Học Toán 123 chia sẻ mang lại học sinh lớp 6 những bài tập toán tìm kiếm X bao gồm đáp án với các dạng bài tập tìm kiếm X cơ bản và cải thiện dưới đây.

Bạn đang xem: Dạng toán tìm x lớp 6

Các em tự làm bài tập, sau đó đối chiếu với đáp án ở trong tài liệu cuối bài bác viết.

Dạng 1: tìm X dựa vào tính chất các phép toán, đặt nhân tử chung

Bài 1: kiếm tìm x biết

Bài 2: search x biết

*

Dạng 2: kiếm tìm X vào dấu giá trị tuyệt đối

*

Dạng 3: Vận dụng những quy tắc: quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu ngoặc, nhân phá ngoặc

*

Dạng 4: kiếm tìm X dựa vào tính chất 2 phân số bằng nhau

*

Dạng 5: tìm X nguyên để các biểu thức sau có mức giá trị nguyên

*

Dạng 6: tra cứu X dựa vào quan lại hệ phân tách hết

*

Dạng 7: tìm kiếm X dựa vào quan hệ ước, bội

*

*Ghi chú: Hướng dẫn giải, Đáp án bao gồm trong file bài xích tập.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Quẩy Đẹp Cho Nữ, Cách Quẩy Đẹp Cho Nữ Cơ

*Download file Bài tập tra cứu X lớp 6 có đáp án bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.