Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề chất hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự năng lượng điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cưng cửng hóa học hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon không noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

I. Khái niệm, phân loại, đồng phân, danh pháp

1. Khái niệm: Khi sửa chữa thay thế 1 hay nhiều nguyên tử hidro vào phân tử hidrocacbon bằng 1 hay những nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen


2. Phân loại

- dựa vào loại halogen có: dẫn xuất flo, dẫn xuất clo, dẫn xuất brom, dẫn xuất iot, dẫn xuất cất đồng thời một vài halogen khác nhau.

Bạn đang xem: Dẫn xuất của hidrocacbon

- Dựa theo cấu tạo của gốc:

+ Dẫn xuất halogen no: CH2FCl, CH2-Cl-CH2Cl, CH3-CHBr-CH3....

+ Dẫn xuất halogen không no: CF2=CF2, CH2=CH-Cl, CH2=CH-CH2Br...

+ Dẫn xuất halogen thơm: C6H5F, C6H5CH2Cl, C6H5I...

Xem thêm: Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn, Lý Luận Và Thực Tiễn

- dựa vào bậc của cacbon: bậc của dẫn xuất halogen chính là bậc của nguyên tử C link trực tiếp với nguyên tử halogen

+ Dẫn xuất halogen bậc I: CH3CH2Cl (etyl clorua)

+ Dẫn xuất halogen bậc II: CH3CHClCH3 (isopropyl clorua)

+ Dẫn xuất halogen bậc III: (CH3)C-Br (tert - butyl bromua)


3. Đồng phân với danh pháp

a. Đồng phân: dẫn xuất halogen gồm đồng phân mạch cacbon với đồng phân vị trí nhóm chức

b. Thương hiệu thông thường:

CHCl3 (clorofom), CHBr3(bromofom) , CHI3 (iodofom)

c. Tên gốc-chức:

CH2=CH-Cl (vinyl clorua); CH2=CH-CH2-Cl (anlyl clorua); C6H5CH2Cl (benzyl clorua)

d. Tên nuốm thế: coi những nguyên tử halogen là những nhóm thế

CH2-Cl-CH2Cl (1,2-dicloetan) CHCl3 (triclometan)

II. đặc điểm vật lý

- Ở đk thường những dẫn xuất monohalogen gồm phân tử khối bé dại là gần như chất khí

- các dẫn xuất halogen không tan vào nước tung trong dung môi phân cực: hidrocacbon, ete

- nhiều dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học tập cao CHCl3 có tác dụng gây mê, C6H6Cl6 khử sâu bọ


III. Tính chất hóa học

1. Phản bội ứng thay nguyên tử halogen bởi nhóm - OH

a. Dẫn xuất ankyl halogenua

R – X + NaOH R – OH + NaX

C2H5 – Br + NaOH C2H5 – OH + NaBr

2. Bội nghịch ứng bóc tách hidro halogenua

- CH3-CH2Cl + KOH khổng lồ → CH2=CH2 + KCl + H2O

- PTTQ: (đối cùng với dẫn xuất halogen no, đối kháng chức, mạch hở)

CnH2n+1X + KOH to → CnH2n + KX + H2O

- phép tắc Zaixep: Nguyên tử X tách bóc ra cùng rất nguyên tử H sinh sống C bậc cao hơn nữa bên cạnh.


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, plovdent.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học giỏi 11 giành riêng cho teen 2k4 trên khoahoc.plovdent.com