Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi thân kì 1 Toán 7- Đề thi học kì 1 Toán 7- Đề thi giữa kì 2 Toán 7- Đề thi học kì 2 Toán 7
Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì 1 năm học 2021 - 2022 có đáp án
Trang trước
Trang sau

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì 1 năm học 2021 - 2022 tất cả đáp án

Để ôn luyện với làm xuất sắc các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 40 Đề thi Toán lớp 7 học tập kì 1 chọn lọc, có đáp án gồm các đề bình chọn 15 phút, 1 tiết, đề thi giữa kì 1, đề thi học tập kì 1 cực cạnh bên đề thi bao gồm thức. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong số bài thi Toán 7.

Bạn đang xem: Đề ôn tập học kì 1 toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết


Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề thi giữa kì 1 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1.  Chọn câu vấn đáp đúng (1 điểm)

Câu 1. Số nào dưới đây không phải là số hữu tỉ?

*


Câu 2. nếu như

*
thì x = …..?

A. 3

B. 18

C. ±81

D. 81

Câu 3. mang lại hình vẽ biết x // y, khi đó hệ thức như thế nào sau đây là không đúng?

*

*

Câu 4. ví như ∆ABC = ∆B’A’C’ biết

*
 là

A. 300

B. 500

C. 1000

D. Công dụng khác

Bài 2.  Xác định tính đúng - không nên của mỗi xác minh sau (1điểm)

a. Chỉ bao gồm số 0 không là số hữu tỉ âm với cũng ko là số hữu tỉ dương.

b. ví như a ⊥ b cùng b ⊥ c thì a ⊥ c.

c. Số lớn nhất trong 3 số 0,432(32); 0,4(3) với 0,434 là 0,4(3)

d. Trong mẫu vẽ trên (Câu 3) ví như

*

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)Thực hiện phép tính

*

Bài 2. (1 điểm) search x, biết

*

Bài 3. (1,5 điểm)Tam giác ABC bao gồm số đo các góc A, B, C tương ứng tỉ lệ cùng với 1:2:3.

Tính số đo các góc đó.

Bài 4. (3,5 điểm)Cho DABC có

*
. Từ bỏ A, kẻ AH vuông góc với BC trên H. điện thoại tư vấn Ax là tia phân giác góc ngoài đỉnh A:

a) Tính số đo góc BAC

b) chứng minh rằng Ax tuy vậy song với BC

c) minh chứng rằng AH vuông góc với Ax

d) minh chứng rằng

*

Bài 5. (0,5 điểm) So sánh 2603 với 3402.


Đáp án và lý giải làm bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm x 8 = 2 điểm

*

Bài 1.

Câu 1.

Ta có: 0,5 là số thập phân hữu hạn; 1,2(3) là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kì 3

Do đó các số 0,5; 1,2(3);

*
 là số hữu tỉ.

*
 là số vô tỉ bởi vì nó màn trình diễn được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Chọn lời giải C

Câu 2.

*

Chọn câu trả lời D

Câu 3.

*

Vì x // y nên

*

Chọn câu trả lời D

Câu 4.

Vì ∆ABC = ∆B’A’C’ phải

*
 (hai góc tương ứng)

*

(Chú ý, đề bài xích cho số đo góc C nhằm gây nhiễu, đánh lừa)

Chọn đáp án C


Bài 2.

a) Sai, bởi số vô tỉ cũng không hẳn là số hữu tỉ dương và số hữu tỉ âm.

b) Sai, vị a ⊥ b cùng b ⊥ c thì a // c.

c) Sai

Ta có: 0,432(32) = 0,43232....

  0,4(3) = 0,43333...

  0,434

Nên 0,432(32) 0

*

b) gọi Ay là tia đối của tia AC, lúc đó góc yAB là góc xung quanh tại đỉnh A của tam giác ABC

Theo định lý góc ko kể của tam giác ta có:

*

Lại có:

*
(vì Ax là tia phân giác của góc yAB)

Do đó:

*

Mà nhị góc này tại phần so le trong buộc phải Ax // BC. (0,5 điểm)

c) Ta có: AH ⊥ BC (gt) với Ax // BC (câu b)

Do đó: AH ⊥ Ax (quan hệ thân tính vuông góc cùng tính song song) (0,5 điểm)

*

Bài 5.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi học kì 1 - Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy lựa chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em đến là đúng ghi vào giấy làm bài :

Câu 1: Tổng

*
 bằng:

*

Câu 2: Biết:

*
 thì x bằng:

*

Câu 3: Từ tỉ trọng thức

*
thì cực hiếm x bằng:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: cho

*
 thì x bằng:

