Đề thi THPT giang sơn 2021 môn Sinh – Thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Sinh có đáp án, lời giải cụ thể được cập nhật chính thức từ cỗ giáo dục chính xác giúp những em học viên lớp 12 luyện thi TN cấp 3, thi đại học xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Đáp án sinh thpt 2021


Nội dung bài xích viết

Đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh dịp 2 Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh lần 1 Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh của cục GD&ĐT tiên tiến nhất

Cập nhật tiên tiến nhất nội dung đề thi và lời giải môn Sinh tốt nghiệp trung học phổ biến năm 2021 cùng đáp án, lời giải chuẩn chỉnh xác nhất, bao gồm file sở hữu miễn mức giá định dạng word, pdf được bọn chúng tôi update kịp thời nhằm mục tiêu giúp học viên 2K3, thầy cô với quý bố mẹ tham khảo, so kết quả nhanh nhất.

Tham khảo một số tài liệu học tập:

​​​​​​​Đáp án bao gồm thức của bộ đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh

Mời chúng ta xem đáp án bằng lòng đề Sinh THPT quốc gia 2021 của cục GD&ĐT được siêng trang bọn chúng tôi update chi ngày tiết tại đây.

Đáp án chủ yếu thức của bộ đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh học 

Đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh dịp 2

Xem ngay ngôn từ đề thi môn Sinh THPT nước nhà năm 2021 không thiếu thốn các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Sinh mã đề 217 - Lần 2

Đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh đợt 1

Xem ngay văn bản đề thi môn Sinh THPT giang sơn năm 2021 không thiếu thốn các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh mã đề 206 - Lần 1

Đề Sinh thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 201- Lần 1

Đề thi THPT giang sơn năm 2020 môn Sinh - Mã đề 202 ( Lần 1)

Đề thi THPT giang sơn 2021 môn Sinh mã đề 207- Lần 1

Đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh mã đề 214- Lần 1

Đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh - Mã đề 220 (Lần 1)

Đề Sinh thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 223 - Lần 1

Đáp án đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh của bộ GD&ĐT bắt đầu nhất

Mời những bạn, thầy cô và quý phụ huynh cùng tìm hiểu thêm lời giải, lời giải môn Sinh thpt tổ quốc 2021 cụ thể do nhóm ngũ chuyên viên giải đề của chúng tôi thực hiện. Đề thi THPT non sông môn Sinh có đáp án năm 2021 được cập nhật chính thức từ cỗ giáo dục. Đáp án của cục đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh đã sớm được bọn chúng tôi update ngay lúc có tin tức chính thức.

Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 201


81.A

82.B

83.D

84.A

85.C

86.C

87.C

88.A

89.B

90.A

91.D

92.D

93.D

94.B

95.B

96.D

97.B

98.C

99.B

100.D

101.D

102.B

103.D

104.C

105.C

106.C

107.B

108.C

109.B

110.C

111.B

112.B

113.A

114.B

115.C

116.D

117.C

118.D

119.B

120.D


Đáp án thi THPT đất nước 2021 môn Sinh - Mã đề 202


81.C

82.B

83.A

84.B

85.C

86.B

87.D

88.D

89.C

90.C

91.C

92.D

93.D

94.A

95.C

96.A

97.C

98.A

99.C

100.B

101.D

102.D

103.A

104.A

105.D

106.B

107.A

108.A

109.D

110.B

111.A

112.D

113.D

114.A

115.B

116.B

117.D

118.A

119.D

120.B


Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 203


81.C

82.B

83.D

84.B

85.A

86.A

87.C

88.B

89.A

90.A

91.C

92.D

93.C

94.B

95.A

96.C

97.C

98.A

99.A

100.D

101.C

102.D

103.A

104.D

105.C

106.D

107.D

108.D

109.A

110.A

111.A

112.C

113.C

114.D

115.B

116.D

117.C

118.D

119.B

120.C


Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 204


81.B

82.B

83.A

84.A

85.B

86.A

87.A

88.D

89.A

90.C

91.A

92.C

93.C

94.A

95.B

96.B

97.C

98.A

99.B

100.C

101.D

102.D

103.C

104.C

105.D

106.D

107.B

108.D

109.D

110.B

111.D

112.A

113.D

114.D

115.A

116.B

117.D

118.B

119.C

120.A


Đáp án đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh mã đề 205


81.B

82.A

83.D

84.D

85.B

86.C

87.B

88.B

89.A

90.A

91.B

92.A

93.C

94.D

95.D

96.C

97.B

98.B

99.C

100.A

101.A

102.B

103.D

104.B

105.C

106.A

107.C

108.C

109.C

110.D

111.C

112.D

113.C

114.D

115.A

116.C

117.A

118.D

119.D

120.D


Đáp án thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh - Mã đề 206


81.C

82.A

83.B

84.B

85.C

86.D

87.C

88.A

89.C

90.C

91.A

92.C

93.B

94.D

95.D

96.D

97.C

98.C

99.D

100.D

101.B

102.B

103.A

104.B

105.B

106.B

107.C

108.B

109.C

110.D

111.

