CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình diễn cho các bạn các ngôn từ gồm:

*

1. Khối đa diện đều nhiều loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• mỗi mặt là 1 trong những tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của đúng 3 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo lần lượt là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích toàn bộ các khía cạnh của khối tứ diện phần đông cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện phần đông cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• có 6 khía cạnh phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhị cạnh đối diện)

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối nhiều diện đều loại $3;4$ (khối bát diện đều hay khối tám khía cạnh đều)

• từng mặt là 1 trong những tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh chung của đúng 4 mặt

• có số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) thứu tự là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích tất cả các phương diện của khối bát diện phần đa cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• có 9 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén bát diện phần đông cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối đa diện đều một số loại $4;3$ (khối lập phương)

• mỗi mặt là một trong những hình vuông

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số cạnh (C) thứu tự là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích s của tất cả các mặt khối lập phương là $S=6a^2.$

• bao gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: Công thức tứ diện đều


Xem thêm: Cách Bảo Quản Sữa Mẹ Để Ngăn Mát Được Bao Lâu? Bảo Quản Sữa Mẹ Để Trong Ngăn Mát Được Bao Lâu

Khối đa diện đều một số loại $5;3$ (khối thập nhị diện đều hay khối mười nhị mặt đều)

• từng mặt là 1 ngũ giác phần nhiều • mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của cha mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số canh (C) theo thứ tự là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích toàn bộ các khía cạnh của khối 12 mặt những là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• gồm 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt đông đảo cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối nhiều diện loại $3;5$ (khối nhị thập diện gần như hay khối hai mươi phương diện đều)

• từng mặt là 1 trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích s của tất cả các mặt khối trăng tròn mặt phần đông là $S=5sqrt3a^2.$

• tất cả 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối 20 mặt mọi cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi tuyệt nhất và khá đầy đủ nhất tương xứng với nhu cầu và năng lực của từng đối tượng người tiêu dùng thí sinh:

Bốn khoá học tập X vào góiCOMBO X 2020có nội dung trọn vẹn khác nhau và tất cả mục đich bổ trợ cho nhau giúp thí sinh về tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và những em học sinh có thể muaCombogồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc nhấp vào từng khoá học để sở hữ lẻ từng khoá phù hợp với năng lượng và nhu cầu phiên bản thân.