Để giải được các bài tập liên quan đến số mol, độ đậm đặc mol, mật độ % hỗn hợp hay thể tích …các bạn phải học thuộc phương pháp tính để rất có thể áp dụng vào giải bài tập. Ở nội dung bài viết này lúc này chúng tôi xin nhờ cất hộ đến chúng ta công thức tính lạnh độ mol cùng công thức tính xác suất dung dịch chính xác nhất các bạn cùng học thuộc nhé.

*
Bạn đang xem: Nồng độ mol là gì? công thức tính số mol, nồng độ mol?

Công thức tính độ đậm đặc mol

=> phương pháp tính nồng độ mol CM thông qua số mol chất chia đến thể tích dung dịch, từ đó phương pháp như sau : CM = n/V

Trong đó :

CM là mật độ mol dung dịch được tính bằng mol/litn là nồng độ mol dung dịch được xem bằng molV là thể tích dung dịch được xem bằng lít

Công thức 2 : nồng độ mol CM bằng nồng độ xác suất C% nhân với 10 lần khối lượng riêng của hỗn hợp ( 10.D ) phân chia cho cân nặng mol ( M ) , bí quyết tính như sau : CM=C%. 10.D/M

Trong đó

CM Nồng độ mol/lit C% độ đậm đặc phần trăm D trọng lượng riêng của dung dịchM khối lượng mol

Bài tập lấy ví dụ tính nồng độ mol

Ví dụ 1: Tính độ đậm đặc mol của dung dịch khi 0,5 lit hỗn hợp CuSO4 chứa 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

=> Áp dụng công thức tính số mol n = m : M ( Nếu chúng ta không biết hoàn toàn có thể tham khảo các công thức tính số mol để tìm hiểu thêm tin tức )

+ Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

=> Ta vận dụng công thức tính độ đậm đặc mol cm = n/V khi biết được số mol là 0,625 mol với thể tích là 0,5 lit

+ mật độ mol của dung dịch CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Trộn 200 ml hỗn hợp H2SO4 4M vào 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M. Mật độ mol của dung dịch new là

Hướng dẫn giải:

Số mol H2SO4 2 lít hỗn hợp H2SO4 4M là

0,2 : 4 = 0,8 mol

Số mol H2SO4 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M là

4 : 0,25 = 1 mol

Thể tích sau khoản thời gian trộn dung dịch là: 4 + 0,2 = 4,2 lít

Nồng độ mol của dung dịch mới là: ( 0,8 + 1) : 4,2 = 0,43M

Công thức tính nồng độ phần trăm dung dịch

=> cách tính nồng độ phần trăm dung dịch C% bằng cân nặng dung dịch mdd phân tách cho cân nặng chất tan mct với nhân với 100% phương pháp tính như sau : C%=mct.100%/mdd

Trong đó

mdd Khối lượng dung dịchmct Khối lượng chất tan

C% mật độ phần trămCông đồ vật 2 : Nồng độ xác suất C% bởi nồng độ mol nhân với khối lượng mol chất trên 10 lần trọng lượng riêng của dung dịch,

=> phương pháp tính như sau : C%=CM.M/10D

Trong đó

C% Nồng độ phần trăm

CM Nồng độ mol/litM Khối lượng mol chấtD Khối lượng riêng biệt của dung dịch

Bài tập lấy ví dụ tính nồng độ tỷ lệ dung dịch

Ví dụ 3: Hòa rã 15 gam muối vào 50 gam nước.

Xem thêm: Loại Văn Bản Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đắk Lắk, Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đắk Lắk

Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp thu được:

Hướng dẫn giải:

Ta có: mdd = mdm + mct = 50 + 15 = 65 gam

Áp dụng công thức:

*

Ví dụ 4: Trộn 50 gam hỗn hợp muối ăn có nồng độ 20% cùng với 50 gam dung dịch muối ăn uống 10%. Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp thu được ?

Hướng dẫn giải:

*

=> trên là toàn cộ cách tính nồng độ mol cùng nồng độ xác suất dung dịch chúng ta cần học thuộc để áp dụng giải tốt chúng ta tập liên quan.