112.

113.

114.A

115.

116.

117.

118.A

119.B

120.B


Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 207


81.A

82.A

83.D

84.C

85.C

86.A

87.C

88.B

89.A

90.D

91.D

92.B

93.C

94.C

95.A

96.C

97.B

98.A

99.D

100.D

101.B

102.A

103.D

104.A

105.B

106.B

107.B

108.D

109.C

110.B

111.D

112.C

113.C

114.C

115.A

116.D

117.A

118.B

119.A

120.D


Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh mã đề 208


81.B

82.A

83.A

84.C

85.A

86.D

87.A

88.B

89.A

90.B

91.B

92.B

93.D

94.C

95.B

96.C

97.B

98.A

99.A

100.C

101.B

102.C

103.D

104.C

105.D

106.D

107.D

108.A

109.D

110.C

111.B

112.B

113.C

114.

115.C

116.C

117.D

118.A

119.D

120.B


Đáp án đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh mã đề 209


1.A

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.A

8. D

9. C

10. D

11. B

12. D

13. D

14.D

15. C

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32.A

33. D

34. D

35. B

36. A

37. D

38. A

39.C

40. B


Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh mã đề 210


1. A

2. C

3. A

4. C

5. D

6. D

7. B

8. D

9. B

10. A

11. D

12. B

13. D

14. A

15. D

16. D

17. B

18. C

19. D

20. C

21. A

22. B

23. C

24. B

25. C

26. B

27. C

28. D

29. C

30. A

31. A

32. C

33. D

34. B

35. D

36. C

37. C

38. B

39. C

40. A


Đáp án đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh mã đề 211


81.D

82.B

83.B

84.C

85.C

86.A

87.C

88.D

89.C

90.C

91.A

92.A

93.D

94.D

95.C

96.A

97.B

98.A

99.D

100.D

101.B

102.A

103.C

104.B

105.B

106.C

107.C

108.D

109.D

110.D

111.B

112.B

113.A

114.B

115.A

116.B

117.B

118.A

119.D

120.A


Đáp án thi THPT non sông 2021 môn Sinh - Mã đề 212


81.C

82.C

83.A

84.D

85.A

86.A

87.D

88.C

89.B

90.C

91.C

92.B

93.D

94.C

95.A

96.B

97.C

98.B

99.D

100.D

101.B

102.B

103.D

104.B

105.D

106.B

107.A

108.C

109.A

110.D

111.D

112.A

113.B

114.C

115.D

116.B

117.A

118.B

119.D

120.C


Đáp án đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh mã đề 213


1. C

2. A

3. B

4. D

5. A

6. B

7. B

8. A

9. A

10. B

11. D

12. C

13.D

14.A

15. D

16. A

17. C

18. A

19. D

20. A

21. C

22. B

23. C

24. A

25. D

26. B

27. B

28. B

29. C

30. D

31. C

32. D

33.D

34. B

35. B

36. A

37. C

38. C

39. D

40. A


Đáp án Sinh thi THPT quốc gia 2021 - Mã đề 214


81.B

82.A

83.C

84.C

85.A

86.D

87.A

88.A

89.C

90.B

91.C

92.D

93.A

94.D

95.B

96.B

97.A

98.D

99.A

100.B

101.A

102.C

103.A

104.A

105.D

106.D

107.B

108.D

109.D

110.A

111.B

112.B

113.D

114.B

115.A

116.B

117.A

118.D

119.B

120.C


Đáp án đề thi THPT giang sơn 2021 môn Sinh mã đề 215


81.D

82.D

83.C

84.A

85.B

86.B

87.D

88.D

89.C

90.C

91.C

92.B

93.A

94.A

95.C

96.A

97.B

98.A

99.C

100.A

101.C

102.B

103.B

104.C

105.B

106.C

107.C

108.C

109.A

110.C

111.A

112.C

113.A

114.D

115.A

116.B

117.C

118.A

119.B

120.A


Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh mã đề 216


1. D

2. C

3. B

4.B

5. C

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C

11. B

12.D

13. B

14. D

15. B

16. B

17.B

18. A

19. A

20. D

21. D

