Phản ứng Cu HNO3 loãng là phản bội ứng hóa học về kim loại với axit. Hơn nữa đấy là phản ứng thoái hóa khử nên cũng khá được vận dụng rất nhiều vào đề thi. Lessonopoly mời các bạn và các em thuộc tìm hiểu chi tiết về bội nghịch ứng này.

Bạn đang xem: Cu tác dụng với hno3


*

Phản ứng Cu HNO3 loãng sản xuất ra sản phẩm là gì?

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch loãng) (dung dịch) (khí) (lỏng)

(đỏ) (màu xanh lam)

64 63 188 30 18

– sắt kẽm kim loại đồng

– dung dịch HNO3 loãng

– Điều kiện phản ứng: ko có.

– cho vào ống nghiệm 1 đến 2 lá đồng, nhỏ dại từ từ trọn vẹn dung dịch HNO3 loãng vào trong ống nghiệm. Xem hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

– Lá đồng red color (Cu) tan dần dần trong dung dịch axit HNO3 loãng, ống nghiệm gửi sang greed color (đó là dung dịch Cu(NO3)2 ) và bao gồm khí NO bay ra.

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Quá trình nhường nhịn electron: Cu → Cu+2 + 2e

Quá trình thừa nhận electron: N+5 + 3e → N+2

=> Phương trình sau khi cân bởi với thông số tối giản nhất:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(rắn) (dd đậm đặc) (rắn) (khí) (lỏng)


(đỏ) (không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu)

64 63 188 46 18

– hiện tượng nhận biết:

Chất rắn màu đỏ của Đồng (Cu) tan dần trong dung dịch cùng sủi bong bóng khí vị khí màu nâu đỏ Nitơ dioxit (NO2) sinh ra.


*

HNO3 đặc thì thành phầm là NO2, HNO3 loãng tạo thành thành NO.

– lưu lại ý:

Axit nitric HNO3 oxi hoá được phần nhiều các kim loại, nhắc cả sắt kẽm kim loại có tính khử yếu đuối như Cu. Khi đó, kim loại bị oxi hoá tới mức oxi hoá cao và tạo thành muối nitrat. Thông thường, nếu cần sử dụng dung dịch HNO3 đặc thì thành phầm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì chế tác thành NO.

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(rắn) (dd) (dd) (lỏng)

(đen) (không màu) (xanh lam) (không màu)

80 63 188 18

– Mg + HNO3 loãng hiện ra khí NO

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)


*

– Mg + HNO3 loãng xuất hiện NH4NO3

10HNO3 + 4Mg → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

(dung dịch) (rắn) (rắn) (khí) (lỏng)


(không màu) (không màu)

– Al + HNO3 loãng hình thành khí N2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

(rắn) (dd loãng) (rắn) (khí) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (trắng) (không màu) (không màu)

– Al + HNO3 loãng hình thành NH4NO3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

(rắn) (lỏng) (lỏng) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(dd loãng, nóng) (khí)

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

(rắn) (dd pha loãng) (kết tủa) (lỏng) (khí)

(trắng) (không màu) (trắng)

– Điều kiện phản ứng: sức nóng độ.


*

Kim loại công dụng với HNO3


*

Bài 1. Hòa tan trọn vẹn 1,28 gam Cu vào dung dịch cất 7,56 gam HNO3 thu được dung dịch X với V lít hỗn hợp khí gồm NO cùng NO2 (đktc). Cho X chức năng hoàn toàn với 105ml hỗn hợp KOH 1M, sau đó lọc vứt kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến trọng lượng không đổi, chiếm được 8,78 gam hóa học rắn. Quý hiếm V là A. 0,336 B. 0,448. C. 0,560. D. 0,672.

Giải:


– chất rắn Z tất cả KNO3 cùng KOH(dư). Khi nung Z ta nhận được KNO2 và KOH(dư). Theo đề ta tất cả :

85nKNO2 + 56nKOH = m rắn, => nKNO2 = 0,1 mol

BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban đầu, => nKOH dư = 0,005 mol.

BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 – nKNO2 = 0,02 mol;

=> V(NO, NO2) = 0,448 lít

Bài 2. Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong dung dịch HNO3 nhận được 1,12 lít tất cả hổn hợp khí NO với NO2 (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 16,6. Quý giá của m là A. 8,32. B. 3,90. C. 4,16. D. 6,40.

Bài 3. hiện tượng kỳ lạ quan tiếp giáp được khi đến Cu vào dung dịch HNO3 đặc là A. Dung dịch chuyển sang màu xoàn và bao gồm khí màu nâu đỏ bay ra B. Dung dịch rời sang gray clolor đỏ và bao gồm khí greed color thoát ra C. Dung di chuyển sang màu xanh lá cây và tất cả khí ko màu thoát ra D. Dung dịch chuyển sang màu xanh da trời và bao gồm khí màu nâu đỏ bay ra

Bài 4. Khi hòa hợp hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa - nhân chính có mật độ 27,21%. Sắt kẽm kim loại M là A. Cu B. Sắt C. Zn D. Al

Bài 5. Tổng thông số là các số nguyên, về tối giản của toàn bộ các chất trong phương trình làm phản ứng giữa Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh là: A. 8 B. 10 C. 11 D. 9

Bài 6. mang lại 2,16 gam láo lếu hợp gồm Al cùng Mg tan hết trong dung dịch axit HNO3 loãng, nấu nóng nhẹ tạo thành dung dịch X cùng 448 ml (đo ngơi nghỉ 354,90 K và 988 mmHg) hỗn hợp khí Y khô tất cả 2 khí không màu, không thay đổi màu sắc trong ko khí. Tỷ khối của Y đối với oxi bằng 0,716 lần tỷ khối của khí cacbonic so với nitơ. Làm cho khan X một cách cẩn trọng thu được m gam hóa học rắn Z, nung Z đến khối lượng không đổi thu được 3,84 gam chất rắn T. Tính giá trị của m

Bài 7. cho 0,54g bột Al hoà tan không còn trong 250 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau thời điểm phản ứng xong, thu được dung dịch A và 0,896 lít các thành phần hỗn hợp khí B bao gồm NO2 cùng NO (đo sinh sống đktc).

a) Tính tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí B đối với H2.

b) Tính mật độ mol những chất trong dung dịch A thu được.

Bài 8. Hoà tan hoàn toàn m gam Al trong hỗn hợp HNO3 thì nhận được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí A (gồm NO và N2O) tất cả tỉ khối dA/H2 = 16,75. Tính m.

Bài 9. Nếu cho 9,6 gam Cu chức năng hết với 180ml HNO3 1M sau khoản thời gian phản ứng hoàn thành thu được V1 lít NO (đktc) duy nhất cùng dung dịch A. Nếu cho 9,6 gam Cu tính năng hết với 180ml dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 1M với H2SO4 0,5M sau khoản thời gian phản ứng kết thúc thu được V2 lít NO (đktc) duy nhất cùng dung dịch B.Tính trọng lượng muối thu được lúc cô cạn dung dịch B. Chọn lời giải đúng. A. 22,86 gam B. 21,86 gam C. 20,86 gam D. 23,86 gam

Bài 10.

Xem thêm: Dùng Kí Hiệu Với Mọi, Tồn Tại Để Viết Các Mệnh Đề Sau, Mệnh Đề Với Kí Hiệu Với Mọi, Tồn Tại

mang đến m gam bột kim loại đồng vào 200 ml hỗn hợp HNO3 2M, tất cả khí NO bay ra. Để hòa hợp vừa hết hóa học rắn, bắt buộc thêm tiếp 100 ml hỗn hợp HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng có thể có khí NO thoát ra. Trị số của m là: A. 9,60 gam B. 11,52 gam C. 10,24 gam D. 12,54 gam

Như vậy, làm phản ứng Cu HNO3 loãng tạo nên dung dịch Cu(NO3)2 , khí NO thoát ra và nước. Những em nên chú ý phản ứng của kim loại với HNO3, bởi vì HNO3 là axit mạnh, có tính khử mạnh, nên sẽ tạo ra sản phẩm sinh ra những khí khác biệt thi chuyển đổi điều kiện và tỉ lệ mol. Hy vọng nội dung bài viết của lessonopoly giúp các em áp dụng và làm bài bác tập tốt.

Lịch thi đấu World Cup