Cường độ điện trường là đại lượng vật lí đặc trưng cho chức năng mạnh hay yếu của năng lượng điện trường trên một điểm

Ta có, độ mạnh điện trường:

$overrightarrow E = dfracoverrightarrow F q o overrightarrow F = qoverrightarrow E $
Bạn đang xem: Cường độ điện trường là đại lượng

*
*
*
*
*
*
*
*Hình vẽ nào tiếp sau đây làđúngkhi vẽ con đường sức điện của một năng lượng điện dương?

*


Cho năng lượng điện trường giữa một điện tích dương với một điện tích âm. Tứ electron A, B, C, D ở các vị trí không giống nhau trong điện trường. Chiều của lực tính năng lên electron nào đúng?

*
Xem thêm: Lục Giác Đều Là Gì? Tính Chất Của Lục Giác Đều, Đa Giác, Đa Giác Đều


Lưỡng rất điện xẩy ra khi những điện tích dương và âm (ví dụ một proton và một năng lượng điện tử hoặc một cation cùng một anion) bóc tách rời ngoài nhau và bí quyết nhau một không gian đổi. Một phân tử hoạt động như một lưỡng cực điện hoạt động theo phương ngang với gia tốc không đổi vào năng lượng điện trường các theo phương trực tiếp đứng (như hình vẽ). Những điện tích âm với dương của phân tử đi vào điện trường cùng một lúc. Phân phát biểu như thế nào sau đó là đúng về gia tốc của phân tử trong điện trường?