*

Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt nhị đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc...... Thì a//b. Cụm từ vào chỗ trống (...) là:

A. So le vào bằng nhau

B. đồng vị

C. Trong cùng phía bằng nhau

D. Cả A, B đều đúng

Câu 6: mang lại a ⊥ b và b ⊥ c thì:

A. A//b

B. A//c

C. B//c

D. A//b//c

Câu 7: mang lại tam giác ABC bao gồm

*
. Số đo góc kế bên tại đỉnh C bằng:

A. 600

B. 1200

C. 700

D. 500

Câu 8: đến ΔABC = ΔMNP suy ra

A. AB = MP

B. CB = NP

C. AC = NM

D. Cả B và C đúng.

Câu 9: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ –2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:

*

Câu 10: Cho y tỉ lệ nghịch cùng với x theo hệ số tỉ lệ là a, lúc x = 3 thì y = 6. Vậy thông số tỉ lệ a bằng:

A. 2

B. 0,5

C. 18

D. 3

Câu 11: mang đến hàm số y = f(x) = 3x + 1.Thế thì f(-1) bằng:

A. 2

B. – 2

C. 4

D. – 4

Câu 12: vào các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x.

A. (- 1; - 2)

B. (- 1; 2)

C. (- 2: - 1)

D. ( - 2; 1)

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm)

*

Bài 2: (1,5 điểm) Tính diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa 2 kích thước của chúng là 0,8 và chu vi của hình chữ nhật đó là 36m.

Bài 3: (1,0 điểm) Vẽ đồ thị hàm số

*

Bài 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC và tia phân giác góc A cắt BC ở H.

a) Chứng minh ΔABH = ΔACH

b) Chứng minh AH ⊥ BC

c) Vẽ HD ⊥ AB (D ∈ AB) và HE ⊥ AC (E ∈ AC). Chứng minh: DE // BC

Bài 5: (0,5 điểm) Tìm x biết: |2x - 1| + |1 - 2x| = 8

Đáp án và trả lời làm bài

A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Mỗi câu đúng ghi (0,25 điểm) x 12 câu = 3 điểm

*

Câu 1.

  

*

Chọn lời giải D

Câu 2.

*

Chọn lời giải D

Câu 3.

*

Chọn giải đáp A

Câu 4.

*

Chọn lời giải C

Câu 5.

Theo vệt hiệu phân biệt hai con đường thẳng tuy nhiên song: "Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong đều bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau, hoặc cặp góc trong thuộc phía bù nhau) thì a//b".

Chọn đáp án A

Câu 6.

Ta có: a ⊥ b; b ⊥ c thì a // c (quan hệ giữa tính vuông góc cùng tính tuy nhiên song)

Chọn đáp án B

Câu 7.

Theo định lý góc bên cạnh của tam giác, số đo góc kế bên tại đỉnh C là:

  

*

Chọn câu trả lời B

Câu 8.

Ta có: ΔABC = ΔMNP

Suy ra: AB = MN; AC = MP; BC = NP (các cạnh tương ứng)

Chọn giải đáp B

Câu 9.

Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ – 2 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức: y = -2x

Chọn lời giải D

Câu 10.

Vì y tỉ lệ nghịch với x theo thông số tỉ lệ là a đề nghị y =

*

Khi x = 3 thì y = 6 nên 6 =

*
⇒ a = 6.3 = 18 

Chọn lời giải C

Câu 11.

f(-1) = 3.(-1) + 1 = -3 + 1 = -2

Chọn câu trả lời B

Câu 12.

+) A(-1; -2)

2. (-1) = -2 đề xuất điểm A thuộc đồ dùng thị hàm số y = 2x.

+) B(-1; 2)

2.(-1) = -2 ≠ 2 đề xuất điểm B không thuộc vật thị hàm số y = 2x

+) C(-2; -1)

2.(-2) = -4 ≠ -1 phải điểm C ko thuộc đồ vật thị hàm số y = 2x

+) D(-2; 1)

2.(-2) = - 4 ≠ 1 bắt buộc điểm D không thuộc đồ vật thị hàm số y = 2x

Chọn đáp án A

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1.

*

Bài 2.

Gọi độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là a, b (m) (a, b > 0) (0,25 điểm)

Theo đề bài ta có:

*
 và (a + b).2 = 36 (0,25 điểm)

Suy ra:

*
 và a + b = 18 (0,25 điểm)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  

*
(0,25 điểm)

Suy ra: a = 8; b = 10

Độ dài chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là 8m và 10m (0,25 điểm)

Vậy diện tích của hình chữ nhật là: 8. 10 = 80m2  (0,25 điểm)

Bài 3.

