Tích phân từng phần (tptp) và phương pháp đổi đổi thay số là nhị trong các phương pháp tính tích phân. TPTP được thực hiện khi biểu thức dưới vết tích phân đựng 2 loại hàm số không giống nhau trong 4 nhiều loại hàm số: logarit, nhiều thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng có khi phương pháp này được dùng trong số bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện các hàm số khả tích trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề nặng nề như họ tưởng phải không nào. Hãy gắng chắc “thần chú” với bảng nguyên hàm để xử cấp tốc dạng toán này nhé.