V.I.Lênin đã có lần khẳng định: “Học thuyết Mác là 1 trong những học thuyết vạn năng vày nó là 1 trong học thuyết bao gồm xác. Nó là giáo lý hoàn bị với chặt chẽ…”(1). Mà lại đồng thời ông cũng nhận định rằng “Chúng ta không thể coi lý luận của Mác như là một cái gì đã ngừng xuôi hẳn và bất khả xâm phạm… vì lý luận này chỉ đề ra những nguyên lý lãnh đạo chung, còn vận dụng những nguyên tắc ấy thì, xét riêng rẽ từng nơi…”(2).

Bạn đang xem: Đảng cộng sản việt nam ra đời là sự kết hợp của 3 yếu tố

*

Vì vậy, quản trị Hồ Chí Minh đã có những sáng chế trong việc phối kết hợp yếu tố dân tộc bản địa (chủ nghĩa dân tộc bản địa và phong trào yêu nước) cùng yếu tố kẻ thống trị (Chủ nghĩa Mác - Lênin và phong trào công nhân) để ra đời Đảng cộng sản Việt Nam. Sự kết hợp thành công yếu đuối tố dân tộc bản địa và yếu đuối tố giai cấp trong việc thành lập và hoạt động Đảng cộng sản việt nam là một trí tuệ sáng tạo lớn, một thành công xuất sắc lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh so với việc áp dụng quan điểm của công ty nghĩa Mác-Lênin trong thực trạng thực tiễn biện pháp mạng Việt Nam. Sự sáng chế ấy không chỉ là nhân tố đặc biệt quan trọng dẫn tới sự ra đời của Đảng cộng sản việt nam mà còn góp phần làm phong phú và đa dạng thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về sự thành lập của đảng cộng sản ở các nước trực thuộc địa, nhát phát triển.

Trong “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, C.Mác với Ph.Ăngghen đã đã cho thấy rằng: “Cuộc tranh đấu của giai cung cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản, mặc dù về khía cạnh nội dung, không phải là 1 trong cuộc chiến đấu dân tộc, nhưng thuở đầu lại mang hiệ tượng đấu tranh dân tộc”. Vị thế, “Giai cấp cho vô sản sinh sống mỗi nước khi tiến hành cuộc chiến đấu để “tự giải phóng” thống trị mình ngoài sự áp bức, nô dịch của nhà nghĩa bốn bản, trước hết đề nghị giành lấy bao gồm quyền, từ vươn lên thành thống trị dân tộc, từ bỏ mình biến đổi dân tộc, nghĩa là buộc phải lãnh đạo, trở nên lực lượng lãnh đạo của cả trào lưu cách mạng của dân chúng lao đụng và của tất cả dân tộc” (3). Điều đó có nghĩa là việc thành lập và hoạt động đảng cộng sản yêu cầu được triển khai trong phạm vi từng non sông dân tộc, chứ không phải trong từng khoanh vùng thế giới. Nhưng mỗi nước nhà có những điểm lưu ý riêng khác nhau về truyền thống lịch sử dân tộc - văn hóa truyền thống và trình độ cách tân và phát triển kinh tế…Do đó, phải phải ra đời ở mỗi đất nước một đảng riêng biệt để đưa ra đường lối thiết yếu trị tương xứng với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng nước.

Mặt khác, sát bên việc xác định sứ mệnh lịch sử thế giới của thống trị công nhân, V.I.Lênin chỉ ra rằng, nhằm lãnh đạo giải pháp mạng, thống trị công nhân phải bao gồm lý luận chi phí phong dẫn đường. Trong thành quả “Làm gì?”, V.I.Lênin khẳng định: kẻ thống trị công nhân là thành phầm của chính sách kinh tế - làng mạc hội tư bản chủ nghĩa, còn chủ nghĩa thôn hội kỹ thuật lại là thành phầm của sự nghiên cứu và phát minh khoa học. Nếu trào lưu công nhân ko tiếp thu chủ nghĩa Mác thì nó mãi mãi giới hạn ở trình độ chuyên môn tự phát, không thể trở thành phong trào tự giác được. Ngược lại, nếu nhà nghĩa Mác không thâm nhập vào phong trào công nhân thì nó đang mãi mãi tạm dừng ở nghành lý luận, mà không thể phát triển thành lĩnh vực hành động thực tiễn(4). Bởi vì thế, nhị yếu tố này cần có sự kết hợp với nhau. Sự phối kết hợp này sẽ tạo nên cơ sở vững chắc cho cả phong trào công nhân và chủ nghĩa Mác; vào đó, giai cấp công nhân là thiết bị vật hóa học của nhà nghĩa Mác, còn nhà nghĩa Mác là vũ khí bốn tưởng của trào lưu công nhân. Sự phối kết hợp đó cũng chính là quy công cụ chung dẫn mang lại sự thành lập của những đảng cùng sản trên vắt giới. Tuy nhiên, những nhà bom tấn của chủ nghĩa Mác – Lênin cũng chú ý rằng: Trong tất cả các nước, chỉ tất cả sự phối hợp chủ nghĩa thôn hội với trào lưu công nhân bắt đầu xây dựng được một cơ sở vững chắc cho cả hai. Nhưng trong những nước, sự kết hợp ấy lại là một sản phẩm của lịch sử, lại được thực hiện bằng con đường đặc biệt, phụ thuộc vào điều kiện không gian và thời gian. Tức là, sự kết hợp đó không áp theo một khuôn mẫu mã giáo điều, cứng nhắc, mà nó có nét đặc thù bởi sự bỏ ra phối của những điều kiện lịch sử, hoàn cảnh rõ ràng của mỗi nước.

Thấm nhuần cách nhìn của chủ Nghĩa Mác-Lênin, trong vượt trình sẵn sàng thành lập đảng cùng sản làm việc Việt Nam, một “xứ” ở trong địa nửa phong kiến, bên cạnh việc xác minh vai trò to lớn của nhà nghĩa Mác – Lênin đối với cách mạng Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chăm chú nghiên cứu vãn lý luận; trực tiếp chuyển động trong nước ngoài Cộng sản, Đảng cộng sản Pháp và tìm hiểu học tập những quy mô tổ chức của các đảng cùng sản trên thế giới (Đảng cộng sản Liên Xô, Đảng cộng sản Trung Quốc,…), để vận dụng sáng tạo nguyên lý xây dựng “đảng giao diện mới” của Lênin vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Mặc dù nhiên, vấn đề đặt ra là làm chũm nào để thành lập và hoạt động một thiết yếu đảng đích thực là đảng của giai cấp công nhân vn trong toàn cảnh Việt Nam chưa xuất hiện đủ đông đảo tiền đề cơ bạn dạng cho một đảng cùng sản ra đời như ngơi nghỉ Nga và một trong những nước tiên tiến và phát triển khác. Đầu vậy kỷ XX, số lượng thống trị công nhân còn rất ít (năm 1914, giai cung cấp công nhânViệt nam chỉ bao gồm 10 vạn, chiếm khoảng tầm hơn 1% dân số); những cuộc đương đầu của giai cấp công nhân nước ta vẫn còn lẻ tẻ, rời rạc, vẫn hòa bình thường vào trong phong trào yêu nước của các giai cấp tầng lớp không giống chứ chưa đổi thay một trào lưu độc lập. Trong những lúc đó, yêu thương nước là một truyền thống cuội nguồn quý báu của dân tộc bản địa Việt Nam, trào lưu yêu nước là yếu tố tất cả trước trào lưu công nhân với cả sự thành lập và hoạt động của ách thống trị công nhân; mâu thuẫn lớn tuyệt nhất ở Việt Nam bây giờ là xích míc giữa toàn cục dân tộc vn với thực dân Pháp. Ngay lập tức từ khi thực dân Pháp xâm lược với cai trị nước ta thì các phong trào yêu nước của quần chúng đã diễn ra liên tiếp với sôi nổi. Cũng chính vì vậy, trào lưu yêu nước ở nước ta được quản trị Hồ Chí Minh dấn thức, gửi vào là 1 trong những yếu tố quan trọng đặc biệt trong việc ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.

