Relative Clauses – Mệnh đề quan lại hệ cách rút gọn mệnh đề quan lại hệPhân biệt cách dùng Who, Whom cùng Whose trong tiếng anhPhân biệt WHO, WHOM và WHOSE
Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó tất cả thể bao hàm nhiều từ tốt có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan liêu hệ dùng làm giải mê say rõ rộng về danh trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Công thức who whom which


Xét lấy một ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong những relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng để làm xác định danh tự đó. Nếu vứt mệnh đề này ra họ vẫn bao gồm một câu trả chỉnh: The woman is my girlfriend.

Đại từ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm nhà ngữ, thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt đại diện ngôi đồ gia dụng vật, hễ vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho tất cả những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng đặc biệt trong mệnh đề quan lại hệ xác định (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư giờ đồng hồ Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề dục tình

Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng những đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay đông đảo trạng từ quan liêu hệ: why, where, when. Mệnh đề quan lại hệ dùng để làm bổ nghĩa mang lại danh tự đứng trước nó.

I. Các đại từ quan hệ


1. WHO

– thống trị từ vào mệnh đề quan lại hệ

– sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who thay thế sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ người

2. WHOM

– có tác dụng túc từ mang lại động từ vào mệnh đề quan lại hệ

– thay thế cho danh tự chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– quản lý từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan liêu hệ

– thay thế cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which thay thế cho danh tự chỉ vật

4. THAT

– hoàn toàn có thể thay thay cho địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác định

* những trường hợp hay được dùng “that”:

– lúc đi sau các vẻ ngoài so sánh nhất

– khi đi sau những từ: only, the first, the last

– khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật

– khi đi sau những đại từ bỏ bất định, đại từ che định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* các trường hòa hợp không dùng that:

– vào mệnh đề quan hệ tình dục không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ download cho danh từ chỉ bạn hoặc vật, thường xuyên thay cho những từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan hệLoại danh từ vắt thếVai trò trong câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ xuất xắc túc từ
Thatchỉ fan hay chỉ vậtchủ từ xuất xắc túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan liêu hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ giới tính trong giờ Anh chỉ lý do, thường nuốm cho nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ vị trí chốn, thường vậy cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: sửa chữa thay thế từ chỉ thời gian, thường nắm cho tự then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: bởi you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có hai nhiều loại mệnh đề quan liêu hệ: mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ tình dục không xác định.

Mệnh đề quan liêu hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề quan trọng cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh tự là danh từ không xác định và không sử dụng dấu phẩy phân làn nó với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ nam nữ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một trang bị hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề không độc nhất thiết phải gồm trong câu, không có nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh từ bỏ là danh từ xác định và được phân cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai dấu phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết bao giờ dùng mệnh đề dục tình không xác định, ta để ý các điểm sau:

– lúc danh từ nhưng mà nó vấp ngã nghĩa là một trong những danh trường đoản cú riêng

– lúc danh từ nhưng nó bổ nghĩa là một trong tính từ download (my, his, her, their)

– lúc danh từ mà lại nó xẻ nghĩa la một danh trường đoản cú đi cùng với this , that, these, those

Một số để ý trong mệnh đề quan liêu hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan liêu hệ bao gồm giới từ bỏ thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề tình dục (chỉ áp dụng với whom với which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc từ, whom có thể được thay bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ xác định , chúng ta cũng có thể bỏ những đại từ quan hệ có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Những cụm từ bỏ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được dùng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn mệnh đề quan hệ

1. Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành cụm phân từ
Mệnh đề quan hệ giới tính chứa những đại từ quan lại hệ thống trị từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn gàng thành cụm lúc này phân tự (V-ing) hoặc vượt khứ phân từ (V3/ed).

* nếu như mệnh đề dục tình là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm bây giờ phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door lớn me are professors. → The couple living next door to me are professors.

* nếu mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề tiêu cực thì rút thành cụm quá khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề dục tình được rút thành cụm động tự nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành cụm động trường đoản cú nguyên mẫu mã (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ giới tính có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to lớn be killed in this way.

+ The woman, who is very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever & beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan tiền hệ và to be trước một ngữ giới từ bỏ (một giới từ khởi đầu kết phù hợp với các danh từ bỏ theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt biện pháp dùng Who, Whom với Whose trong giờ anh

1. Biện pháp dùng Who

– Who được dùng như hình thức nhà từ khi từ đứng trước của chính nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke to you, is my father

Người đàn ông (người mà) đã thì thầm với anh là phụ vương tôi

The girls who serve in the cửa hàng are the owner’s daughters

Những cô bé (mà họ) giúp câu hỏi ở của hàng là phụ nữ ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn là hễ từ Verb

2. Bí quyết dùng Whom

– Whom được dùng như hình thức vấp ngã túc từ, lúc từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người lũ ông, fan mà anh gặp mặt là cha tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô gái mà anh thấy là các chị họ tôi

– vào văn nói bạn ta hay được sử dụng who hoặc that cố kỉnh cho whom, hoặc phổ thông không chỉ có vậy bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– trong trường đúng theo whom có tác dụng từ xẻ túc cho một giới từ, khi viết ta nhằm giới từ trước whom, khi nói tứ để giới trường đoản cú sau cùng, còn whom được sửa chữa bằng that hoặc bỏ hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man khổng lồ whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại tự Subject

3. Biện pháp dùng Whose

– Whose được sử dụng như vẻ ngoài sở hữu giải pháp khi trường đoản cú đứng trước là công ty ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người dân có nhà của mình bị thiệt hại sẽ tiến hành bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh trường đoản cú Noun, danh từ đứng sau whose không lúc nào có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM cùng WHOSE

1. Phân biệt phương pháp dùng Who và Whose

– Sau who luôn luôn là cồn từ còn sau whose nên là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người thiếu nữ giúp bạn là cô giáo dạy giờ anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người lũ ông có nam nhi học cùng lớp tôi là một trong những bác sĩ

2. Phân biệt giải pháp dùng Who và Whom

– Who làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ và thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom làm cho túc từ đến động từ vào mệnh đề quan liêu hệ và thay nuốm cho danh tự chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn tất cả biết cậu nhỏ nhắn mà mẹ cậu ấy là một trong y tá?

Bài tập về phong thái dùng Who, Whom cùng Whose

Bài 1: chấm dứt câu cùng với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I like is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người lũ ông mà con trai cuả ông ta là chúng ta cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn tất cả biết người thiếu phụ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà mà cưả cuả nó màu đá quý là đơn vị cuả tôi

4) The girl whom I lượt thích is you

 Cô gái mà tôi say đắm là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu với Who hoặc Whom.

1) We are talking to lớn some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying to lớn study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking khổng lồ some peasants whom we will help.

 Chúng tôi nói chuyện với vài người nông dân (những fan mà) chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying to study hard.

 Các em học sinh (những em mà) trước đó lười học giờ đang chũm gắng chăm chỉ học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh gần cạnh đã bắt giữ lại người đàn ông (người mà) có không ít người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã ăn cắp ví của tôi

Bài 3: xong câu cùng với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is lớn demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ gần cạnh hại những người tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ bạn mà tất cả thanh kiếm dài đã bị đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những nhà khoa học những người mà sẽ nghiên cứu bộ máy mới đang qua đời.

Xem thêm: Một Bàn Dài Có 2 Dãy Ghế Đối Diện Nhau, Mỗi Dãy Gồm 6 Ghế, Ôn Tập Chương Tổ Hợp, Xác Suất Quiz

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is lớn demolish the tower.