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. B

28. A

29. A

30. A

31. B

32. A

33. C

34. D

35. B

36. B

37. D

38. A

39. D

40. D


Đáp án đề thi THPT giang sơn 2021 môn Sinh mã đề 217


1. D

2. C

3. A

4. A

5. B

6. D

7. A

8. A

9. A

10. B

11. C

12. C

13. B

14. D

15.D

16. D

17. A

18. B

19. D

20. A

21. A

22. B

23. B

24. B

25.C

26. A

27. C

28.D

29. D

30. B

31. D

32. C

33. B

34. B

35. A

36.D

37. C

38. B

39. D

40. B


Đáp án Sinh thi THPT đất nước 2021 - Mã đề 218


81.D

82.C

83.A

84.B

85.D

86.C

87.B

88.C

89.B

90.A

91.C

92.B

93.A

94.D

95.B

96.D

97.A

98.D

99.A

100.B

101.B

102.C

103.C

104.B

105.D

106.B

107.B

108.A

109.C

110.D

111.C

112.C

113.B

114.D

115.B

116.D

117.D

118.C

119.A

120.A


Đáp án Sinh thi THPT đất nước 2021 - Mã đề 219


81.C

82.B

83.D

84.A

85.B

86.C

87.C

88.B

89.D

90.B

91.A

92.D

93.A

94.C

95.A

96.C

97.C

98.D

99.D

100.B

101.B

102.D

103.D

104.B

105.B

106.C

107.D

108.B

109.B

110.C

111.B

112.B

113.D

114.D

115.B

116.C

117.C

118.C

119.D

120.D


Đáp án Sinh thi THPT non sông 2021 - Mã đề 220


81.C

82.D

83.D

84.A

85.B

86.D

87.C

88.A

89.D

90.C

91.C

92.B

93.B

94.B

95.C

96.A

97.A

98.B

99.B

100.B

101.A

102.C

103.A

104.B

105.A

106.B

107.C

108.C

109.C

110.A

111.D

112.C

113.C

114.B

115.C

116.B

117.A

118.A

119.B

120.B


Đáp án Sinh thi THPT đất nước 2021 - Mã đề 221


81.D

82.A

83.A

84.D

85.C

86.B

87.B

88.B

89.D

90.B

91.A

92.B

93.C

94.B

95.D

96.C

97.B

98.A

99.D

100.C

101.A

102.B

103.D

104.D

105.C

106.A

107.D

108.D

109.D

110.C

111.A

112.C

113.C

114.D

115.C

116.C

117.D

118.D

119.D

120.A


Đáp án Sinh thi THPT giang sơn 2021 - Mã đề 222


81.A

82.A

83.B

84.B

85.D

86.C

87.C

88.A

89.C

90.C

91.A

92.D

93.A

94.C

95.D

96.D

97.D

98.B

99.D

100.D

101.B

102.A

103.B

104.A

105.B

106.C

107.A

108.A

109.D

110.D

111.C

112.A

113.C

114.B

115C.

Xem thêm: Mẫu Viết Bài Tập Làm Văn Số 5 Lớp 7 : Văn Lập Luận Chứng Minh Hay Nhất

116.D

117.C

118.B

119.B

120.D


Đáp án Sinh thi THPT đất nước 2021 - Mã đề 223


81.C

82.D

83.B

84.B

85.C

86.A

87.C

88.A

89.C

90.C

91.C

92.A

93.D

94.A

95.C

96.B

97.B

98.A

99.B

100.B

101.D

102.A

103.D

104.C

105.C

106.A

107.B

108.D

109.C

110.B

111.A

112.D

113.A

114.D

115.B

116.A

117.A

118.B

119.A

120.C


Đáp án Sinh thi THPT giang sơn 2021 - Mã đề 224


81.B

82.A

83.B

84.B

85.D

86.D

87.C

88.B

89.D

90.C

91.A

92.A

93.D

94.C

95.A

96.A

97.D

98.D

99.A

100.C

101.C

102.D

103.A

104.A

105.C

106.D

107.A

108.C

109.D

110.C

111.C

112.A

113.D

114.A

115.C

116.D

117.A

118.C

119.D

120.A


Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT giang sơn năm 2021 khác:

Tham khảo một số tài liệu học tập:

Ngoài bộ đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn Sinh, các bạn còn gồm thể tìm hiểu thêm hướng dẫn giải các đề thi trung học phổ thông Quốc gia môn Toán, Anh, Sử, Lý, Hóa, Địa,… cùng những môn học khác sẽ được cập nhật tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Sinh có đáp án, hỗ trợ tải file Word, pdf trọn vẹn miễn phí!