A. Sinh sản lập làm hồ sơ B. Cập nhật hồ sơ C. Khai quật hồ sơ D. Chế tác lập, cập nhật, khai quật hồ sơ

Câu 2: Việc tàng trữ dữliệu không thiếu và hợp lí sẽ:

A. Cung ứng thống kê, báo cáo, tổng hợpsố liệu. B. Cung ứng ra quyết định

C. Cả A và B phần đông đúng D. Cả A và B hầu như sai.

Bạn đang xem: Csdl được lưu ở đâu

Câu 3: đề nghị tiến hànhcập nhật làm hồ sơ học sinh của phòng trường trong các trường vừa lòng nào sau đây?

A. Một học viên mới đưa từ trường khác đến; thôngtin về ngày sinh của một học sinh bị sai.

B. Thu xếp danh sách học viên theo vật dụng tự tăngdần của tên

C. Tìm học viên có điểm môn toán cao nhất khối.

D. Tính tỉ lệ học viên trên vừa đủ môn Tincủa từng lớp.

Câu 4: dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu được lưu lại trong:

A. Bộ nhớ lưu trữ RAM B. Bộ lưu trữ ROM C.Bộ nhớ kế bên D. Những thiết bịvật lí

Câu 5: bài toán xác định kết cấu hồ sơ được thực hiện vào thời điểm nào?

A. Trước khi triển khai các phép tìm kiếm, tra cứu thông tin

B. Cùng lúc với câu hỏi nhập và update hồ sơ

C. Sau thời điểm đã nhập các hồ sơ vào đồ vật tính

D. Trước lúc nhập hồ sơ vào sản phẩm tính

Câu 6: Xét công tác làm việc quản lí hồ nước sơ. Trong số các công việc sau, các việcnào không thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ?

A. Xóa một làm hồ sơ B. Thống kê cùng lập báo cáo

C. Thêm hai hồ sơ D. Sửa tên trong một hồ sơ.

Câu 7: Cơ sở tài liệu (CSDL) là :

A. Tập hợp tài liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: cam kết tự, số, ngày/giờ, hìnhảnh... Của một công ty nào đó.

B. Tập hợp tài liệu có tương quan với nhau theo một chủ thể nào đó được ghilên giấy.

C. Tập hợp tài liệu có tương quan với nhau theo một chủ đề nào này được lưutrên máy tính điện tử để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu khai quật thông tin của rất nhiều người.

D. Tập hợp dữ liệu có tương quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưutrên giấy để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu khai thác thông tin của tương đối nhiều người.

Câu 8: Hệ cai quản trị database là:

A. Phần mềm dùng sản xuất lập, cập nhật, tàng trữ và khai thác thông tin của CSDL

B. Phần mềm dùng chế tạo ra lập, tàng trữ một CSDL

C. ứng dụng để làm việc và cách xử trí các đối tượng người sử dụng trong CSDL

D. Phần mềm dùng tạo nên lập CSDL

Câu 9: Em hiểu ra sao về các từHệ cai quản trị cơ sở dữ liệu ?

A. Hệ cai quản trị các đại lý dữ liệu là 1 trong loại thiết bịhỗ trợ screen máy tính

B. Hệ quản lí trị cơ sở dữ liệu là một loại thiết bịhỗ trợ mạng lắp thêm tính

C. Hệ quản lí trị cơ sở dữ liệu là một trong loại dữ liệuđược lưu trữ trên trang bị tính

D. Hệ quản lí trị cửa hàng dữ liệu là 1 trong những loại phần mềmmáy tính

Câu 10: Một Hệ database gồm:

A. Csdl và những thiết bị thiết bị lí. B. Các ứng dụng ứng dụngvà CSDL.

C. Hệ QTCSDL và những thiết bị thứ lí. D. Database và hệ QTCSDL quản ngại trị vàkhai thác cơ sở dữ liệu đó.

Câu 11: chuyển động nào sauđây có thực hiện CSDL?

