... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 HKI 2013-2014I. Complete these sentences (1m):1. If you want lớn pass your exam, ... – ĐT ……………………Trường THCS:…………………………Họ cùng tên:………………………………. Lớp: 9 . THI HỌC KỲ INĂM HỌC : 2013 – 2014Môn thi : ANH VĂN - LỚP 9 thời gian làm bài bác : 45 phútĐIỂMI/ Choose the word that has ... ……subject. (primary/ compulsory/ national/ secondary) 6 9.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập lí thuyết học kì 1 môn tiếng anh 9 mới

This report is divided broadly ……………two parts. (in / on / by / into)10. In the 199 0s, the sales of jeans stop……… (grow / to grow / growing...
*

... ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2013Thời gian làm bài 45 phút- ĐỀ SỐ 1 I. Tra cứu 4 từ có phần gạch ốp chân được vạc là /d/ trong ... Field by farmers- Rice has been grown in the field by farmers. Đề thi học kì 1 lớp 9 môn giờ Anh thời gian làm bài xích 45 phút- ĐỀ SỐ 2Question1: Listen then fill in the missing information ... Such a way that it means the same as the sentence printed before it. (0,5m) 9/ She wrote this book last year. This book ……………………………………………………………………. 10/ He is the man. The man planted that...
*

... You.7 PHÒNG GIÁO DỤC ………………. Đề kiểm soát học kỳ I Trường trung học cơ sở …………………. Năm học: 2012 - 2013 Lớp: Môn: Anh Khối : 9 Họ cùng Tên:(Thời gian 25 phút, không nói phát đề) Điểm Lời phê Giám thị 1 ... Of wearing Jeans. 14. Nam giới was interested in making mã sản phẩm things when he was young.MA TRẬN ĐỀ - ANH VĂN 9 nhà đề con kiến thức nhận ra Thông hiểu vận dụng TỔNGSố câu ĐKQ TL KQ TL KQ TLI. Language ... ?6. He has learned English for three years .TrườngTHCS: Họ và tên: Lớp: THI KIỂM TRA HỌC KỲ I (2012-2013)MÔN : TIẾNG ANH 9 thời hạn làm bài 45 phútChữ ký kết giám thị ĐiểmI Choose the best answer:...
*

... Very hardly but we have fun working together. A B C D24. I think we have few vacations than American students. A B C D25. Many peole think that students have a easy life. A B C DRead the passage ... 39. Watching television is __________________________ reading books. (interesting). 40. My father ________________ lớn the radio every day. (listen)37/ the most beautiful38/ cheaper than 39/ ... Tuan has ________ days off than Mr. Jones. A. Many B. Less C. Fewer D. Much 9. Could you tell me how________ lớn Ben Thanh market?A. Getting B. To lớn get C. Getting D. To getting10. We________ Christmas...
*

... Bakery.ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012- 2013Môn: tiếng Anh -Lớp 6Thời gian: 60 phút (Không kề thời gian phát đề) sỹ tử làm bài xích trực tiếp vào đề chất vấn này4- Họ với tên: ……………………………- Lớp: ... 2013Môn: giờ anh 6NỘI DUNG THANG ĐIỂMI.Phonetics: ( 1P)1D; 2B; 3C; 4A1 đ.Mỗi câu đúng đạt 0,25 đ6II.Choose the best answer in a,b,c, or d khổng lồ complete the blanks(2PS)5A; 6B; 7C; 8D; 9D; ... When D. Which8. This is my brother. …….……name’s NamA. My B. Her C. Your D. His 9. Our school has three floors. My classroom is on the …………floor.A. One B. Two C. Three D. Third10. Which …………...
*

... The year is January và the last month is ( 29) .February has twenty-eight days. April, June, September & November have thirty days. All the rest have thirty-one (30) .26. A. From B. Between ... 24. I think you have few vacations than American students. A B C D25. Many peole think that students have a easy life. A B C DFill in the ... EarphonesChoose the best answer khổng lồ complete the sentences.6. Her full name is Vo Thi Sau so her ________name is Thi. A. Family B. Middle C. Last D. Full7. How ________is it from the hospital...
... Second largest country. The area is 9, 970,610 sq.km. The capital is Ottawa, và the largest city is Toronto. The population of Canada is 31, 592 ,805. About one-third of the people are of British ... Made8. When I was a child I_________ violin.a. Was playing b. Am playing c. Play d. Played 9. In the 199 0s, the sale of jeans stopped_____________.a. To grow b. Growing c. Grow d. Khổng lồ be grown10. ... Prefer wearing modern clothing _____ traditional clothing.a. Lớn b. With c. From d. On2. I was very impressed ________ the efficiency of the staff.a. To b. By c. On d. In3. This report is divided...
... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 trung học cơ sở THỊ XÃ PHÚ THỌ Môn: tiếng Anh Đề bằng lòng Năm học: 2012-2013 (Đề tất cả 7 trang) thời gian làm bài: 150 phút (không nói thời giangiao đề) Giám ... HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9- trung học cơ sở TỈNH QUẢNG NGÃI **** HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH (Đề thi này tất cả 05 trang, không nhắc tờ phách)I/ LISTENING: (3 pts) Section 1: Listen & fill in the ... Love,_____The end_____22PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃPHÚ THỌHƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC: 2012-2013Môn: giờ Anh (Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang)SECTION 1. LISTENING:I. Soccer...
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - TIẾNG ANH 7 - ( 2010-2011) ĐỀ 1: Câu 1 :In …… we learn about how things work A history B geography C biology D physicCâu ... School 2. This room/ beautiful / than/ that one 3. Nga/ invite / Lan / her party / tomorrow 4. How/ from / Danang/ Hoian / ? 5. Mai/ having/ birthday/ her house/next/ Sunday ĐỀ 9: II.Read ... World. In(8)____,we study different countries và their people. In physics, we learn about (9) _________things work. In the(10)_____ class , we study Engish. III. Language focus. Circle the best...
... Trung học cơ sở LÊ QUÝ ÔN ANH 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC :2010-2011I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan . Reading Read the text ... Stamp. It was made in 1840. An English teacher, whose name was ROWLAND HILL, thought much about this. One day, he said that the people who wrote letters should pay for them , và not the people ... If we go there, we can live in a dormitory on ……………… .A. House B. Hotel C. Apartment D. Campus 9.

Xem thêm: Tư Vấn Nhóm Ngành Nghiệp Vụ Cảnh Sát, Điểm Chuẩn Và Các Trường Đào Tạo

You don’t like foreign films . ………………… ?A. Vì you B. Don’t you C. Are you D. Will you10. Thank...
từ bỏ khóa: đề cương ôn thi hki giờ đồng hồ anh lớp 8đề cưng cửng ôn thi môn tiếng anh lớp 9đề cưng cửng ôn thi môn tiếng anh lớp 6đề cưng cửng ôn thi môn giờ đồng hồ anh lớp 7đề cương cứng ôn thi môn tiếng anh lớp 8đề cưng cửng ôn thi môn tiếng anh lớp 8 hk2de cuong on thi tháng tieng anh lop 7 hoc ki 1de cuong on thi hk1 tieng anh lop 8đề cưng cửng ôn tập môn tiếng anh lớp 9đề cương ôn tập môn giờ đồng hồ anh lớp 9 học tập kì 1đề cương cứng ôn tập môn giờ anh lớp 9 hk1đề cưng cửng ôn tập môn giờ đồng hồ anh lớp 9 học tập kì 2tổng phù hợp đề thi hki tiếng anh lớp 7 with keyde cuong on tap mon tieng anh lop 9 hoc ki 1đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 9 hkiiNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán và tiên lượng nhồi huyết não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên thái bình lần 2 bao gồm lời giảiBiện pháp làm chủ hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học đại lý huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý chuyển động học tập của học viên theo hướng phát triển năng lực học tập hợp tác ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện ba chẽ, tỉnh giấc quảng ninhNghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và vận dụng trong đảm bảo an toàn mạng laptop chuyên dùngNghiên cứu về quy mô thống kê học tập sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động vui chơi của Phòng tứ pháp từ trong thực tiễn tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo điều khoản tố tụng hình sự vn từ trong thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 15: tiêu hóa ở rượu cồn vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành phát hiện tại hô hấp nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện tại hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sống thực vậtChiến lược kinh doanh tại ngân hàng Agribank bỏ ra nhánh thành phố sài thành từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG marketing TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu new đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập đồ vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài bác cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngớ ngẩn van lop 8