File sản phẩm công nghệ 1: 20210720-001.pdf File sản phẩm 2: 20210720-002.pdf File máy 3: 20210720-003.pdf File thiết bị 4: 20210720-004.pdf File thiết bị 5: 20210720-005.pdf File máy 6: 20210720-006.pdf File vật dụng 7: 20210720-007.pdf File vật dụng 8: 20210720-008.pdf File thiết bị 9: 20210720-009.pdf File thiết bị 10: 20210720-010.pdf File máy 11: 20210720-011.pdf File thiết bị 12: 20210720-012.pdf File lắp thêm 13: 20210720-013.pdf File vật dụng 14: 20210720-014.pdf File đồ vật 15: 20210720-015.pdf File máy 16: 20210720-016.pdf


Bạn đang xem: Danh sách lớp 10 trường thpt nguyễn thị minh khai

*

Đang lưu phản hồi
*

*

Đề thi bằng lòng kèm Biểu điểm - Đáp án những môn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt công lập năm học 2021-2022


Xem thêm: Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 75, Giải Bài Tập Toán 4 Bài Luyện Tập Chung Trang 75

*

Công bố quyết định chỉ tiêu tuyển chọn sinh vào lớp 10 trung học phổ thông Nguyễn Thị đường minh khai năm học tập 2021-2022