1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch. Nếu chiếc điện tất cả cường độ I thì sau một thời gian t sẽ có một năng lượng điện lượng q = It di chuyển trong đoạn mạch (h.81) và khi đó lực năng lượng điện một công là:


ĐIỆN NĂNG - CÔNG SUẤT ĐIỆN

I. Điện năng tiêu thụ và công suất điện.

Bạn đang xem: Công và công suất của nguồn điện

1. Điện năng tiêu hao của đoạn mạch.

- Nếu cái điện tất cả cường độ I thì sau một thời hạn t sẽ có một điện lượng (q = It) dịch chuyển trong đoạn mạch (h.81) và lúc đó lực điện một công là:

(A= Uq = UIt) (8.1)

Trong đó: U là hiệu điện nuốm đặt vào 2 đầu đoạn mạch (V)

q là lượng điện tích dịch chuyển (C)

I là cường độ dòng điện trong mạch (A)

t là thời gian điện tích di chuyển (s)

- bởi vì vậy, lượng năng lượng điện năng nhưng một đoạn tiêu hao khi gồm dòng năng lượng điện chạy qua để đưa hóa thành những dạng tích điện khác được đo bởi công của lực năng lượng điện trường khi dịch chuyển có hướng các điện tích.

2. Công suất điện.

Công suất năng lượng điện của một quãng mạch là năng suất tiêu thụ năng lượng điện năng của đoạn mạch kia và có trị số bằng điện năng mà lại đoạn mạch tiêu hao trong một đơn vị thời gian. Hoặc bằng tích hiệu điện cầm giữa nhì đầu đoạn mạch cùng cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch đó:

(P = dfracAt = UI) (8.2)

II. Công suất tỏa sức nóng của đồ gia dụng dẫn khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua:

1. Định chính sách Jun len xơ.

- ví như đoạn mạch (hoăc thứ dẫn) chỉ tất cả điện trở thuần (R) (với (R = ho dfraclS)) thì năng lượng điện năng nhưng mà đoạn mạch kia tiêu thụ được thay đổi hoàn toàn thành nhiệt độ năng.

- nhiệt độ lượng tỏa ra tại một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của đồ dùng dẫn, với bình phương cường độ mẫu điện với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

(Q = RI^2t) (8.3)

2. Hiệu suất tỏa nhiệt độ của trang bị dẫn khi gồm dòng điện chạy qua.

Công suất tỏa sức nóng P ở đồ dùng dẫn khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua đặc trưng cho vận tốc tỏa nhiệt của đồ dẫn đó với được xác định bằng sức nóng lượng tỏa ra ở thiết bị dẫn vào một đơn vị thời gian.

Xem thêm: Công Thức Định Luật 2 Niu Tơn, 3 Định Luật Newton 1 + 2 + 3 Tổng Hợp Nhất


(P= RI^2) (8.4)

III. Công và hiệu suất của mối cung cấp điện.

1. Công của mối cung cấp điện

Thẹo định cơ chế bảo toàn tích điện , điện năng tiêu tốn trong toàn mạch bởi công của các lực lạ bên phía trong nguồn điện. Từ công thức 7.3 ta tất cả công thức tính công Ang của một nguồn điện khi chế tác thành mẫu điện bao gồm cường độ I chạy trong toàn mạch sau một thời hạn t là:

(A_ng=xi q=xi It) (8.5)

2. Hiệu suất của nguồn điện 

Công suất Png của mối cung cấp điện đặc thù cho tốc độ thực hiện công của nguồn tích điện đó với được xác minh bằng công của nguồn điện áp để thực hiện trong đơn vị thời gian. Công suất này cũng chính bằng năng suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch: