Tổng hợp kỹ năng toán lớp 4 là ôn tập lại các dạng toán cơ bản và quan trọng đặc biệt ở công tác toán lớp 4. Đây là cách đệm để các em học xuất sắc toán lớp 5.Bài học tập này plovdent.com đã tổng hợp kỹ năng toán lớp 4các bài toán, nội dung kiến thức và kỹ năng trọng trung khu để các con ôn tập với củng vậy kiến thức.

Bạn đang xem: Công thức toán lớp 4 cần nhớ

1. Ôn tập về số tự nhiên.

1.1. Số và chữ số

- dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Có 10 số có 1 chữ số (từ 0 cho 9)

Có 90 số gồm 2 chữ số (từ 10 cho 99)

Có 900 số gồm 3 chữ số (từ 100 đến 999)

Có 9000 số gồm 4 chữ số (từ 1000 mang lại 9999)

- Số từ bỏ nhiên bé dại nhất là số 0. Số tự nhiên lớn độc nhất không có

- nhì số trường đoản cú nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau một solo vị.

- những số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 hotline là số chẵn. Nhị số chẵn tiếp tục hơn yếu nhau 2 đơn vị.

- các số tất cả chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 call là số lẻ. Nhì số lẻ thường xuyên hơn kém nhau 2 1-1 vị.

1.2. Hàng và lớp

*

Hàng 1-1 trăm, hàng chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp đối kháng vị

Hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng ngàn hợp thành lớp nghìn

1.2.1. Cách đọc số trường đoản cú nhiên.

Để đọc các số tự nhiên ta phát âm từ trái quý phái phải, giỏi từ sản phẩm cao tới mặt hàng thấp.

Các chữ số từ nên sang trái thứu tự thuộc hàng đối chọi vị, sản phẩm chục, mặt hàng trăm, mặt hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng ngàn nghìn, ...

Hàng đối kháng vị, mặt hàng chục, hàng nghìn hợp thành lớp solo vị.

Hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn vừa lòng thành lớp nghìn.

1.3. Phép cộng

a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c)

0 + a = a + 0 = a

(a - n) + (b + n) = a + b

(a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

(a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

Nếu một hạng được vội vàng lên n lần đồng thời các số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng này được tăng lên một số trong những đúng bởi (n - 1) lần số hạng được cấp lên

Nếu số hạng bị giảm sút n lần, đồng thời các số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng kia bị sút đi một trong những đúng bởi (1 -) số hạng bị sút đi.

Tổng của các số chẵn là một số trong những chẵn

Tổng của một trong những lẻ và một số chăn là một trong những lẻ

Tổng của nhị số tự nhiên thường xuyên là một số trong những lẻ

1.4. Phép trừ

a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

Nếu số bị trừ và số trừ thuộc tăng hoặc bớt n đơn vị thì hiệu của chúng không đổi

Nếu số bị trừ được vội lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu được tăng thêm một vài đúng bằng (n - 1) lần số bị trừ

Nếu số bị trừ duy trì nguyên, số trừ được cấp lên n lần thì hiệu bị giảm đi (n - 1) lần số trừ

Nếu số bị trừ được tạo thêm n đơn vị, số trừ không thay đổi thì hiệu sụt giảm n đối kháng vị

1.5. Phép nhân

a x b = b x a

a x (b x c) = (a x b) x c

a x 0 = 0 x a = 0

a x 1 = 1 x a = a

a x (b + c) = a x b + a x c

a x (b - c) = a x b - a x c

Trong một tích nếu thừa số được gấp lên n lần đồng thời gồm một vượt số không giống bị giảm đi n lần thì tích ko đổi.

Trong một tích nếu như thừa số được vội vàng lên n lần đồng thời, các thừa số còn lại không thay đổi thì tích được gấp lên n lần và ngược lại trong một tích tất cả một thừa số bị giảm đi n lần, những thừa số còn lại giữ nguyên thì tích cũng trở nên giảm đi n lần (n > 0)

Trong một tích, trường hợp có tối thiểu một thừa số chẵn thì tích đó chẵn

Trong một tích, nếu như một quá số được tăng lên a 1-1 vị các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích nhận thêm a lần tích các thừa số còn lại.

