Mệnh đề quan lại hệ là một trong chủ điểm quan liêu trọng, cần nắm rõ trong học tiếng anh. Bài lúc này plovdent.com Review sẽ share tới chúng ta chủ đề này.

Bạn đang xem: Công thức which who whom


*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó gồm thể bao gồm nhiều từ xuất xắc có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải say mê rõ hơn về danh trường đoản cú đứng trước nó.
Xét lấy ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong những relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng làm xác định danh từ đó. Nếu quăng quật mệnh đề này ra chúng ta vẫn có một câu hoàn chỉnh: The woman is my girlfriend.

Đại từ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt đại diện ngôi đồ vật, rượu cồn vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt quan trọng trong mệnh đề quan tiền hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.

B. Relative Clauses - Mệnh đề quan hệ giới tính

Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng những đại từ quan tiền hệ: who, whom, which, that, whose hay mọi trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan lại hệ dùng để làm bổ nghĩa mang đến danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Những đại từ quan liêu hệ


1. WHO

- cai quản từ trong mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- có tác dụng túc từ mang lại động từ vào mệnh đề quan hệ

- thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- thống trị từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan lại hệ

- thay thế cho danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- có thể thay núm cho vị trí của who, whom, which vào mệnh đề tình dục quan hệ xác định

* các trường hợp hay được sử dụng “that”:

- lúc đi sau các bề ngoài so sánh nhất

- lúc đi sau các từ: only, the first, the last

- khi danh tự đi trước bao gôm cả người và vật

- lúc đi sau những đại trường đoản cú bất định, đại từ lấp định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* các trường đúng theo không cần sử dụng that:

- trong mệnh đề quan hệ giới tính không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ sở hữu cho danh từ bỏ chỉ bạn hoặc vật, hay thay cho các từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng từ quan tiền hệ

1. WHY: mở đầu đến mệnh đề quan hệ nam nữ trong giờ đồng hồ Anh chỉ lý do, thường chũm cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: sửa chữa thay thế từ chỉ khu vực chốn, thường vắt cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: thay thế sửa chữa từ chỉ thời gian, thường nuốm cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: do you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

III. Các loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có hai một số loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan liêu hệ khẳng định và mệnh đề quan hệ tình dục không xác định.

Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh từ là danh từ bỏ không xác minh và không sử dụng dấu phẩy phân cách nó với mệnh đề chính.Mệnh đề tình dục không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật dụng hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề không duy nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ bỏ là danh từ khẳng định và được chia cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai lốt phẩy (,) hay lốt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết lúc nào dùng mệnh đề quan hệ tình dục không xác định, ta chú ý các điểm sau:

- lúc danh từ mà lại nó ngã nghĩa là 1 danh tự riêng

- khi danh từ mà lại nó bửa nghĩa là một tính từ tải (my, his, her, their)

- lúc danh từ mà lại nó xẻ nghĩa la một danh từ bỏ đi cùng với this , that, these, those

 

IV. Một số chú ý trong mệnh đề quan hệ

1. Giả dụ trong mệnh đề quan lại hệ có giới tự thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ nam nữ (chỉ vận dụng với whom cùng which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bởi who.

Ex: I’d like to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan liêu hệ xác minh , chúng ta cũng có thể bỏ các đại từ quan tiền hệ làm cho túc từ:whom, which.


5. Những cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được cần sử dụng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề tình dục chứa những đại từ quan hệ thống trị từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn thành cụm lúc này phân trường đoản cú (V-ing) hoặc vượt khứ phân tự (V3/ed).

* nếu như mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm lúc này phân từ bỏ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. → The couple living next door to me are professors.

* trường hợp mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân từ bỏ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành các động từ bỏ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành nhiều động trường đoản cú nguyên mẫu mã (To-infinitive) lúc trước đại từ quan hệ tình dục có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

Xem thêm: Đáp Án Thpt Quốc Gia 2017 Môn Hóa, Đề Thi, Bài Giải Môn Hóa Học Thpt Quốc Gia 2017


+ The woman, who is very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever và beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan liêu hệ và to be trước một ngữ giới trường đoản cú (một giới từ mở đầu kết phù hợp với các danh từ theo sau)


Ví dụ: