Toán tiểu học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản giúp những em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Công thức tính s

Nhờ đó, đã biết cách vận dụng vào bài bác tập giỏi hơn, để ngày càng học giỏi môn Toán. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới trên đây của plovdent.com:


Tổng hợp công thức tính diện tích, chu vi, thể tích những hình toán đái học

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta rước chiều dài cộng chiều rộng lớn nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta đem chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết DT tra cứu cạnh bằng cách lấy DT phân chia cạnh vẫn biết.


2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông ta lấy chu vi hình vuông vắn chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích s hình vuông, ta lấy độ nhiều năm một cạnh nhân với chủ yếu nó.

Mở rộng: ví như biết diện tích s hình vuông, ta có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta rước tổng nhị cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích s Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta hoàn toàn có thể tính:

Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta đem độ lâu năm cạnh hình thoi nhân cùng với 4.

Mở rộng: ví như biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta mang chu vi phân chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thoi, ta mang tích độ dài hai đường chéo chia mang lại 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta rước độ dài 3 cạnh tam giác cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta tra cứu cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).


Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta mang độ lâu năm đáy nhân với độ cao rồi chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như ta biết diện tích s hình tam giác, ta có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta lấy độ dài những cạnh hình thang cộng lại với nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình thang và độ lâu năm 3 cạnh, ta có thể tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng độ nhiều năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta mang tổng độ lâu năm hai lòng nhân với độ cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: giả dụ biết diện tích s hình thang, ta có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: nếu biết chu vi hình tròn, ta có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy cung cấp kinh nhân với bán kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 phương diện của hình lập phương nhân cùng với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 mặt của hình lập phương nhân cùng với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta rước cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p. X c

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta mang chu vi mặt dưới nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta mang chiều rài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được xác định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với đường sinh hình nón (l). Đường sinh rất có thể là một con đường thẳng hoặc 1 đường cong phẳng. Cùng với hình nón thì mặt đường sinh bao gồm chiều nhiều năm từ mép của vòng tròn mang lại đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký kết hiệu diện tích s xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị xê dịch là 3,14r: buôn bán kính dưới mặt đáy hình nón với bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung quanh hình nón cùng với diện tích dưới đáy hình nón. Vì diện tích mặt dưới là hình trụ nên vận dụng công thức tính diện tích hình trụ là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: phân phối kính hình tròn đáy.

Xem thêm: Thói Quen Tốt Là Gì - Tác Động To Lớn Của Những Thói Quen Nhỏ Nhặt

h: là đường cao hạ từ bỏ đỉnh xuống chổ chính giữa đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích xung xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích của nhì đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích s mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích s mặt cầuV là thể tích hình cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính phương diện cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tè Ngọc
plovdent.com
595
Lượt tải: 12.936 Lượt xem: 533.264 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết cài về

Link plovdent.com chính thức:

Toán tè học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác và liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA