Đáp án đề xem thêm 2022 môn giờ đồng hồ Anh thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước (Đề minh họa tiếng Anh 2022) được bộ GDĐT ra mắt ngày... Giúp chúng ta học sinh làm cho quen với cấu trúc đề thi, tìm ra rất nhiều điểm yếu, lỗ hổng trong kiến thức của mình để kịp thời ngã sung. Sau đó là nội dung chi tiết đề minh họa 2022 môn giờ Anh cùng với nhắc nhở đáp án đề xem thêm môn giờ Anh 2022 đang là tài liệu tìm hiểu thêm bổ ích, giúp những em học sinh củng cố kỹ năng và kiến thức môn giờ đồng hồ anhh vững vàng hơn trước khi bước vào kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2022.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi thpt quốc gia 2021 môn anh

Bên cạnh đó, để tiện lợi cho các sĩ tử trong việc tra cứu giúp điểm thi, plovdent.com cũng xin phép được gửi đến bạn phát âm Đáp án đề giờ đồng hồ Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, với phiên bản đầy đầy đủ của 24 mã đề.


Đề minh họa tiếng Anh 2022

1. Đáp án đề thi THPT non sông 2021 môn Anh

Ngày 31/3 vừa rồi Bộ giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy đã phát hành đề minh họa năm 2022 của 15 môn thi trong kỳ thi giỏi nghiệp thpt 2022. Để xem rất đầy đủ bộ đề minh họa năm 2022 mời các bạn xem trong đường link bên dưới:

Mới: Đáp án đề tham khảo 2022 môn giờ Anh

Mới: Đề minh họa 2022 môn Anh1. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh

Đề tiếng Anh thi giỏi nghiệp 2021 có 24 mã đề trường đoản cú mã 401 cho mã 424. Những thí sinh phải làm 50 câu trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Trung bình từng câu, chúng ta có 1,2 phút nhằm làm.

Đề tiếng Anh trung học phổ thông 2021 được không ít sĩ tử review dễ rộng đề thi minh hoạ. Khi đi thi giờ Anh, phần khiến chúng ta học sinh lo lắng nhiều nhất chắc chắn rằng phần gọi hiểu, mặc dù đề thi năm nay thì phần này sẽ không làm cực nhọc cho thí sinh. Dường như phần trọng âm của đề khá dễ. Với cấu trúc và cường độ đề này, các thí sinh trả toàn hoàn toàn có thể đạt điểm 8 dễ dàng. Điểm 9, 10 tất cả sự phân hóa, đòi hỏi chúng ta phải có kỹ năng chắc chắn.


Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 401

1.A

2.C

3.A

4.A

5.B

6.B

7.A

8.A

9.D

10.B

11.B

12.A

13.A

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.C

21.B

22.B

23.D

24.C

25.B

26.C

27.B

28.C

29.D

30.A

31.C

32.B

33.C

34.D

35.A

36.A

37.B

38.B

39.B

40.D

41.B

42.D

43.B

44.B

45.D

46.D

47.B

48.D

49.C

50.A

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 402

1. A

2.C

3.D

4.B

5.D

6.D

7.C

8.A

9.C

10.C

11.A

12.B

13.A

14.B

15.A

16.D

17.D

18.D

19.A

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.B

26.D

27.A

28.B

29.D

30.A

31.D

32.D

33.D

34.A

35.A

36.A

37.B

38.A

39.B

40.D

41.A

42.B

43.B

44.D

45.C

46.B

47.B

48.A

49.A

50.D

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 403

1.B

2.C

3.B

4.B

5.A

6.D

7.D

8.A

9.B

10.D

11.A

12.D

13.C

14.D

15.B

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.A

22.A

23.A

24.B

25.C

26.B

27.A

28.D

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.C

36.C

37.D

38.C

39.D

40.D

41.C

42.D

43.C

44.B

45.B

46.D

47.A

48.C

49.D

50.B

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 404

1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.B

8.B

9.C

10.D

11.B

12.C

13.C

14.B

15.D

16.D

17.A

18.B

19.C

20.B

21.B

22.A

23.C

24.C

25.B

26.A

27.C

28.A

29.C

30.B

31.A

32.C

33.A

34.B

35.B

36.B

37.C

38.A

39.A

40.C

41.A

42.C

43.A

44.C

45C.

46.A

47.B

48.B

49.A

50.A

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 405

1. D

2. C

3. B

4. C

5. B

6. B

7. C

8. D

9. B

10. C

11. D

12. C

13. A

14. D

15. C

16. A

17. C

18. D

19. B

20. B

21. D

22. D

23. C

24. A

25. C

26. C

27. C

28. A

29. B

30. B

31. D

32. A

33. C

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. B

40. B

41. A

42. B

43. A

44. A

45. B

46. D

47. B

48. A

49. A

50. D


Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 406

1. A

2. A

3. C

4. D

5. B

6. D

7. B

8. B

9. C

10. B

11. C

12. D

13. B

14. C

15. D

16. C

17. B

18. B

19. B

20. A

21. A

22. B

23. C

24. D

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. D

32. B

33. B

34. A

35. A

36. A

37. C

38. C

39. D

40. A

41. D

42. C

43. D

44. C

45. D

46. C

47. B

48. A

49. C

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 407

1.A

2.C

3.D

4.A

5.C

6.D

7.A

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.B

15.A

16.C

17.D

18.D

19.C

20.D

21.B

22.A

23.A

24.B

25.D

26.A

27.B

28.B

29.B

30.D

31.B

32.D

33.D

34.B

35.C

36.D

37.A

38.A

39.D

40.A

41.B

42.D

43.A

44.D

45.C

46.D

47.A

48A

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 408

1. B

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. B

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

19. C

20. A

21. B

22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. A

33. C

34. A

35. D

36. D

37. A

38. A

39. D

40. A

41. C

42. C

43. C

44. D

45. C

46. C

47. D

48. B

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 409

1. D2. D3. B4. B5. D
6. B7. C8. B9. A10. C
11. C12. C13. D14. A15. A
16. D17. B18. B19. A20. A
21. D22. D23. A24. A25. B
26. A27. D28. D29. D30. B
31. D32. B33. B34. A35. D
36. D37. B38. B39. B40. A
41. B42. D43. A44. A45. B
46. A47. D48. C49.A50.A

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 410

1.D

2.D

3.A

4.B

5.A

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.D

12.D

13.C

14.A

15.D

16.D

17.B

18.A

19.B

20.B

21.C

22.B

23.C

24.B

25.B

26.C

27.D

28.B

29.A

30.A

31.A

32.C

33.D

34.C

35.C

36.D

37.C

38.D

39.B

40.A

41.C

42.C

43.C

44.A

45.D

46.C

47.B

48.B

49.D

50.A

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 411

1. B

2. A

3. D

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. A

13. C

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. D

20. C

21. C

22. C

23. B

24. D

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B

31. D

32. B

33. A

34. B

35. A

36. B

37. A

38. B

39. A

40. C

41. D

42. B

43. A

44. A

45. A

46. C

47. C

48. A

49. C

50. D


Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 412

1.D

2.A

3.B

4.B

5.C

6.A

7.B

8.B

9.A

10.D

11.C

12.C

13.C

14.A

15.D

16.D

17.D

18.C

19.B

20.C

21.D

22.B

23.A

24.A

25.C

26.D

27.B

28.A

29.C

30.A

31.B

32.D

33.D

34.A

35.A

36.B

37.D

38.D

39.D

40.B

41.B

42.C

43.C

44.B

45.C

46.A

47.C

48.A

49.A

50.D

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 413

1. D

2. B

3. A

4. D

5. A

6. D

7. B

8. D

9. D

10. B

11. B

12. A

13. B

14. D

15. D

16.A

17. D

18. C

19. A

20. A

21. C

22. D

23. D

24. A

25. D

26. A

27. A

28. C

29. C

30. C

31. D

32. C

33. D

34. C

35. C

36. C

37. A

38. C

39. C

40. A

41. A

42. A

43. C

44. C

45. A

46. A

47. D

48. C

49. A

50. C

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 414

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. A

8. B

9. B

10. B

11. D

12. C

13. C

14. C

15. B

16. D

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. C

29. D

30 .C

31. B

32. D

33. B

34. B

35. C

36. B

37. C

38. C

39. D

40. D

41. C

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. D

48. A

49. C

50. B

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 415

1. A

2. D

3. D

4. B

5.B

6. A

7. A

8. A

9.B

10. C

11. A

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. A

19. B

20. D

21. C

22. C

23. D

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. A

33. A

34. A

35. C

36. A

37. D

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. C

44. A

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. D

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 416

1.D

2.B

3.D

4.D

5.D

6.C

7.D

8.A

9.D

10.C

11.C

12.C

13.B

14.A

15.D

16.C

17.A

18.C

19.A

20.B

21.D

22.D

23.B

24.D

25.C

26.C

27.B

28.B

29.B

30.D

31.D

32.D

33.C

34.C

35.B

36.B

37.B

38.C

39.C

40.B

41.D

42.D

43.B

44.D

45.B

46.C

47.B

48.D

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 417

1. C

2. C

3. C

4. B

5. B

6. C

7. B

8. A

9. C

10. D

11. A

12. C

13. D

14. A

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. B

24. C

25. C

26. D

27. A

28. D

29. D

30. C

31. D

32. D

33. A

34. A

35. D

36. D

37. A

38. D

39. A

40. D

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. D

49. A

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 418

1.B

2.C

3.A

4.D

5.C

6.B

7.B

8.C

9.C

10.A

11.D

12.B

13.A

14.B

15.B

16.B

17.D

18.D

19.D

20.C

21.A

22.D

23.C

24.C

25.D

26.C

27.A

28.D

29.A

30.C

31.C

32.D

33.D

34.A

35.D

36.C

37.A

38.A

39.C

40.D

41.A

42.A

43.D

44.C

45.A

46.A

47.A

48.D

49.B

50.C

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 419

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C

7. C

8. D

9. C

10. D

11. A

12. D

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. B

19. D

20. C

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. A

27. D

28. C

29. A

30. C

31. D

32. A

33. A

34. B

35. B

36. B

37. A

38. A

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B


Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 420

1.A

2.C

3.D

4.C

5.B

6.C

7.C

8.A

9.D

10.D

11.C

12.B

13.B

14.D

15.D

16.A

17.C

18.C

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.B

27.C

28.D

29.C

30.D

31D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.B

38.D

39.A

40.D

41.C

42.B

43.D

44.D

45.A

46.B

47.A

48.C

49.A

50.B

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 421

1. D

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. C

8. C

9. B

10. A

11. A

12. D

13. D

14. B

15. A

16. B

17. C

18. B

19. B

20. B

21. A

22. A

23. B

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. A

30. D

31. C

32. C

33. A

34. A

35. A

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. C

44. A

45. B

46. B

47. A

48. C

49. A

50. B

Đáp án môn Anh thi xuất sắc nghiệp 2021 mã đề 422

1.D

2.D

3.A

4.B

5.A

6.A

7.B

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.D

18.A

19.A

20.D

21.A

22.A

23.D

24.C

25.B

26.A

27.A

28.D

29.C

30.D

31.B

32.D

33.A

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.A

40.C

41.B

42.B

43.B

44.C

45.A

46.C

47.B

48.A

49.C

50.C

Đáp án môn Anh thi giỏi nghiệp 2021 mã đề 423

1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. A

12. B

13. A

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. D

23. A

24. D

25. C

26. C

27. D

28. C

29.A

30.C

31. C

32. A

33. B

34. A

35. A

36. A

37. A

38. D

39. D

40. B

41. A

42. D

43. D

44. B

45. C

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C

Đáp án môn Anh thi tốt nghiệp 2021 mã đề 424

1.D

2.A

3.B

4.D

5.B

6.A

7.C

8.B

9.D

10.B

11.D

12.B

13.A

14.C

15.B

16.A

17.D

18.A

19.B

20.A

21.D

22.C

23.C

24.A

25.A

26.B

27.A

28.C

29.A

30.A

31.B

32.A

33.A

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.C

40.D

41.C

42.C

43.D

44.C

45.D

46.D

47.D

48.B

49.C

50.B

2. Đáp án Đề minh họa giờ đồng hồ Anh 2021

1. B

2. A

3. D

4. A

5. D

6. B

7. A

8. B

9. C

10. A

11. D

12. A

13. A

14. A

15. C

16. A

17. A

18. B

19. A

20. B

21. A

22. A

23. C

24. A

25. B

26. B

27. A

28. B

29. D

30. B

31.B

32. D

33. D

34. C

35. A

36.C

37. A

38. B

39. B

40. A

41.B

42.A

43. B

44. D

45. D

46. A

47. C

48. A

49. B

50. D

3. Đề tham khảo 2021 môn giờ đồng hồ Anh thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc gia

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. Maintained B. Promoted C. Required D. Argued

Question 2: A. Tall B. Late C. Safe D. Same

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary găng in each of the following questions.

