Trả lời câu hỏi 2 bài bác 1 trang 52 SGK Toán 7 Tập 1

Cho biết y tỉ lệ thuận cùng với x theo thông số tỉ lệ

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 4 bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết hai đại lượng y với x tỉ trọng thuận cùng với nhau.

Bạn đang xem: Đại lượng tỉ lệ thuận lop 7

Xem giải thuật


bài xích 1 trang 53 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết nhị đại lượng x cùng y tỷ lệ thuận với nhau cùng khi x = 6 thì y = 4.

Xem giải thuật


bài xích 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1. Cho thấy x và y là hai đại lượng tỉ trọng thuận. Điền số tương thích vào ô trống trong bảng sau:

Xem giải thuật


bài xích 3 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Các giá bán trị khớp ứng của V và m được mang lại trong bảng sau:

Xem lời giải


bài 4 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ trọng với x theo thông số tỉ lệ h. Hãy minh chứng rằng z tỉ trọng thuận với x và tìm thông số tỉ lệ.

Xem thêm: Tập Hợp Các Số Vô Tỉ Là Gì? Số Vô Tỉ Là Gì? Số Vô Tỉ Là Gì

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài bác 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài bác 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.