Viết phương trình đường thẳng $d$ biết $d$ vuông góc với con đường thẳng $d':y = - dfrac12x + 3$ và đi qua điểm $Mleft( 2; - 1 ight)$.

Bạn đang xem: D vuông góc d


Bước 1: hotline phương trình đường thẳng đề xuất tìm là $y = ax + b,,left( a e 0 ight)$

Bước 2: Tìm thông số $a$ theo mối quan hệ vuông góc.

Bước 3: vắt tọa độ điểm $M$ vào phương trình mặt đường thẳng ta tìm kiếm được $b$.


Gọi phương trình mặt đường thẳng $d$ nên tìm là $y = ax + b,,left( a e 0 ight)$

Vì $d$$ ot $$d'$ đề xuất $a.left( - dfrac12 ight) = - 1 Leftrightarrow a = 2$ (TM)

$ Rightarrow d:y = 2x + b$

Thay tọa độ điểm $M$ vào phương trình đường thẳng $d$ ta được $2.2 + b = - 1 Leftrightarrow b = - 5$

Vậy phương trình mặt đường thẳng $d:y = 2x - 5$.


*
*
*
*
*
*
*
*

Hai con đường thẳng $d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)$ và $d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)$ cắt nhau khi


Hai đường thẳng $d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)$ cùng $d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)$ tất cả $a = a"$ với $b e b"$. Lúc đó


Cho hai thứ thị của hàm số hàng đầu là hai tuyến phố thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ cùng $d":y = - 2x - 2m + 1$. Với giá trị như thế nào của $m$ thì $d$ cắt $d"$?


Cho hai đường thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ với $d":y = - 2x - 2m + 1$ là đồ gia dụng thị của nhì hàm số bậc nhất. Với mức giá trị như thế nào của $m$ thì $d$//$d"$


Cho hai tuyến phố thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ cùng $d":y = - 2x - 2m + 1$ .Với quý giá nào của $m$ thì $d equiv d"$?


Viết phương trình mặt đường thẳng $d$ biết $d$ giảm trục tung trên tại điểm có tung độ bằng $ - 2$ và cắt trục hoành tại điểm tất cả hoành độ $1$.


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết $d$ tuy vậy song với đường thẳng $d":y = 3x + 1$ và trải qua điểm $Mleft( - 2;2 ight)$.


Viết phương trình mặt đường thẳng $d$ biết $d$ vuông góc với con đường thẳng $d":y = - dfrac12x + 3$ và đi qua điểm $Mleft( 2; - 1 ight)$.


Viết phương trình mặt đường thẳng $d$ biết (d) vuông góc với mặt đường thẳng (y = dfrac13x + 3) và cắt đường trực tiếp (y = 2x + 1) tại điểm bao gồm tung độ bởi 5.


Viết phương trình con đường thẳng $d$ biết (d) tuy vậy song với mặt đường thẳng (y = - 2x + 1) và giảm trục hoành trên điểm có hoành độ bởi (3) .


Viết phương trình con đường thẳng $d$ biết (d) đi qua hai điểm $Aleft( 1;2 ight);Bleft( - 2;0 ight).$


Cho tam giác (ABC) gồm đường thẳng (BC:y = - dfrac13x + 1) cùng (Aleft( 1,2 ight)) . Viết phương trình đường cao (AH) của tam giác (ABC) .


Cho đường thẳng (d:y = (m^2 - 2m + 2)x + 4). Tìm (m) để (d) giảm (Ox) trên (A) và giảm (Oy) trên (B) làm sao cho diện tích tam giác (AOB) khủng nhất.


Điểm cố định mà đường thẳng (d:y = dfracsqrt k + 1sqrt 3 - 1x + sqrt k + sqrt 3(k ge 0)) luôn luôn đi qua là:


Cho con đường thẳng (d:y = (2m + 1)x - 1). Tìm kiếm (m) nhằm (d) giảm 2 trục tọa độ tạo thành tam giác có diện tích s bằng (dfrac12).


Cho con đường thẳng (d:y = mx + m - 1). Search (m) để d cắt (Ox) tại (A) và giảm (Oy) tại (B) làm sao cho tam giác (AOB) vuông cân.


Cho đường thẳng (left( d_1 ight):,,y = ax + b) tuy vậy song với con đường thẳng (left( d_2 ight):,,,y = 2x + 2019) và giảm trục tung trên điểm (Aleft( 0; - 2 ight).) quý hiếm của biểu thức (a^2 + b^3) bằng:


Cho hàm số hàng đầu (y = ax - 4). Xác định hệ số (a), biết thiết bị thị hàm số sẽ cho cắt đường trực tiếp (left( d ight):,,y = - 3x + 2) tại điểm có tung độ bởi (5).

Xem thêm: Tại Sao Khi Đo Nhiệt Độ Không Khí Người Ta Phải Để Nhiệt Kế Trong Bóng Râm Và Cách Mặt Đất 2M


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.