+ Hàm số (y = sin x) có đạo hàm (forall ;x in R) và ((sin x)" = cos x) ; 

+ Hàm số (y = cos x) có đạo hàm (forall ;x in R) và ((cos x)" = -sin x);

+ Hàm số (y = an x) có đạo hàm (forall ;x e fracpi 2 + kpi ,;;k in ) và (( an x)" = dfrac1cos^2x); 

+ Hàm số (y = cot x) bao gồm đạo hàm (forall ;x e kpi ,;;k in ) và ((cot x)" = - dfrac1sin^2x) 

3. Bảng tổng hợp đạo hàm của hàm con số giác 

((sin x)" = cos x)

((sin u)" = (cos u).u" = u".cos u)

((cos x)" = -sin x)

((cos u)" = (-sin u).u" = -u".sin u)

(( an x)" = dfrac1cos^2x)

(( an u)" = dfracu"cos^2u)

((cot x)" = - dfrac1sin^2x)

((cot u)" = - dfracu"sin^2u)

 
Bạn đang xem: Bảng công thức đạo hàm và đạo hàm lượng giác

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên trăng tròn phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp plovdent.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện plovdent.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Phân Biệt Giữa Nghiệm Bội Là Gì, Thế Nào Là Nghiệm Bội Lẻ Và Nghiệm Bội Chẵn

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.