Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và download ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (162.45 KB, 5 trang )


HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁNLỚP 3

I. Các số mang đến 10000; 100000.

Bạn đang xem: Tóm tắt hệ thống kiến thức toán lớp 3

1. Biện pháp đọc, viết các số bao gồm 4,5 chữ số:

a, VD: xem xét cho học viên cáh phát âm số tất cả chữ số 0; 1 ; 4; 5.- lúc nào đọc là “không’’, “mươi” (2032, 2320).

- lúc nào đọc là “một”, “mốt” (1326; 3261).- khi nào đọc là “bốn”, “tư” (4526; 5264).- bao giờ đọc là “năm”, “lăm” (5378, 7835).b, chú ý viết số:

VD: Năm mươi hai nghìn tư trăm cha mươi sáu. Viết là: 52436.

VD: Viết số gồm: 5 chục nghìn, 2 nghìn, 4 trăm, 3 chục và 6 1-1 vị. Viết là: 52436.

2. So s¸nh c¸c sè vào ph¹m vi 10000; 100000.

*) Giúp học sinh nắm được các bước so sánh:+) bước 1: so sánh số các chữ số.

+) bước 2: đối chiếu từng hàng của 2 số kể từ hàng lớn nhất.VD: So sánh: 45367 ... 45673.

- Ta thấy 2 số đều sở hữu 5 chữ s.

- so sánh từng hàng: hàng vạn bằng nhau, hàng trăm ngàn bằng nhau,hàng trăm 3


- Vậy: 45367

*) L­u ý: So s¸nh 2 sè: 5639 ...5039 + 6.- Thùc hiƯn tÝnh vÕ ph¶i: 5639 > 5045.


(2)

- xem xét học sinh đặt tính theo cột dọc, đặt thẳng những hàng từ nên sang trái. Nhớ chínhxác khi tiến hành phép tính.

- chú ý học sinh đặt tính đúng, thực hiện phép hiền hậu phải sang trọng trái, triển khai phépchia từ trái thanh lịch phải.

5. ThiÕt lËp sè cã 4; 5 ch÷ sè:

VD: Viết tất cả các số tất cả 4 chữ số không giống nhau từ các chữ số: 1; 2; 3; 4 trong các số ấy có chữ sốhàng đơn vị chức năng là 4.

6. Nªu quy lt cđa d·y sè, viÕt số phù hợp vào nơi chấm...

VD: 13005; 13006; ...;...;...;...;

7. Tìm kiếm thành phần chưa biết trong phép tính.

VD: tìm X: 35974 + X = 83046 (Tìm số hạng không biết).96399 : X = 3 ( T×m sè phân tách ch­a biÕt).

8. TÝnh giá trị của biểu thức:

+) Dạng 1: Biểu thức không cã dÊu ngc:

VD: 49368 + 9050 : 5 ( triển khai phép phân tách trước).+) Dạng 2: Biểu thức tất cả chứa vệt ngoặc:

VD: (89367 – 14399) x 3 (Thực hiện trong ngoc trc).

II. Giải toán có lời văn:

1. Dng toỏn v hơn yếu số đối kháng vị.

VD: Cuộn dây xanh dài 1456m. Cuộn dây đỏ dài hơn cuộn dây xanh 598m. Hỏi c 2cun dõy di bao nhiờu một?

Tóm tắt:

Cuộn dây xanh:

Cun dõy : 598m

1456m


(3)

2. Dạng toán về gấp, nhát số lần.

VD: miếng vải trắng nhiều năm 1569m, mảnh vải đen dài vội vàng 3 lần mảnh vải trắng. Hỏi cả 2mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt:

Mảnh vải vóc trắng:Mảnh vải đen:

3. Dạng 3: search 1 trong số phần bằng nhau của 1 số.

VD: Cuộn dây xanh dài 9366m. Cuộn dây vàng dài bằng 1/3 cuộn dây xanh. Hỏi cả 2cuộn dây rất dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt:

Cuộn dây xanh:Cuộn dây vàng:

4. Dạng toán kiên quan cho rút về solo vị:

VD1: 3 hàng tất cả 396 cây. Hỏi 5 hàng tất cả bao nhiêu cây?Tóm tắt:

3 hàng: 396 cây.5 hàng: ... Cây?

VD2: 1530 cái chén bát xếp vào 5 chồng. Hỏi gồm 9005 cái chén xếp vào được bao nhiêu chồngbát như thế?

Tóm tắt:

1530 dòng bát: 5 chồng.9005 dòng bát: ... Chồng?

III. Hình học:

1. Điểm làm việc giữa trung điểm của đoạn thẳng:

*) Điểm ngơi nghỉ giữa:

A O C

*) Trung điểm của đoạn thẳng:

A M B

2. Hình tròn, tâm, phân phối kính, đường kính.

*) hình trụ tâm O:

- Đường kính AB trải qua O, có giới hạn bởivành tròn A; B.

- nửa đường kính OA = OB.