Question 3: A. Achieve B. Supply C. Insist D. Offer

Question 4: A. Tradition B. Candidate C. Industry D. Customer

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Question 5: He"s American, ____________

A. Won"t he

B. Didn"t he

C. Doesn"t he

D. Isn"t he

Question 6: The flood victims ____________ with food and clean water by the volunteers.

A. Provided

B. Were provided

C. Were providing

D. Provide

Question 7: Many students are worried ____________ the coming exam.

A. About

B. On

C. From

D. To

Question 8: ____________ it is, the more uncomfortable we feel.

A. Hotter

B. The hotter

C. Hottest

D. The hottest

Question 9: He was fascinated by the ____________ oto at the exhibition.

A. Red German old

B. German old red

C. Old red German

D. Old German red

Question 10: Mike ____________ his favourite program on TV when the lights went out.

A. Was watching

B. Is watching

C. Watched

D. Watches

Question 11: My uncle lives a happy life ____________ his disability

A. Because of

B. Because

C. Though

D. In spite of

Question 12: Mrs Brown will have worked at this school for 30 years ____________

A. By the time she retires

B. When she retired

C. As soon as she had retired

D. After she had retired

Question 13: ____________the report to the manager, she decided lớn take a rest.

A. Having handed in

B. Handed in

C. Lớn hand in

D. Being handed in

Question 14: This restaurant is ____________ with those who like Vietnamese food.

A. Popular

B. Popularly

C. Popularise

D. Popularity

Question 15: Tom"s brother asked him khổng lồ ____________ the music so that he could sleep.


A. Close down

B. Go up

C. Turn down

D. Stand up

Question 16: When Linda was little, her mother used to____________ her a bedtime story every night.

A. Tell

B. Speak

C. Say

D. Talk

Question 17: Students from other schools have to lớn pay a small ____________to join the club.

A. Fee

B. Fare

C. Wage

D. Salary

Question 18: As the season turns from spring to summer, some people feel a bit under the____________ & can"t concentrate fully on their work.

A. Storm

B. Weather

C. Climate

D. Rain

Question 19: James had a cosy birthday buổi tiệc ngọt at home last Friday in the ____ of his close friends.

A. Company

B. Business

C. Atmosphere

D. Residence

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 20: It"s great to lớn go out on such a lovely day.

A. Ugly

B. Beautiful

C. Old

D. Modern

Question 21: Josh"s ambition is to become a successful businessman lượt thích his father.

A. Dream

B. Doubt

C. Pleasure

D. Patience

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 22: You should dress neatly for the interview khổng lồ make a good impression on the interviewers.

A. Untidily

B. Formally

C. Unfairly

D. Comfortably

Question 23: The Covid-19 pandemic has taken a heavy toll on the country"s aviation industry due to international travel restrictions.

A. Considerably benefited

B. Negatively changed

C. Severely damaged

D. Completely replaced

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Question 24: Tim is talking to lớn Peter, his new classmate, in the classroom.

- Tim: "How far is it from your house to lớn school, Peter?” - Peter: “

A. About five kilometres

B. A bit too old

C. Not too expensive

D. Five hours ago

Question 25: Jack and David are talking about taking a gap year. - Jack: "I think taking a gap year is a waste of time."

- David: “ It gives gap-year takers a lot of valuable experiences.”

A. I agree with you

B. I don"t quite agree

C. It"s right

D. My pleasure

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.