A. Chào bán vé máy cất cánh B. Quản lýhọc sinh trong bên trường

C. Bán hàng có đồ sộ D. Toàn bộ đều đúng

Câu 12: Hãy nêu các ưu điểm khi thực hiện CSDL trên máy tính điện tử:

A. Gọn, thời sự (Cập nhật đầy đủ, kịp thời...)

B. Gọn, cấp tốc chóng

C. Gọn, thời sự, nhanh chóng, nhiều nguời hoàn toàn có thể sử dụng bình thường CSDL

D. Gọn, thời sự, nhanh chóng

Câu 13: khai quật hồ sơ gồm gồm những câu hỏi chính nào?

A. Chuẩn bị xếp, tìm kiếm B. Thống kê, lập báo cáo C. Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê lại D. Cả A cùng B

Câu 14: Xét tệp tàng trữ hồ sơ học tập bạ của học tập sinh, trong đó lưu trữ điểmtổng kết của các môn Văn, Toán, Lí, Sinh, Sử, Địa. Những vấn đề nào sau đây không thuộc làm việc tìm kiếm?

A. Tìm học viên có điểm tổng kết môn Văn cao nhất

B. Tìm học sinh có điểm tổng kết môn Toán thấpnhất

C. Tìm học viên có điểm mức độ vừa phải sáu môn caonhất

D. Tìm học sinh nữ tất cả điểm môn Toán tối đa vàhọc sinh nam gồm điểm môn Văn cao nhất

Câu 15: Xét tệp hồ sơ học bạ của một lớp. Các hồ sơ được bố trí giảm dầntheo điểm vừa phải của học sinh. Việc nào nêu bên dưới đây yên cầu phải coi sóc tấtcả những hồ sơ vào tệp?

A. Tìm học viên có điểm trung bình cao nhất, thấpnhất

B. Tính điểm vừa phải của tất cả học viên tronglớp

C. Tính và đối chiếu điểm TB của các học sinh nam vàđiểm TB của các học sinh nữ trong lớp

D. Cả B với C

Câu 16: sau thời điểm thực hiện nay tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh,khẳng định như thế nào sau đó là đúng?

A. Trình tự các hồ sơ vào tệp không núm đổi

B. Tệp hồ nước sơ rất có thể xuất hiện mọi hồ sơ mới

C. Trình tự những hồ sơ trong tệp không cố gắng đổi,nhưng những tin tức tìm thấy sẽ được lôi ra nên ko còn trong những hồ sơtương ứng

D. đều hồ sơ kiếm được sẽ không thể trên tệp vìngười ta vẫn lấy tin tức ra

Câu 17: Những xác định nào sau đây là sai?

A. Tìm kiếm là bài toán tra cứu các thông tin không cósẵn trong hồ sơ thỏa mãn một số trong những điều kiện nào đó

B. Những thống kê là cách khai thác hồ sơ dựa trên tínhtoán để lấy ra các thông tin quánh trưng, không tồn tại sẵn trong hồ nước sơ

C. Lập report là việc thực hiện các hiệu quả tìmkiếm, thống kê, sắp đến xếp các bộ làm hồ sơ để tạo thành lập một cỗ hồ sơ mới gồm nội dung vàcấu trúc khuôn dạng theo một yêu cầu cụ thể nào đó, thường để in ra giấy

D. Bố trí hồ sơ theo một tiêu chuẩn nào kia phù hợpvới yêu thương cầu thống trị của tổ chức

ĐÁP ÁN:

1D

2C

3A

4A

5D

6B

7C

8A

9D

10D

11D

12C

13D

14C

15D

16A

17A

___________________________________________________________________________________

BÀI 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞDỮ LIỆU

Câu 1: Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu không có tính năng nào trong các chức năng dưới đây?

