được (8-6)2 = 4

n = 9, vậy vào công thức (9-6)2 = 9 đồng phân.

5. Cách tính số đồng phân: Ancol

- Ancol là hầu như hợp hóa học hữu cơ trong phân tử chưa nhóm –OH gắn thêm trực tiếp với C no.

- đội chức ancol: -OH.

- CTTQ của ancol no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2n+1OH giỏi CnH2n+2O (n≥1).

- Ancol có đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm nhóm OH.

- cách làm tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân ancol no, solo chức, mạch hở từ C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

Propan – 1 – ol Propan – 2 – ol

C4H9OH: 24-2 = 4 đồng phân.

C5H11OH: 25-2 = 8 đồng phân.

Lưu ý: khi viết đồng phân ancol, team OH không đã nhập vào C không no cùng 1 nguyên tử C thiết yếu gắn 2 hay 3 đội OH.

6. Phương pháp tính số đồng phân: Ete

- Ete là hợp chất hữu cơ vào phân tử có nguyên tử oxi links với 2 đội ankyl.

- CTTQ của ete no, solo chức, mạch hở: CnH2n+2O (n≥2).

- phương pháp tính số đồng phân:

- Áp dụng: cùng với n = 3 ta có công thức ete là C3H8O, núm vào cách làm ta được: đồng phân là

Với n = 4, cách làm ete là C4H10O, ta được đồng phân.

Lưu ý: Ancol và ete no, 1-1 chức là đồng phân về loại nhóm chức. Lúc viết đồng phân ví như đề không đề cập mang đến ancol tuyệt ete thì cần tính cả hai loại.

7. Phương pháp tính số đồng phân: Phenol

- Phenol là các hợp hóa học hữu cơ trong phân tử bao gồm nhóm –OH links trực tiếp cùng với C thơm.

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- công thức tính nhanh:

- Áp dụng:

C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

Với gồm cùng phương pháp phân tử tuy vậy là đồng phân ancol thơm (OH đính với C no).

8. Cách tính số đồng phân: Anđehit

- Anđehit là gần như hợp hóa học hữu cơ trong phân tử bao gồm nhóm –CH = O link trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của anđehit no, solo chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối đôi ở nhóm chức CHO.

- cách làm tính nhanh:

- Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là bí quyết của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Với C3H6O: đồng phân.

Với C4H8O: đồng phân.

9. Phương pháp tính số đồng phân: Xeton

- Xeton là đều hợp chất hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm C = O links trực tiếp với nhì nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối song ở team chức CO.

- bí quyết tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ cách làm ta tính được: đồng phân.

Lưu ý: Anđehit và xeton có cùng cách làm phân tử với nhau, nên những khi đề bài chỉ đến CTPT mà không đề cập đến một số loại hợp hóa học nào thì bắt buộc tính cả hai.

10. Cách tính số đồng phân: Axit

- Axit cacboxylic là đông đảo hợp hóa học hữu cơ vào phân tử gồm nhóm –COOH liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của aaxit no, solo chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử đựng một nối song ở team chức COOH.

- phương pháp tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân axit gồm CTPT C4H8O2

Theo công thức ta có: 24-3 = 2 đồng phân.

Xem thêm: Vitamin B12 Có Vai Trò Của Vitamin B12 Đối Với Cơ Thể, Vai Trò Vitamin B12 Với Cơ Thể

Bảng tổng hợp:

*

Trên đấy là cách tính số đồng phân của các hợp chất hữu cơ thường chạm chán trong lịch trình Hoá 11. Mặc dù nhiên, những công thức này chỉ vận dụng cho một trong những trường đúng theo cơ bản, và có nhiều điều khiếu nại giới hạn.

Vì vậy, ngoại trừ việc áp dụng cách tính số dồng phân vào những bài tập trắc nghiệm thì các em cũng cần phải nắm được quá trình viết đồng phân của các hợp hóa học khác nhau