DBAO1456m? m9366m? m

Giải bằng 2 phép tính : cùng x

Giải bởi 2 phép tính : với :

O, A, B là 3 điểm thẳng hàng.O là điểm ở thân A cùng B


(4)

OA = OB = 1/2 AB;

- B¸n kÝnh b»ng nửa đường kính:Từ điểm O ra vành tròn A; B; D.

3. DiƯn tÝch cđa 1 h×nh:

- mặt phẳng bên trong của 1 hình làm sao đó chính là diện tích của hỡnh ú.

4. Đơn vị đo diện tích: cm

- Xăng ti m2 là diện tích của 1 hình vuông có cạnh là 1cm.

5. Diện tích s hình chữ nhật:

- Giúp học sinh hiểu và nỗ lực được nguyên tắc tính diện tích hình chữ nhật: mong muốn tính diệntích hình chữ nhật ta lấy chiềudài nhân cùng với chiều rộng lớn ( cùng đơn vị đo).

- Gióp häc sinh vËn dơng quy t¾c làm bài tập phức hợp hơn:

VD: mãng cầu chu vi hỡnh chữ nhật là 36m, biếtchiều lâu năm gấp 2 lần chiều rộng. Tính diện tích?+ cách 1: tìm kiếm chiều dài và chiều rộng.

+ cách 2: tìm diện tích.Chiều rộng:


ChiỊu dµi:DiƯn tÝch: ...m ?

6. Diện tích s hình vuông:

- Giúp học viên hiểu và cố kỉnh được quy tắc tính diện tích hình vuông vắn = cạnh x cạnh.- vận dụng quy tắc làm bài tập phức tạp.

IV. Các dạng toán khác:

1. Thời gian: tháng ngày Năm.

- Ngày 1/ 6/ 2004 là sản phẩm công nghệ tư. VËy ngµy 1/ 6/ 2005 lµ thø t­.

2. Lµm quen víi ch÷ sè La M·:

- Giúp học viên hiểu được các số La Mã từ 1 đến 21.- Biết đọc, viết, ghép số La Mã.

- 5 số chính: I, II, III, V, X để ghép thành những số khác.- Biết sắp tới xếp các số La Mã từ que diêm cho sẵn.

3. Thực hành xem đồng hồ:

- Gióp häc sinh biÕt chØ giê h¬n: kim phót qua sè 12.- Gióp häc sinh biÕt chØ giê kÐm: Kim phót qua sè 6.- Gióp häc sinh biÕt sè giê trong 1ngµy = 24 giê.


(5)

- Đọc giờ đồng hồ chiều, tối, đêm,- Chỉ đồng hồ đeo tay có số La Mã.
- xem giờ đồng hố điện tử.

- phương pháp tính khoảng thời hạn nhất định.

VD: An đi học lúc 6h30phút. Tự nhà mang lại trường An đi không còn 10phút. Hỏi An đến trườnglúc mấy giờ?

4. Lµm quen thuộc với thống kê lại số liệu:

- Giúp học viên biết chú ý vào dÃy số liệu trả lời câu hỏi.- Biết lập bảng thống kê lại số liệu.

VD1: cho dÃy số liệu: 5, 10, 15, 20, 25, 30.? D·y sè trªn cã tÊt cả từng nào số?

? S th 3 trong dóy l số nào? số này hơn số thứ nhất trong hàng bao nhiêu 1-1 vị?? Số vật dụng 2 to hơn số th my trong dóy?

VD2: Lập bảng những thống kê số liệu sau:

- Khèi 3 cã 4 líp: 3A, 3B, 3C, 3D.

Xem thêm: Shpt Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

- Số cây xanh của mỗi lớp máy tự là: 40, 25, 45, 28.

Líp 3A 3B 3C 3D


https://vndoc.com/toan-lop-3

Tài liệu liên quan


*
Tài liệu các công thức toán lớp 11_ Phương trình lựơng giác docx 26 12 83
*
những công thức toán học pptx 10 849 7
*
TẤT cả những CÔNG THƯC TOÁN học cấp 3 không thiếu thốn NHẤT 23 3 4
*
Ôn tập sinh học cải thiện lớp 9 cùng 12: các công thức toán docx 11 1 8
*
Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ ba CHỮ SỐ (Không nhớ) ppt 6 1 2
*
Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài xích dạy : CỘNG CÁC SỐ CÓ tía CHỮ SỐ (Có nhớ một lượt ) ppt 7 6 24
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : những số có năm chữ số. Pptx 4 971 2
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Cộng các số có ba chữ số ( gồm nhớ một đợt ) pptx 4 941 3
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài bác dạy : Cộng, trừ các số có tía chữ số ( không nhớ ) pptx 5 848 1
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Đọc, viết, so sánh những số có bố chữ số ppsx 4 768 1
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(162.45 KB - 5 trang) - các công thức toán lớp 3 – Ngắn gọn, tương đối đầy đủ
Tải bản đầy đủ ngay
×