Tháng Tám 28, 2017Tháng Mười Một 26, 2021 adminDowload chăm Đề mẫu / Đề cương cụ thể / kế toán / Mẫu report thực tập1 phản hồi ngơi nghỉ Đề cương ngân sách sản xuất và tính ngân sách chi tiêu sản phẩm – CHUẨN

Đề cương chi tiêu sản xuất cùng tính giá cả sản phẩm dành riêng cho các bạn sinh viên đã làm báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề xuất sắc nghiệp chủ đề về Đề cương giá cả sản xuất cùng tính giá cả sản phẩm , mẫu đề cương này được kham khảo từ bài bác khóa luận giỏi nghiệp ăn điểm cao hi vọng giúp cho chúng ta khóa sau bao gồm thêm tài liệu hay để triển khai bài report thực tập của mình


Mục lục bài viết

Đề cương ngân sách chi tiêu sản xuất và tính giá chỉ thành sản phẩm tại doanh nghiệp dệt may

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU bình thường VỀ CÔNG TY DỆT MAY A

1.1. Sơ lược về lịch sử hào hùng hình thành cùng quá trình cách tân và phát triển công ty

1.2. Tính năng và lĩnh vực hoạt động của công ty

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Nghành hoạt động

1.3. Tổ chức cỗ máy quản lý trên công ty

1.3.1. Sơ vật tổ chức

1.3.2. Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận

1.4. Tổ chức triển khai công tác kế toán tại Công Ty

1.4.1. Tổ chức máy bộ kế toán trên công ty

1.4.1.1. Sơ đồ gia dụng tổ chức

1.4.1.2. Tính năng – nhiệm vụ những bộ phận

1.4.2. Chính sách kế toán vận dụng tại công ty

1.4.3. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp (có tương quan đến đề tài)

1.5. Nặng nề khăn, dễ dàng và phương hướng phát triển của công ty

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN chi PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁTHÀNH SẢN PHẨM

2.1. Những vụ việc chung về kế toán ngân sách sản xuất và tính chi tiêu sản phẩm.

Bạn đang xem: Đề cương chi tiết kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.1.1. Chi phí sản xuất

2.1.1.1. Khái niệm

2.1.1.2. Phân loại.

2.1.2. Chi phí sản phẩm

2.1.2.1. Khái niệm

2.1.2.2. Phân loại.

2.1.3. Xác định đối tượng người tiêu dùng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng người dùng tính giá bán thành

2.1.4. Phương thức tập hợp ngân sách chi tiêu sản xuất và phương pháp tính giá bán thành

2.1.5. Kỳ tính ngân sách chi tiêu sản phẩm

2.2. Kế toán tập hợp túi tiền sản xuất

2.2.1. Kế toán tài chính tập hợp ngân sách nguyên vật tư trực tiếp

2.2.2. Kế toán tập hợp chi tiêu nhân công trực tiếp

2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

2.3. Kế toán tài chính tổng hợp chi phí sản xuất

2.4. Đánh giá thành phầm dở dang cuối kỳ

2.5. Kế toán tính túi tiền sản phẩm

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN chi PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY A

3.1. Đặc điểm kế toán giá cả sản xuất với tính ngân sách chi tiêu sản phẩm tại công ty dệt may A

3.1.1. Đặc điểm về thành phầm sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất thành phầm của công ty

3.1.2. Tổ chức thống trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty.

3.1.3. Đối tượng tập hợp ngân sách sản xuất và đối tượng người dùng tính chi tiêu sản phẩm tại công ty

3.1.4. Phương pháp tập hợp giá thành sản xuất và cách thức tính chi phí sản phẩm trên công ty.

3.1.5. Kỳ tính chi tiêu sản phẩm tại công ty.

3.2. Kế toán tài chính tập hợp chi tiêu sản xuất tại công ty

3.2.1. Kế toán tài chính tập hợp giá cả nguyên vật liệu trực tiếp trên công ty

3.2.2. Kế toán tập hợp giá thành nhân công trực tiếp tại công ty

3.2.3. Kế toán tài chính tập hợp ngân sách sản xuất bình thường tại công ty

3.3. Kế toán tổng hợp chi tiêu sản xuất trên công ty

3.4. Đánh giá thành phầm dở dang cuối kỳ tại công ty

3.5. Kế toán tài chính tính giá thành sản phẩm trên công ty

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Nhận xét

4.1.1. Ưu điểm

4.1.2. Hạn chế

4.2. Kiến nghị

TẢI file MIỄN PHÍ

1.3. Đặc điểm tổ chức triển khai sản xuất, quản lý tại công ty

1.3.2.Chức năng với nhiệm vụ các phòng ban

1.4.1.Tổ chức máy bộ kế toán

1.4.2. Vẻ ngoài kế toán công ty đang áp dụng:

1.4.3. Hệ thống tài khoản áp dụng tại Công ty

1.4.4.Phương pháp kế toán hàng tồn kho

1.4.5.Phương pháp tính thuế quý hiếm gia tăng:

