*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính. Hạch toán Kết chuyển chi phí, kết gửi giá vốn, kết gửi doanh thu, kết gửi thuế GTGT, kết chuyển thuế TNDN, kết gửi lãi lỗ cuối năm ...

Bạn đang xem: Cuối kỳ

1. Hạch toán những bút toán về tiền lương cuối tháng.

- Tính chi phí lương cần trả CBCNV

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ...Chi phí(Chi tiết theo từng phần tử và phải xác định xem doanh nghiệp sử dụng chính sách kế toán theo TT 200 xuất xắc là 133)

tất cả TK 334- Tổng lương nên trả đến CNV

- Hạch toán khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

+) Tính vào ngân sách của DN:

Nợ các TK: 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642 .. = chi phí lương thâm nhập BHXH Nhân (X)23.5%(Tùy từng thành phần nhé):

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 17,5%

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 3%

Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp: 1%

(Nếu theo Thông tứ 133 BHTN là: 3385)

Có TK 3382 – kinh phí đầu tư công đoàn: 2%.

+) Tính trừ vào lương của Nhân viên:

Nợ TK 334: 10,5%

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 8%

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 1,5%

Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp:1%

(Nếu theo Thông bốn 133 BHTN là: 3385)

- Tính thuế TNCN bắt buộc nộp (nếu có)

Nợ TK 334= tổng số thuế TNCN khấu trừ

có TK 3335

- Khi giao dịch thanh toán lương cho CBCNV:

Nợ TK 334 = Tổng tiền thanh toán cho CNV (Sau khi đang trừ đi những khoản trích vào lương (BH), thuế TNCN (nếu có), trợ thời ứng (nếu có).

tất cả TK 1111, 112

- Nộp chi phí Bảo hiểm, KPCĐ:

Nợ TK 3383: 25,5% (Số tiền đã trích BHXH)

Nợ TK 3384: 4,5%

Nợ TK 3386 (Nếu theo TT 200): 2%

(Nếu theo Thông tứ 133BHTNlà: 3385)

Nợ TK 3382: 2%

Có TK 1111, 1121

2. Hạch toán Trích khấu hao TSCĐ cuối tháng:

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ...Số khấu hao kỳ này(Chi tiết theo từng phần tử và phải khẳng định xem dn sử dụng chế độ kế toán theo TT 200 xuất xắc là 133)

gồm TK 214 =Tổng khấu hao vẫn trích vào kỳ.

3. Hạch toán phân bổ giá cả trả trước (nếu có)

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ... Bỏ ra phí(Chi tiết theo từng bộ phận và phải khẳng định xem dn sử dụng chính sách kế toán theo TT 200 xuất xắc là 133)

gồm TK 242= tổng cộng đã phân bổ trong kỳ (Theo TT 200 với 133 đã quăng quật TK 142 nhé)

4. Hạch toán Kết đưa thuế GTGT:

Lưu ý:

- việc hạch toán kết đưa thuế GTGT vào cuối kỳ chỉ thực hiện đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương thức khấu trừ.

- bản chất của vấn đề hạch toán kết gửi thuế GTGT là việctính ra số thuế GTGT còn nên nộp xuất xắc còn được khấu trừ gửi kỳ sau. Các bạn hạch toán kết gửi như sau:

Nợ TK 3331= (Là số nhỏ nhất của 1 trong những 2 tài khoản)
bao gồm TK 1331

Giải thích: lúc kết gửi theo số nhỏ, là số nhỏ nhất của 1 trong các 2 TK 1331 hoặc 3331, thì số tiền này có khả năng sẽ bị triệt tiêu và tất cả được công dụng còn lại của một trong các 2 tài khoản, khi ấy sẽ biết được yêu cầu nộp tuyệt được khấu trừ:

- nếu số bé dại nhất là số tài chánh TK 1331 thì TK 3331 đang còn số dư và bắt buộc nộp.

- giả dụ số nhỏ tuổi nhất là số tiền vàng TK 3331 thì TK 1331 sẽ còn số dư với còn được khấu trừ.

Cách khẳng định để biết được Số nhỏ nhất như sau:

a. Trường hợp 1:

Dư Nợ đầu kỳ1331+ TổngPS Nợ1331- TổngPS có 1331

>

TổngPS gồm 3331 - TổngPS Nợ 3331

=>Nợ TK 3331

= Số nhỏ= Tổng PS bao gồm 3331 - Tổng PS Nợ 3331

-> Còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

Xem thêm: Mồi Câu Cá Tổng Hợp - Mồi Câu Các Loại Cá Nước Ngọt

bao gồm TK 1331

b. Trường hòa hợp 2:

Dư Nợ đầu kỳ1331+ TổngPS Nợ1331- TổngPS Có1331

TổngPS tất cả 3331 - TổngPS Nợ 3331

=>Nợ TK 3331

= Dư ĐK 1331 + Tổng PS Nợ - Tổng PS gồm 1331

-> đề xuất nộp chi phí thuế GTGT.

tất cả TK 1331

- khi nộp chi phí thuế GTGT:

Nợ TK 3331

= (TổngPS bao gồm 3331 - TổngPS Nợ 3331)- (Dư

Đầu kỳ1331+ Tổng PS Nợ - Tổng PS tất cả 1331)

có TK 111, 112

5. Hạch toán kết chuyển những khoản sút trừ doanh thu:

- Chú ý: trường hợp DN vận dụng theo Thông tư 200 thì mới có TK 521 nhé, còn nếu theo TT 133 thì không tồn tại TK 521 không có bút toán này nhé (Vì khi hạch toán đã giảm trực tiếp trên TK 511 rồi)

Nợ TK 511

gồm TK 521

6. Hạch toán Kết gửi doanh thu:

- cây bút toán kết chuyển doanh thu bán sản phẩm hóa, dịch vụ...:

Nợ TK 511

có TK 911

- cây viết toán Kết gửi Doanh thu chuyển động tài chính

Nợ TK 515

gồm TK 911

7. Hạch toán kết chuyển bỏ ra phí:

- cây bút toán Kết đưa giá vốn hàng xuất chào bán trong kỳ:

Nợ TK 911

bao gồm TK 632

- cây viết toán Kết chuyển chi phí hoạt cồn tài chính:

Nợ TK 911

gồm TK 635

- cây viết toán Kết chuyển túi tiền bán hàng:

Nợ TK 911

có TK 641 - theo TT 200 (Nếu theo Thông tứ 133 là TK 6421)

- cây bút toán Kết chuyển bỏ ra phí thống trị Doanh nghiệp:

Nợ TK 911

gồm TK 642 - theo TT 200 (Nếu theo Thông tứ 133 là TK 6422)

8. Hạch toán Kết chuyển thu nhập khác:

Nợ TK 711

tất cả TK 911

9. Hạch toán Kết chuyển ngân sách khác:

Nợ TK 911

tất cả TK 811

10. Hạch toán chi phí thuế TNDN lâm thời tính quý (Nếu đề nghị nộp)

Nợ TK 821

bao gồm TK 3334

-> Cuối năm, căn cứ vào số chi phí thuế TNDN yêu cầu nộp theo Tờ khai quyết toán thuế, cụ thể như sau:

Nợ TK 821

bao gồm TK 3334

- giả dụ số nhất thời nộp mặt hàng quý LỚN HƠNsố thực tiễn phải nộp:-> Nộp quá (ghi giảm giá thành thuế TNDN):

NợTK 3334

có TK 821

11. Hạch toán Kết chuyển giá thành thuế TNDN (Chỉ tiến hành ở thời điểm cuối năm tài chính)

Nợ TK 911

có TK 821

12. Hạch toán Kết chuyển lãi (lỗ) cuối năm:

- giả dụ lãi:

Nợ TK 911

bao gồm TK 4212

- nếu như lỗ:

Nợ TK 4212

có TK 911

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

Kế toán Thiên Ưng xin chúc chúng ta thành công! Các bạn muốn học bí quyết hoàn hiện nay sổ sách, lập report tài chính trên Excel thực hành dẫn chứng từ thực tế, rất có thể tham gia: Lớp học kế toán trên Excel