A. Cung ứng môitrường chế tạo lập CSDL

B. Cung cấp môitrường update và khai thác dữ liệu

C. Cung ứng côngcụ cai quản lí cỗ nhớ

D. Hỗ trợ công cố kỉnh kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.

Câu 2: ngôn từ định nghĩadữ liệu thật hóa học là:

A.Ngôn ngữ lập trình Pascal B.Ngôn ngữ C

C. Các kí hiệu toán học dùng làm thực hiện nay các tính toán D. Hệ thống các kí hiệu để biểu đạt CSDL

Câu 3: ngôn ngữ định nghĩadữ liệu bao gồm các lệnh đến phép:

A. Đảm bảo tínhđộc lập dữ liệu

B. Khai báo kiểudữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

C. Tế bào tả các đốitượng được lưu trữ trong CSDL

D. Khai báo kiểudữ liệu của CSDL

Câu 4: ngôn từ thao tácdữ liệu thật hóa học là:

A. Ngữ điệu để tín đồ dùng mô tả yêu cầu cập nhật hay khai thácthông tin

B. Ngôn ngữ để tín đồ dùng biểu đạt yêu cầu update thông tin

C. Ngữ điệu SQL

D. Ngôn ngữ bậc cao

Câu 5: ngữ điệu thao tácdữ liệu bao gồm các lệnh mang đến phép:

A. Nhập, sửa,xóa dữ liệu

B. Khai báokiểu, cấu trúc, những ràng buộc trên tài liệu củaCSDL

C. Khai quật dữliệu như: tra cứu kiếm, chuẩn bị xếp, kết xuất báo cáo

D. Câu A với C

Câu 6: ngôn ngữ CSDL đượcsử dụng phổ biến bây giờ là:

A. SQL B. Access C.Foxpro D. Java

Câu 7: Những trọng trách nào tiếp sau đây không thuộc nhiệm vụ của công cụkiểm soát, điều khiển truy vấn vào CSDL?

A. Bảo trì tínhnhất tiệm của database B. Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)

C. Phục sinh CSDL khi gồm sự nạm D.Phát hiện tại và ngăn ngừa sự truy vấn không được phép

Câu 8: Hệ QT CSDL gồm cácchương trình triển khai những nhiệm vụ:

A. Phát hiện tại và ngăn chặn sự truy vấn không được phép, tổ chức vàđiều khiển các truy vấn đồng thời

B. Duy trì tính đồng điệu của dữ liệu, cai quản các biểu thị dữ liệu

C. Phục hồi CSDL khi có sự cố tại vị trí cứng xuất xắc phần mềm

D. Cả 3 lời giải A, B với C

Câu 9: xác minh nào sau đây là đúng?

A. Hệ QT cơ sở dữ liệu là một bộ phận củangôn ngữ CSDL, vào vai trò lịch trình dịch cho ngữ điệu CSDL

B. Người lập trình ứng dụng không được phép mặt khác là bạn quảntrị khối hệ thống vì như vậy vi phạm luật quy tắc an toàn và bảo mật

C. Hệ QT CSDL vận động độc lập, không nhờ vào vào hệ điều hành

D. Người quản trị CSDL phải hiểu biết thâm thúy và có tài năng tốttrong các lĩnh vực CSDL, hệ QT cơ sở dữ liệu và môi trường thiên nhiên hệ thống

Câu 10: fan nào đang tạora các phần mềm ứng dụng thỏa mãn nhu cầu nhu cầu khai quật thông tin tự CSDL?

A. Người dùng B.Người thiết kế ứng dụng

C. Fan QT csdl D.Cả bố người trên

Câu 11: người nào có vaitrò đặc trưng trong vụ việc phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL?

A. Fan lập trình B.Người dùng

C. Người quản trị D.Nguời quản trị CSDL

Câu 12: Trong mục đích củacon bạn khi làm việc với các hệ CSDL, người kiến tạo và cấp phép quyền truycập đại lý dữ liệu, là người?

A. Bạn lập trình vận dụng B.Người thực hiện (khách hàng)

C. Bạn quản trị cơ sở dữ liệu D. Người bảohành những thiết bị phần cứng của máy tính

Câu 13: chức năng của hệQTCSDL?

A. Cung ứng cáchkhai báo dữ liệu

B. Cung cấp môitrường sinh sản lập database và mức sử dụng kiểmsoát, điều khiển và tinh chỉnh việc truy vấn vào CSDL.

C. Hỗ trợ cáchcập nhật dữ liệu, tra cứu kiếm với kết xuất thông tin

D. Câu B với C

Câu 14: tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu là:

A. điều tra à xây cất à Kiểmthử B. Khảo sát điều tra à Kiểm thử à Thiếtkế

C. Xây dựng à Kiểm demo à Khảosát D. Thiết kế à điều tra khảo sát à Kiểmthử

ĐÁP ÁN:

1C

2D

3B

4A

5D

6A

7B

8D

9C

10B

11D

12C

13D

14A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀMICROSOFT ACCESS

Câu 1: Access là gì?

A. Là ứng dụng ứng dụng B.Là hệ QTCSDL vày hãng Microsoft sản xuất

C. Là phần cứng D.Cả A với B

Câu 2: Access là hệ QT csdl dành cho:

A. Sản phẩm tính cá thể B. Những mạng máytính vào mạng toàn cầu

C. Các máy tính xách tay chạy vào mạng cục bộ D. Cả A với C

Câu 3: Các tác dụng chính của Access?

A. Lập bảng B.Tính toán và khai quật dữ liệu

C. Tàng trữ dữ liệu D.Ba câu trên các đúng

Câu 4: Access bao gồm những tài năng nào?

A. Cung ứng công nỗ lực tạo lập, lưu trữ dữ liệu

B. Cung cấp công chũm tạo lập, cập nhật và khai thácdữ liệu

C. Cung ứng công thay tạo lập, tàng trữ và khai thácdữ liệu

D. Cung ứng công cố tạo lập, lưu giữ trữ, update vàkhai thác dữ liệu

Câu 5: Các đối tượng người dùng cơ phiên bản trong Access là:

A. Bảng, Macro, Biểu mẫu, mẫu mã hỏi B. Bảng, Macro, Biểumẫu, Báo cáo

C. Bảng, mẫu hỏi, Biểu mẫu, report D. Bảng, Macro, Môđun, Báocáo

Câu 6: vào Access gồm mấyđối tượng cơ bản?

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 7: chọn câu sai trong số câu sau:

A. Access có tác dụng cung cấp cách thức tạo lập CSDL

B. Access không cung ứng lưu trữ database trên các thiết bị nhớ.

C. Access đến phép cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo, thống kê, tổng hợp.

D. CSDL chế tạo trong Access gồm những bảngvà links giữa những bảng.

Câu 8: Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in dữ liệu, ta dùng:

A. Table B.Form C. Query D. Report

Câu 9: Để chuẩn bị xếp, tìmkiếm với kết xuất dữ liệu khẳng định từ một hoặc các bảng, ta dùng:

A. Table B.Form C. Query D. Report

Câu 10: Đối tượng nào tạogiao diện thuận lợi cho vấn đề nhập hoặc hiển thị thông tin?

A. Table B.Form C. Query D. Report

Câu 11: Đối tượng như thế nào cóchức năng dùng để làm lưu dữ liệu?

A. Table B.Form C. Query D. Report

Câu 12: Để khởi độngAccess, ta thực hiện:

A. Nháy đúp vào biểu tượng Access trênmàn hình nền

B. Nháy vào hình tượng Access trênmàn hình nền

C. Start à AllPrograms à Microsoft Office à Microsoft Access

D. A hoặc C

Câu 13: Để sản xuất một CSDLmới cùng đặt thương hiệu tệp trong Access, ta phải:

A. Khởi độngAccess, vào File lựa chọn New hoặc kích vào biểu tượng New

B. Vào file chọnNew

C. Kích vàobiểu tượng New

D. Khởi độngAccess, vào File lựa chọn New hoặc kích vào biểu tượng New, kích tiếp vào BlankDataBase, rồi khắc tên file và chọn vị trí lưu giữ tệp, rồi kế tiếp chọn Create

Câu 14: Hãy sắp xếp quá trình sau để được một làm việc đúng khi tạo nên một csdl mới?

(1) lựa chọn nút Create ( 2) lựa chọn File -> New (3) Nhập tên cơ sở dữ liệu (4) lựa chọn Blank Database

Câu 15: trong Access, để tạo thành CSDL mới, thao tác làm việc thực hiện tại lệnh làm sao sau đâylà đúng?