Để gửi yếu tố dân tộc bản địa là phong trào yêu nước kết phù hợp với yếu tố kẻ thống trị là nhà nghĩa Mác – Lênin và trào lưu công nhân, quản trị Hồ Chí Minh đã kết hợp và giải quyết và xử lý một cách thuần thục giữa vấn đề dân tộc cùng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải tỏa giai cấp. Người đã không coi hai trách nhiệm đó ngang nhau, nhưng mà đặt lên bậc nhất nhiệm vụ kháng đế quốc để giải phóng dân tộc, còn trọng trách chống phong kiến đem lại ruộng đất cho dân cày thì được tiến hành từng bước, nhằm giao hàng cho trách nhiệm phản đế. Đó là ý kiến thực tế, so với thấu đáo thái độ những giai cấp, tầng phần trong xã hội nước ta lúc bấy giờ của quản trị Hồ Chí Minh. Trên cửa hàng lòng yêu nước và tác dụng chung của các ách thống trị tầng lớp khác trong dân tộc, quản trị Hồ Chí Minh đang hóa giải tinh khôn những đối chọi về quyền lợi của các giai cấp, tầng lớp xóm hội một trong những điều kiện định kỳ sử cụ thể để triệu tập cho tiện ích toàn cục. Với cách nhìn đó, chủ tịch Hồ Chí Minh đã lôi kéo mọi người nước ta yêu nước, không phân minh giai cấp, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi vào một trong những khối đoàn kết ngặt nghèo trong tổ chức Mặt trận thống nhất rộng rãi, rước liên minh công, nông, trí làm cho nền tảng, vì chưng Đảng của kẻ thống trị công nhân lãnh đạo. Việc xử lý nhuần nhuyễn vụ việc dân tộc cùng giai cấp, giải tỏa dân tộc, giải hòa giai cấp, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc bản địa lên sản phẩm đầu, chủ tịch Hồ Chí Minh từng bước làm cho các phong trào đấu tranh của ách thống trị công nhân với của dân tộc xích lại sát nhau hơn, đặt đại lý cho sự phối hợp giữa phong trào công nhân và phong trào yêu nước việt nam sau này.

Đặc biệt, quản trị Hồ Chí Minh vô cùng coi trọng câu hỏi truyền thống trị nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam. Trong thành phầm “Đường Kách mệnh”, lúc phác thảo mặt đường lối cứu giúp nước cho biện pháp mạng Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh đang khẳng định: “Đảng mong mỏi vững thì phải tất cả chủ nghĩa làm cốt, vào Đảng ai cũng phải hiểu, người nào cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không tồn tại chủ nghĩa, cũng tương tự người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây chừ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chủ yếu nhất, chắc chắn là nhất, phương pháp mạng tuyệt nhất là chủ nghĩa Lênin”­­­(5). nhưng kể từ thực tiễn nước ta – một nước nằm trong địa nửa phong kiến, phần lớn là kẻ thống trị nông dân tồn tại bên cạnh giai cấp địa chủ, phong kiến, kẻ thống trị tư sản việt nam và thế hệ tiểu tư sản; số lượng kẻ thống trị công nhân còn ít, đa số là công nhân khai quật mỏ, đồn điền mà không phải là người công nhân đại công nghiệp như sinh sống phương Tây. Để chuẩn bị cho sự thành lập của một đảng cùng sản sống Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh không chờ cho kẻ thống trị công nhân vn phát triển không thiếu thốn về con số mới tổ chức triển khai đảng cùng sản, cũng không vội vã ra đời ngay một Đảng cộng sản ở việt nam mà Người ra đời Hội việt nam Cách mạng tuổi teen (1925) với trách nhiệm là vừa tuyên truyền nhà nghĩa Mác - Lênin, vừa giảng dạy đào chế tạo ra cán bộ biện pháp mạng để đưa về nước chuyển động tuyên truyền và kiến thiết xây dựng cơ sở trong nước, để nền móng mang lại công tác tổ chức triển khai và cán cỗ để tiến tới thành lập và hoạt động một chính đảng của thống trị công nhân. Bởi nhiều hình thức tuyên truyền, duy nhất là trải qua tổ chức và hoạt động vui chơi của Hội nước ta cách mạng thanh niên đã có tác dụng cho trào lưu công nhân và phong trào yêu nước mọi giác ngộ nhà nghĩa Mác – Lênin, trở thành hành vi cách mạng cụ thể của tất cả các thống trị và tầng lớp bên trong dân tộc. Chính vì vậy, tiến độ năm 1927 - 1929 là thời kỳ đưa biến mạnh khỏe của phong trào cách mạng Việt Nam. Trào lưu công nhân nước ta chuyển khỏe khoắn từ tự phát cho tự giác, trào lưu yêu nước phát triển với quality mới. Qua đó, tạo nên làn sóng biện pháp mạng dân tộc, dân chủ bạo dạn mẽ, tạo đk chín muồi mang lại sự thành lập và hoạt động của Đảng cùng sản Việt Nam.