Cho x = 3 suy ra y =

*
 = - 2, ta có A(3; -2) (0,25 điểm)

Học sinh đánh dấu điểm A và vẽ đồ thị đúng bên trên mặt phẳng tọa độ Oxy

*

(0,5 điểm)

Vậy đồ thị hàm số đã mang lại là đường thẳng OA. (0,25 điểm)

Bài 4.

*

*

Vẽ đúng hình, ghi GT, KL đúng được 0,5 điểm

a) Xét ΔABH và ΔACH có:

  AH cạnh chung

  

*
 (AH là tia phân giác của góc BAC)

  AB = AC (gt)

Suy ra: ΔABH = ΔACH (c – g – c) (0,75 điểm)

b)

  

*
 (AH là tia phân giác của góc BAC)

(0,75 điểm)

c) Gọi I là giao điểm của AH và DE

Xét nhị tam giác vuông: ΔADH và ΔAEH có:

  AH cạnh chung

  

*
(AH là tia phân giác của góc BAC)

Suy ra: ΔADH = ΔAEH (ch – gn) (0,25 điểm)

Xét ΔADI và ΔAEI có:

  AI: cạnh chung

  

*
(AH là tia phân giác của góc BAC)

  AD = AE (ΔADH = ΔAEH)

Suy ra: ΔADI = ΔAEI (c – g – c)

*

Bài 5.

Ta có: |2x - 1| + |1 - 2x| = 8 (1)

Vì 2x – 1 và 1 – 2x là hai số đối nhau, nên: |2x - 1| = |1 - 2x| (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 2|2x - 1| = 8 xuất xắc |2x - 1| = 4 (0,25 điểm)

Suy ra: 2x – 1 = 4 hoặc 2x – 1 = - 4

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề bình chọn 15 phút Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi:

a) tìm x, y, z biết

*

b) Chu vi của một tam giác là 81 cm. Những cạnh của nó tỉ lệ với 2, 3, 4. Tính độ lâu năm mỗi cạnh.

Đáp án và giải đáp làm bài

a) (4 điểm) Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*
(1 điểm)

Ta có:

*
(mỗi quý hiếm x, y, z tìm kiếm đúng được 1 điểm)

Vậy x = -32; y = -20; z = -48.

b) (6 điểm) gọi độ nhiều năm mỗi cạnh của một tam giác tỉ trọng với 2, 3, 4 theo thứ tự là x, y, z (cm) (x, y, z > 0) (1 điểm)

Vì x, y, z tỉ trọng với 2, 3, 4 đề xuất ta có

*
. (1 điểm)

Vì chu vi của tam giác là 81 cm nên ta bao gồm x + y + z = 81 (cm) (1 điểm)

Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Ta có:

*
(tìm đúng bố giá trị x, y, z được 1 điểm)

Vậy độ dài ba cạnh của tam giác là 18 (cm), 27 (cm), 36 (cm) (1 điểm)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề kiểm tra 1 máu Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ bỏ luận)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn đáp án đúng:

A. Q ⊂ Z

B. Z ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ N

Câu 2. Tác dụng của phép tính

*
là:

*

Câu 3. Làm tròn số 17,658 mang lại chữ số thập phân sản phẩm công nghệ hai được kết quả là:

A. 17,64;

B. 17,65;

C. 17,658;

D. 17,66.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sửa Lỗi Device Media Is Write-Protected, Hướng Dẫn Cách Sửa Lỗi Device Media Is Write

Câu 4. Phân số như thế nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn:

*

Câu 5.Kết trái của phép tính 325: 35 là:

A. 330

B. 630

C. 320

D. 120

Câu 6. Trường đoản cú đẳng thức a.d = b.c ta hoàn toàn có thể suy ra được tỉ lệ thức:

*

B. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Tính

*

Câu 2. (2 điểm): tìm kiếm x

*

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm các số a, b, c biết:

*
cùng a + b – c = - 44

b) Tính số đo 3 cạnh của một tam giác, hiểu được 3 cạnh của tam giác kia tỉ lệ với 4;5;3 và chu vi tam giác là 120cm.

Câu 4. (0,5 điểm): không dùng máy vi tính bỏ túi hãy so sánh 23000 cùng 32000

Đáp án và lý giải làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

*

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. Từng ý 0,5 điểm

*

Câu 2. Từng ý 1 điểm

*

Câu 3.

a) (1 điểm)

*

Ta tìm kiếm được a = -132, b = -110, c = -198

b) (2 điểm) điện thoại tư vấn độ dài tía cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4 ; 5 ; 3 theo lần lượt là x, y, z (cam) (x, y, z > 0)