1.4.6.Phương pháp khấu hao gia tài cố định

2.1.1 những loại nguyên liệu tại Công ty

2.1.2.Xác định giá nguyên vật liệu

2.1.3.Chứng từ, sổ sách sử dụng

2.1.4.Trình tự hạch toán kế toán chi phí nguyên vật dụng liệu

2.2. Kế toán tập hợp túi tiền nhân công trực tiếp xây đắp tại công trình xây dựng 8X Đầm Sen.

2.2.1. Nội dung

2.2.2. Triệu chứng từ, sổ sách sử dụng

2.2.3.Tài khoản sử dụng

2.2.4. Tiến trình ghi sổ

2.2.5.Trình tự hạch toán giá cả nhân công trực tiếp

2.3. Kế toán tập hợp ngân sách chi tiêu sử dụng máy xây đắp cho công trình 8X Đầm Sen

2.3.1. Nội dung

2.3.2.Chứng từ, sổ sách sử dụng

2.3.3. Tài khoản sử dụng:

2.3.4. Quy trình hạch toán (Công trình 8X Đầm Sen)

2.4. Kế toán chi phí sản xuất tầm thường cho dự án công trình 8X Đầm Sen

2.4.1. Ngân sách chi tiêu chung tại Công ty

2.4.2.Chứng từ, sổ sách sử dụng

2.4.3. Tài khoản sử dụng

2.4.4.Trình trường đoản cú hạch toán kế toán chi phí sản chung

2.5. Kế toán tập hợp chi tiêu và tính giá thành sản phẩm

2.5.1. Kỳ tính giá

2.5.2.Phương pháp tính giá chỉ thành

2.5.3. Thông tin tài khoản sử dụng

2.5.4. Sổ sách sử dụng

2.5.5. Trình từ bỏ hạch toán

*

3.1.1.Ưu điểm

3.1.1.1. Ưu điểm trong tổ chức công tác kế toán

3.1.1.2. Ưu điểm vào hạch toán chi phí sản xuất và tính chi phí sản phẩm

3.1.2.Hạn chế

3.1.2.1 Ưu điểm trong tổ chức triển khai công tác kế toán

3.1.2.2 Về công tác chứng từ kế toán

3.1.2.3. Về công tác quản lý và phương thức hạch toán chi tiêu sản xuất xây lắp

3.1.2.4. Về việc đánh giá giá thành sản xuất sale dở dang

3.2.1. Về công tác tổ chức kế toán

3.2.2. Về giao vận chứng từ bỏ kế toán

3.2.3. Về công tác làm chủ và phương thức hạch toán giá thành sản xuất

TẢI file MIỄN PHÍ

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP đưa ra PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM trong DOANH NGHIỆP

1.1: Đặc điểm với yêu ước của ngành xây dựng.

1.2: Đặc điểm chuyển động sản xuất gớm doanh của người tiêu dùng xây dựng.

1.3: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong công ty lớn xây dựng.

1.3.1:Đối tượng tập hợp túi tiền sản xuất với tính giá bán thành.

1.3.2: phương thức tập hợp chi tiêu sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng.

1.3.3: cách thức tính túi tiền trong doanh nghiệp xây dựng.

1.4: những vấn đề phổ biến về ngân sách sản xuất, tính giá cả trong các doanh nghiệp Xây dựng.

1.4.1: chi tiêu sản xuất.

1.4.2: Phân loại chi phí sản xuất.

1.4.3: giá thành sản phẩm.

1.4.4: mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và chi phí sản phẩm.

1.4.5: Vai trò, trách nhiệm kế toán ngân sách sản xuất.

1.5: kế toán tài chính tập hợp chi tiêu chung toàn doanh nghiệp.

1.6: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, tính ngân sách sản phẩm xây đính thêm hoàn thành.

1.6.1: cách thức tính giá chỉ thành.

1.6.1.1: phương pháp tính giá thành trực tiếp.

1.6.1.2: cách thức tổng cộng đưa ra phí.

1.6.1.3: cách thức tính giá thành theo đối chọi đặt hàng.

1.6.2: Tính ngân sách sản phẩm xây gắn thêm hoàn thành.

1.7: thông tin tài khoản sử dụng cùng trình tự hoạch toán để tập hợp túi tiền tính giá cả sản phẩm.

*

2.1.2: cỗ máy tổ chức công ty.

2.1.2.1: Sơ thiết bị tổ chức bộ máy của công ty.

2.1.2.2: tổ chức công tác kế toán tại công ty.

2.2.1: Tình hình hoạt động thực hiện những hợp đồng xây dựng giữa những năm gần đây (2015-2016-2017).

2.2.2: giá thành sản xuất, đối tượng, phương thức tập hợp giá thành sản xuất trên công ty.

2.2.3: Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.

2.2.4: kế toán tập hợp chi phí sản xuất trên công ty.

2.2.4.1: Tập hợp chi tiêu nguyên vật tư trực tiếp.

2.2.4.2: Tập hợp ngân sách nhân công trực tiếp.

2.2.4.3: Kế toán sử dụng máy thi công.

2.2.4.4: Tập hợp túi tiền sản xuất chung.

2.2.5: Tính chi phí sản phẩm xây lắp.

2.3: tóm lại chương 2.

3.1.1: Những ưu điểm trong công tác làm việc tập hợp chi phí sản xuất và tính túi tiền sản phẩm.

3.1.2: một trong những tồn trên cần triển khai xong trong công tác làm việc tập hợp giá thành sản xuất với tính ngân sách sản phẩm.

3.2: một vài ý kiến đóng góp nhằm mục tiêu hoàn thiện công tác hạch toán kế toán ngân sách sản xuất cùng tính chi phí sản phẩm tại công ty TNHH Xây dựng đa dạng và phong phú Hòa.

Xem thêm: Chỉ Mẹ Cách Nấu Nha Đam Đường Phèn La Dứa Hạt Chia Giải Nhiệt Mùa Hè

3.3: tóm lại chương 3.

TẢI tệp tin MIỄN PHÍ