Đề đánh giá 1 huyết chương 3 Hình học lớp 11 năm 2020 - 2021 chi tiết | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện 4 15 0


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 học kì 2 lớp 11 môn tiếng anh có đáp án

cỗ đề kiểm tra 1 ngày tiết Chương II Hình học lớp 11 (21 Đề bình chọn 45 phút Hình học 11 chương 2) 39 25 0
thiết lập 14 đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 10 (Có đáp án) - bộ đề ôn tập chất vấn 1 huyết Hình học tập 10 chương I
mua 14 đề kiểm soát 1 máu Chương I Hình học lớp 10 (Có đáp án) - cỗ đề ôn tập kiểm tra 1 huyết Hình học 10 chương I 28 21 0
Đề đánh giá 1 huyết môn toán hình học tập lớp 11 năm 2018 trường thpt lê quý đôn | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện
Đề soát sổ 1 huyết môn toán hình học lớp 11 năm 2018 trường trung học phổ thông lê quý đôn | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện 5 12 0


Xem thêm: Chất Liệu In Chất Liệu Pp Là Gì? Chất Liệu In Pp Là Gì

TRƯỜNG thpt LÊ HỒNG PHONG TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT (Tiết 11) Môn: HÌNH HỌC LỚP 11 ĐỀ bài (1.0 điểm) đến tam giác ABC, có trọng tâm G tìm kiếm phép quay vươn lên là tam giác ABC thành bài bác (3.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy mang lại điểm A(-1; 4), con đường thẳng d: x + y − = v = (−3;1) tìm kiếm toạ độ điểm A" ảnh điểm A qua phép tịnh tiến vectơ v Viết phương trình mặt đường thẳng d’ hình ảnh của con đường thẳng d qua phép tịnh tiến vectơ v bài xích (3.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy mang lại điểm I(3; -1), A(4; 3) con đường tròn (C): ( x − 3) + ( y + 1) = search tọa độ điểm I’ hình ảnh điểm I qua phép vị tự trọng điểm A tỉ số − 2 Viết phương trình đường tròn (C’) ảnh đường tròn (C) qua phép vị tự tâm A tỉ số − bài (2.0 điểm) mang lại hình vuông ABCD có tâm O Vẽ hình vuông AOBE tìm phép đồng dạng biến hóa hình vuông AOBE thành hình vuông ABCD bài (1.0 điểm) Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho hai hàm số y = f ( x) = x + x + hàm số y = g ( x ) = x − 3x + x − lần r lượt có đồ thị (C) (C’) tìm tọa độ véc tơ v để phép Tvr biến chuyển (C) thành (C’) =====================HẾT===================== Câu (1.0đ) Ý Đáp án Điểm bởi G trọng tâm tam giác ABC buộc phải ta có: GA = GB = GC  0.5 (GA, GB ) = (GB, GC ) = (GC , GA) = 120 Suy ra: Q ( A) = B  ( G ;120 ) Q( G ;1200 ) ( B ) = C ⇒ Q( G ;1200 ) (∆ABC ) = ∆ABC 0.25x2  Q( G ;1200 ) (C ) = A 1.(1đ)  x = −1 −  x = −4 Tvr ( A) = A "( x; y ) ⇔  ⇔ ⇒ A" = (−4; 5) (3.0đ) 0.25x4  y = +1 y = 0.5 vị d’ tuy vậy song trùng cùng với d buộc phải phương trình d’ có dạng x + y + c = (2.0đ) lấy M(2;0) trực thuộc d, M " = T ( M ) thuộc d" M’(-1;1) v nắm toạ độ M’ vào phương trình d’ ta có c = -3 Vậy d’: x + y + − = (3.0đ) (1.5đ)   x" = I " ( x" ; y " ) = V ( I ) ⇔ AI " = − AI ⇔  ( A; − ) 2  y " = (1.5đ) (C’) bao gồm tâm I’ nửa đường kính R’=| − | = 9 vày (C’) bao gồm phương trình ( x − ) + ( y − 5) = 0.5 0.5 0.5 0.5*3 0.5x2 0.5 * đem hai điểm K, M AB AD mang đến (2.0đ) AK = AM = AE , điểm L AC thỏa AL = AB • lúc đó: Q( A;−450 ) phát triển thành hình vuông AOBE thành hình vuông AMLK V * Xét phép vị tự  A; AD ÷ , ta có:  V AD   A; ÷  AO  0.5 0.5 AO  thay đổi hình vuông AMLK thành hình vuông 0.5 ADCB V * Vậy: Phép đồng dạng F tất cả cách thực tiếp tục phép Q( A;−450 )  A; AD ÷  AO  đổi thay hình vuông AOBE thành hình vuông ABCD r * giả sử tồn véc tơ v = (a; b) để tịnh tiến thiết bị thị y = f(x) thành vật dụng thị y = g(x), đó:  x = x0 + a  x0 = x − a (2.0đ) * đem M ( x0 ; y0 ) ∈ (C ) , ta có: Tr ( M ) = M ( x; y ) ⇔  ⇔ v  y = y0 + b  y0 = y − b Suy ra: y = f ( x) = ( x − a ) + 3( x − a ) + 1 + b , đề xuất Tvr (C ) = (C ") ⇔ x − 3x + x − = ( x − a ) + 3( x − a) + 1 + b   3 2 ⇔ x − 3x + x − = x − 3ax + 3(a + 1) x − a − 3a + + b Đồng hóa hệ số hai vế rta được: a = b = Suy Tvr (C ) = (C ") , với v = (1; 2) Chú ý: 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25  ví như học sinh giải giải pháp khác thầy giáo vào có tác dụng học sinh mà mang đến điểm cho câu cùng với biểu điểm ... B = Suy Tvr (C ) = (C ") , v i v = (1; 2) Chú ý: 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25  Nếu học viên gi i biện pháp khác cô giáo vào làm học viên mà đến i m cho câu v i biểu i m ... AO  biến hình vuông AMLK thành hình vuông vắn 0.5 ADCB V * Vậy: Phép đồng dạng F gồm cách thực tiếp tục phép Q( A;−450 )  A; AD ÷  AO  biến hình vuông AOBE thành hình vuông vắn ABCD r * mang sử...4 * rước hai i m K, M AB AD đến (2.0đ) AK = AM = AE , i m L AC thỏa AL = AB • lúc đó: Q( A;−450 ) biến hình vuông vắn AOBE thành hình vuông AMLK V * Xét