Mặt khác, fan cũng quan trọng đặc biệt quan trọng tâm tới việc dịch những tài liệu của quốc tế Cộng sản dưới dạng hỏi – đáp phù hợp với nhấn thức của đại phần lớn nhân dân nước ta lúc này. Chủ yếu nhờ sự chuẩn bị công phu, tỷ mỉ đầy tính sáng chế này của tín đồ đã đóng góp phần đẩy nhanh quá trình phối kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam. Sự thành lập của 03 tổ chức cộng sản vào thời điểm cuối năm 1929 đầu xuân năm mới 1930 sẽ phản ánh bước nhảy vọt của phong trào cách mạng nước ta và cho thấy thêm việc thành lập Đảng đã được sẵn sàng chu đáo về chủ yếu trị, bốn tưởng cùng tổ chức. Cùng với nhãn quan chính trị nhạy cảm bén, với mục đích phái viên của quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị vừa lòng nhất những tổ chức cùng sản và thống nhất ra đời Đảng cộng sản việt nam năm 1930. Do vậy, hoàn toàn có thể khẳng định: chủ nghĩa Mác - Lênin kết phù hợp với phong trào công nhân và trào lưu yêu nước đang dẫn mang lại việc thành lập và hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam. Với ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta và quản trị Hồ Chí Minh vẫn tập hợp với lãnh đạo những giai cấp, những tầng lớp, kể cả thống trị tư sản dân tộc bản địa trong mặt trận dân tộc thống nhất triển khai nhiệm vụ thông thường là phòng đế quốc, kháng phong kiến, giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc; tự do, niềm hạnh phúc cho dân tộc.

Xem thêm: Quái Vật Đầu Loa Có Thật Không, Quái Vật Đầu Loa

Như vậy, những sáng tạo của chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị thành lập đảng cộng sản ở 1 nước nằm trong địa vẫn được thực tế cách mạng việt nam và cách mạng thế giới trong thế kỷ XX kiểm chứng là đúng mực và khoa học. Sự sáng tạo này của quản trị Hồ Chí Minh không chỉ có có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp phương pháp mạng của Đảng cùng dân tộc việt nam mà còn là sự cống hiến quan trọng của người vào kho tàng lý luận Mác-Lênin. Trong thực tiễn hơn 91 năm vừa qua cũng đã cho biết sự lãnh đạo đúng mực của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của biện pháp mạng Việt Nam. Đảng cùng sản vn thực sự là đội đi đầu của giai cấp công nhân, mặt khác là đội tiên phong của quần chúng. # lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Với các thành tựu mà giải pháp mạng nước ta đã đạt được, với truyền thống quang vinh của Đảng và dân tộc, với sức khỏe nội lực của giang sơn hơn 96 triệu dân, cùng với những tay nghề quý báu đã tích lũy được chúng ta có đủ các đại lý để tin cậy rằng, thời gian tới tổ quốc ta thường xuyên phát triển cấp tốc và bền vững, thực hiện thành công mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên nhà nghĩa làng mạc hội./.