A. Create Table in kiến thiết View B. Createtable by using wizard

C. File/open D.File/New/Blank Database

Câu 16: thương hiệu của database trong Access bắt buộcphải đặt trước hay sau khi tạo CSDL?

A. Đặt tên tệp sau khoản thời gian đã chế tạo CSDL B. Vào tệp tin /Exit

C. Vào file /Close D.Bắt buộc vào là đặt tên tệp ngay rồi mới tạo csdl sau

Câu 17: trong Acess, nhằm mở database đã lưu, làm việc thực hiện lệnh nào sau đâylà đúng?

A. File/new/Blank Database B. Create table by usingwizard

C. File/open/ D.Create Table in thiết kế View

Câu 18: trả sử đã bao gồm tệp Accesstrên đĩa, nhằm mở tập tin kia thì ta thực hiện thao tác nào new đúng?

A. Nhấn tổ hợp phím CTRL+ O B.Nháy đúp chuột lên tên của cơ sở dữ liệu (nếu có) trong form New File

C. File/Open D.Cả A, B và C gần như đúng

Câu 19: ngừng phiên làmviệc cùng với Access bằng phương pháp thực hiện thao tác:

A. File/Close B. Nháy vào nút (X) nằm ở góctrên bên nên màn hình thao tác của Access

C. File/Exit D.Câu B hoặc C

Câu 20: tất cả mấy chế độchính để làm việc với những loại đối tượng?

A. 5 chính sách B.3 chế độ C. 4 chế độ D. 2 chế độ

Câu 21: Hai cơ chế chính làm việc với các đối tượng người sử dụng là:

A. Trang tài liệu và kiến tạo B.Chỉnh sửa và cập nhật

C. Thiết kế và bảng D. Xây cất vàcập nhật

Câu 22: chế độ thiết kế được sử dụng để:

A. Tạo mới hay biến đổi cấu trúc của bảng,mẫu hỏi; biến hóa cách trình diễn và định dạng biểu mẫu, báo cáo

B. Update dữ liệu mang đến của bảng, mẫu mã hỏi;thay đổi cách trình bày và format biểu mẫu, báo cáo

C. Tạo new hay thay đổi cấu trúc của bảng,mẫu hỏi; hiển thị tài liệu của biểu mẫu, báo cáo

D. Tạo bắt đầu hay đổi khác cấu trúc của bảng,mẫu hỏi, biểu mẫu và báo cáo

Câu 23: cơ chế trang dữ liệu được sử dụng để:

A. Tạo bắt đầu hay đổi khác cấu trúc của bảng,mẫu hỏi; biến hóa cách trình bày và format biểu mẫu, báo cáo

B. Cập nhật dữ liệu cho của bảng, chủng loại hỏi;thay đổi cách trình bày và format biểu mẫu, báo cáo

C. Hiển thị dữ liệu của biểu mẫu, báo cáo;thay đổi cấu tạo bảng, mẫu hỏi

D. Hiển thị tài liệu dạng bảng, mang đến phépxem, xóa hoặc biến đổi các tài liệu đã có

Câu 24: Trong chế độ trang dữ liệu, ta hoàn toàn có thể chuyển sang cơ chế thiết kếbằng cách dùng menu:

A. FormatDesign View B.ViewDesign View

C. ToolsDesign View D.Edit kiến thiết View

Câu 25: Để thay đổi qualại giữa cơ chế trang dữ liệu và chế độ thiết kế, ta nháy nút:

A. B. C. hoặc D.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 6 Cấp Thành Phố, 40 Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 6 (Có Đáp Án)

Câu 26: Một đối tượng người tiêu dùng trongAccess hoàn toàn có thể được tạo nên bằng cách:

A. Tín đồ dùngtự thiết kế, dùng thuật sĩ hoặc phối hợp cả 2 cách trên B. Người dùng tự thiết kế

C. Kết hợpthiết kế với thuật sĩ D.Dùng các mẫu dựng sẵn

Câu 27: Để chế tạo ra một đối tượng người tiêu dùng trong Access, trướctiên ta đề nghị nháy chọn 1 đối tượng yêu cầu tạo vào bảng lựa chọn đối tượng, rồitiếp tục thực hiện:

A. Nháy nút

B. Nháy chọn 1 trong những cách (tự thiết kế, cần sử dụng thuậtsĩ, phối kết hợp giữa thuật sĩ và thiết kế) trong trang bảng

C. Đáp ánA, B phần nhiều đúng

D. Đáp ánA, B gần như sai

Câu 28: fan ta thường sử dụng cách nào nhằm tạomột đối tượng người tiêu dùng mới (table)?

A. Create table in kiến thiết view B. Createtable by using wizard

C. Create table by entering data D. Create formin design view

Câu29: Để mở một đối tượng, trong hành lang cửa số của loại đối tượng người sử dụng tương ứng, ta thựchiện:

A. Nháy lên tên một đối tượng người sử dụng rồi tiếptục nháy nút để mởnó

B. Nháy lên thương hiệu một đối tượng để mở nó

C. Nháy đúp lên thương hiệu một đối tượng người tiêu dùng để mởnó

D. Đáp ánA hoặc C

Câu 30: Phần đuôi của tên tập tin trong Accesslà

A. MDB B. DOC C. XLS D. TEXT

Câu 31: MDB viết tắt bởi

A. Không tồn tại câu như thế nào đúng B. Manegement DataBase

C. MicrosoftDataBase D. Microsoft Access DataBase

ĐÁP ÁN:

1D

2D

3D

4D

5C

6A

7B

8D

9C

10B

11A

12D

13D

14A

15D

16D

17C

18D

19D

20D

21A

22A

23D

24B

25C

26A

27C

28C

29D

30A

31D

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÀI 4: CẤU TRÚC BẢNG

Câu 1: yếu tố cơ sởcủa Access là:

A. Table B.Field C. Record D. Field name

Câu 2: trong Access, muốnlàm bài toán với đối tượng người tiêu dùng bảng, tạicửa sổ cơ sở tài liệu ta lựa chọn nhãn:

A. Queries B. Reports C.Tables D. Forms

Câu 3: Để mở một bảng ởchế độ thiết kế, ta lựa chọn bảng đó rồi:

A. Click vào nút B.Bấm Enter

C. Click vào nút D.Click vào nút

Câu 4: trong số phát biểu sau, phạt biểu làm sao sai?

A. Ngôi trường (field): bản chất là cộtcủa bảng, mô tả thuộc tính của công ty thể bắt buộc quản lý

B. Bạn dạng ghi (record): bản chất làhàng của bảng, gồm dữ liệu về các thuộc tính của công ty được quản lý

C. Kiểu tài liệu (Data Type): là kiểucủa tài liệu lưu trong một trường

D. Một trường gồm thể có nhiều kiểudữ liệu

Câu 5: vào Access, một bảnghi được chế tạo ra thành từ dãy:

A.Trường B.Cơ sở dữliệu C.Tệp D.Bản ghi khác

Câu 6: phạt biểu nào saulà đúng độc nhất vô nhị ?

A. Record là tổng số hàng củabảng B. Data Typelà kiểu dữ liệu trong một bảng

C. Table gồm những cột với hàng D.Field là tổng thể cột trên một bảng

Câu 7: vào Access, khinhập dữ liệu cho bảng, quý hiếm của field GIOI_TINH là True. Khi ấy fieldGIOI_TINH được xác minh kiểu tài liệu gì?

A.Yes/No B.Boolean C.True/False D.Date/Time

Câu 8: Khi lựa chọn kiểu tài liệu cho ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc đương nhiên đơnvị chi phí tệ), cần chọn nhiều loại nào?

A. Number B.Currency C. Text D. Date/time

Câu 9: Khi chọn dữ liệucho những trường chỉ chứa 1 trong hai quý hiếm như: trường gioitinh,trường đoàn viên, ...nên lựa chọn kiểu dữliệu làm sao để trong tương lai nhập tài liệu cho nhanh.