Trong một tích những thừa số đa số lẻ với có tối thiểu 1 vượt số gồm tận thuộc là 5 thì tích gồm tận cùng là 5.

1.6. Phép chia

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

0 : a = 0

a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

Trong phép chia, nếu số bị phân tách tăng hoặc giảm đi n lần (n > 0) bên cạnh đó số chia không thay đổi thì yêu quý cũng tạo thêm (giảm đi) n lần.

Trong một phép chia, ví như tăng số phân tách lên n lần (n > 0) đôi khi số bị chia không thay đổi thì thương giảm xuống n lần với ngược lại.

Trong một phép chia, số phân chia và số bị phân chia cùng tăng hoặc bớt n lần thì thương không đổi.

Trong một phép chia có dư, nếu như số bị chia và số chia cùng được vội vàng (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng khá được gấp (giảm) n lần.

1.7. Hàng số

*

1.8. Dấu hiệu chia không còn cho: 2, 3, 5, 9

*

Dấu hiệu phân chia hết đến 2: những số gồm tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết mang đến 2

Dấu hiệu phân chia hết đến 5: những số bao gồm tận thuộc là 0, 5 thì phân tách hết mang đến 5

Dấu hiệu phân tách hết mang đến 3: các số gồm tổng những chữ số phân chia hết mang đến 3 thì phân tách hết mang đến 3.

Dấu hiệu chia hết đến 9: những số gồm tổng những chữ số phân tách hết cho 9 thì phân chia hết cho 9.

2. Ôn tập về phân số và các phép tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

*

*

2.2. đặc điểm cơ bản của phân số

Nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đang cho.

Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số cùng với cùng một số trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số đang cho.

2.3. So sánh các phân số

a) So sánh những phân số cùng chủng loại số

Trong nhị phân số bao gồm cùng mẫu số:

Phân số nào bao gồm tử số nhỏ hơn thì phân số đó nhỏ nhắn hơn.Phân số nào tất cả tử số lớn hơn thì phân số đó mập hơn.Nếu tử số cân nhau thì hai phân số đó bởi nhau.

b) So sánh những phân số cùng tử số

Trong nhì phân số tất cả cùng tử số:

Phân số nào tất cả mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.Phân số nào bao gồm mẫu số lớn hơn thì phân số đó nhỏ nhắn hơn.Nếu mẫu số cân nhau thì nhì phân số đó bằng nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu mã số nhì phân số kia rồi so sánh các tử số của nhị phân số mới.

2.4. Những phép tính phân số

a) Phép cộng phân số

Muốn cộng hai phân số tất cả cùng mẫu mã số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Muốn cộng hai phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng chủng loại số nhị phân số, rồi cùng hai phân số đó.

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ hai phân số tất cả cùng chủng loại số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho mẫu số của phân số trang bị hai và giữ nguyên mẫu số.

Muốn trừ nhì phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ nhị phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân hai phân số ta rước tử số nhân với tử số, chủng loại số nhân với mẫu số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn phân chia một phân số cho 1 phân số, ta mang phân số trước tiên nhân với phân số lắp thêm hai hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành chủng loại số, mẫu số thành tử số.

3. Ôn tập đại lượng

3.1. Bảng đơn vị đo khối lượng

*

Để đo cân nặng các đồ gia dụng nặng hàng chục, mặt hàng trăm, hàng trăm ngàn ki-lô-gam, fan ta cần sử dụng những solo vị: yến, tạ, tấn.

Để đo khối lượng các vật dụng nặng sản phẩm chục, hàng trăm, hàng trăm gam, tín đồ ta cần sử dụng những 1-1 vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

Mỗi đơn vị đo khối lượng đều cấp 10 lần đối kháng vị bé nhiều hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo khối lượng đều nhát 1/10 lần đối chọi vị to hơn liền trước nó

3.2. Bảng đơn vị đo độ dài

*

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài gần như gấp 10 lần đối kháng vị bé thêm hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị đo độ dài phần đa kém 1/10 lần solo vị lớn hơn liền trước nó.

Một số đơn vị đo diện tích: m2, km2, dm2, cm2

1km2 = 1 000 000m2

1m2 = 100dm2

1m2 = 10 000cm2

1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thay kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon ba, mon năm, mon bảy, mon 8, mon mười, tháng mười nhì có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, tháng chín, mon mười một có: 30 ngày.

Tháng hai có 28 ngày (vào năm nhuận có 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 tiếng = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập về số vừa đủ cộng

4.1. Việc tìm số mức độ vừa phải cộng

Một vài kỹ năng cần nhớ

Muốn tìm số vừa phải cộng của đa số số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng đó chia cho số những số hạng.

Ví dụ: kiếm tìm trung bình cộng của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

Số trung bình cùng của dãy giải pháp đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài xích toán: tìm số hạng lúc biết trung bình cộng và số hạng khác.

*
*

5. Ôn tập dạng tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu

*

6. Ôn tập tìm nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu với tỉ của hai số đó.

6.1. Tìm nhì số khi biết tổng với tỉ

*

6.2. Tìm hai số lúc biết hiệu cùng tỉ

*

7. Ôn tập dạng toán đặt tính của phép nhân, chia, cộng, trừ.

7.1 Phép nhân

Khi tiến hành phép tính ta tiến hành từ đề xuất qua trái

Ta thứu tự có những tích riêng sản phẩm 1, 2, 3… khi để tính nhớ phải đặt thẳng hàng những chữ số

7.2 Phép chia

Thực hiện tại phép tính theo thứ tự tự trái qua phải.

Có đầy đủ 3 phép tính trong phép phân chia gồm: Chia sau đó nhân rồi cuối cùng trừ.

Trong phép chia có dư thì số dư khi nào cũng bé dại hơn số chia.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: muốn cộng hai số tự nhiên và thoải mái ta có thể làm như sau:

Viết số hạng này bên dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

Cộng những chữ số nghỉ ngơi từng mặt hàng theo thứ tự từ nên sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến mặt hàng chục, sản phẩm trăm, mặt hàng nghìn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: ao ước trừ nhì số tự nhiên và thoải mái ta rất có thể làm như sau:

Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo sản phẩm công nghệ tự từ bắt buộc sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị chức năng đến mặt hàng chục, hàng trăm, mặt hàng nghìn, …

8. Ôn tập hình học

Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tăng thêm a x 2

Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tăng lên a x 2

Nếu bớt chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ sút lên a x 2 đối chọi vị

Nếu giảm chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ sút lên a x 2 đối chọi vị

Nếu gấp 1 chiều nào kia của hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích s sẽ tăng thêm bấy nhiêu lần.

Nếu giảm một chiều nào kia của hình chữ nhật lên từng nào lần thì diện tích s sẽ sụt giảm số lần

Trong hình vuông, nếu tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tăng thêm 4 x a đối chọi vị

Trong hình vuông vắn nếu cạnh tăng lên a lần thì diện tích tạo thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và ăn mặc tích hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

*

8.1.2. Diện tích hình bình hành

*

8.2. Hình thoi và diện tích hình thoi.

8.2.1. Hình thoi

*

8.2.2. Diện tích s hình thoi

Cho hình thoi ABCD gồm AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD với hình tam giác COD rồi ghép cùng với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

Xem thêm: Đề Thi Và Đáp Án Đề Anh Thpt Quốc Gia 2020 Môn Tiếng Anh, Đề Thi & Đáp Án Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2020

*

Dựa vào mẫu vẽ ta có:

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích s hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

*

Vậy diện tích hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bởi tích của độ nhiều năm hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

*

(Trong đó: S là diện tích s hình thoi; m, n là độ lâu năm của hai tuyến phố chéo)

Trên đấy là bàitổng hợp kỹ năng toán lớp 4 nhằm giúp những em ôn tập, củng nuốm kiến thức ship hàng cho học toán lớp 5. Các em gia nhập thêm khóa đào tạo và huấn luyện toán online của plovdent.com để tìm hiểu nhiều kiến thức hay nhé.