The Best Students According khổng lồ most professors, mature students are ideal students because they are hard-working and become actively involved in all aspects of the learning process. The majority of mature students have a poor educational (26)_ but they manage to vày exceptionally well at tertiary level. (27) many of them have a job and children khổng lồ raise, they are always present at seminars và lectures & always hand in essays on time. They lượt thích studying và writing essays & they enjoy the class discussions (28) take place. Consequently, they achieve excellent results. In fact, as they have experienced many of life"s pleasures, they are nội dung with their lives & this has a positive effect on their attitude, making them eager to lớn learn.

On the other hand, despite their enthusiasm và commitment, mature students suffer from anxiety. The fact that they have made (29) sacrifices to lớn get into university puts extra pressure on them lớn succeed. Nevertheless, completing a degree gives mature students a sense of achievement, (30) their confidence và improves their job prospects.

. (Adapted from Use of English for All Exams by E. Moutsou)

Question 26: A. Development B. Background C. Basement

D. Institution

Question 27: A. Although

B. But

C. So

D. And

Question 28: A. Whom

B. Which

C. Where

D. When

Question 29: A. Every

B. Another

C. Much

D. Many

Question 30: A. Arises

B. Boosts

C. Mounts

D. Surges

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the questions from 31 lớn 35.

Marcel Bich, a French manufacturer of traditional ink pens, was the man turning the ballpoint pen into an nhà cửa that today almost anyone can afford. Bich was shocked at the poor unique of the ballpoint pens that were available, and also at their high cost. However, he recognised that the ballpoint was a firmly established invention, và he decided to design a cheap pen that worked well and would be commercially successful.

Bich went to lớn the Biro brothers và asked them if he could use the thiết kế of their original invention in one of his own pens. In return, he offered khổng lồ pay them every time he sold a pen. Then, for two years, Bich studied the detailed construction of every ballpoint pen that was being sold, often working with a microscope.

By 1950, he was ready to introduce his new wonder: a plastic pen with a clear barrel that wrote smoothly, did not leak & only cost a few cents. He called it the ‘Bic Cristal’. The ballpoint pen had finally become a practical writing instrument. The public liked it immediately, and today it is as common as the pencil. In Britain, they are still called Biros, và many Bic models also say ‘Biro’ on the side of the pen, khổng lồ remind people of their original inventors.

Bich became extremely wealthy thanks to lớn his invention, which had worldwide appeal. Over the next 60 years his company, Société Bic, opened factories all over the world & expanded its range of inexpensive products. Today, Bic is as famous for its lighters & razors as it is for its pens, and you can even buy a Bic thiết bị di động phone.

(Adapted from Complete IELTS Workbook by Rawdon Wyatt)

Question 31: What could be the best title for the passage?

A. From di động Devices khổng lồ Ballpoint Pens

B. From a Luxury thành công to an Everyday Object

C. Ballpoint Pen"s New thiết kế - For Better or Worse?

D. Biros - A Business model in Britain

Question 32: According to lớn paragraph 1, Marcel Bich was shocked because

A. A cheap pen could be designed with great commercial success

B. A firm was not established to lớn produce high-quality ballpoint pens

C. Most people could not afford such a firmly established invention

D. The ballpoint pens available were expensive despite their poor quality

Question 33: The word "practical" in paragraph 3 is closest in meaning to

A. Accurate

B. Traditional

C. Sharp

D. Useful

Question 34: The word "which" in paragraph 4 refers to

A. Factories

B. Company

C. Invention

D. Range

Question 35: According lớn the passage, which of the following is NOT mentioned as products of Bich"s company?

A. Thiết bị di động phones

B. Lighters

C. Pencils

D. Razors

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the questions from 36 to lớn 42.

A study was mix up to lớn examine the old marriage advice about whether it’s more important to be happy or to be right. Couples therapists sometimes suggest that in an attempt to lớn avoid constant arguments, spouses weigh up whether pressing the point is worth the misery of marital discord. The researchers from the University of Auckland noticed that many of their patients were adding găng to their lives by insisting on being right, even when it worked against their well-being.

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 5 Môn Tiếng Việt Có Đáp Án )

The researchers then found a couple who were willing to record their quality of life on a scale of 1 khổng lồ 10. They told the man, who wanted lớn be happy more than right, about the purpose of the study and asked him to agree with every opinion & request his wife had without complaint, even when he profoundly didn’t agree. The wife was not informed of the purpose of the study và just asked to lớn record her quality of life.