Ma trận Đề bình chọn 1 huyết số học 6 lần một năm học 2015-2016 (Toán 6 tập 1 chương 1). Đề kiểm tra gồm 8 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra một tiết toán 6

Đề kiểm tra 1 ngày tiết số học 6 lần 1

I. Mục tiêu:

kiến thức: Kiểm tra tài năng lĩnh hội các kiến thức vẫn học trong chương.

Kỹ năng: Biết trình diễn bài giải rõ ràng,

Thái độ: Rèn khả năng tư duy. Rèn kĩ năng tính toán, chủ yếu xác, hợp lý.

II. Bề ngoài kiểm tra: KT viết

III. Ma trận đề:

Các nhà đềCác nút độ cần đánh giáTổng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng thấpVận dụng cao
TNTLTNTLTNTLTNTL
1. Tập hợpBiết viết một tập hợp. Biết viết số LaMãSử dụng đúng các kí hiệu thuộc, ko thuộc, TH con, bằngXác định số phần tử của một tập hợp. Biết viết số từ bỏ nhiên
Số câu311 16
Số điểm1,510,5 14
Tỷ lệ15%10%5%10%40%
2. Những phép toán trong NBiết những công thức lũy thừa. Biết sản phẩm tự thực hiện các phép tính.Tính các lũy thừaThực hiện các phép tính vào N
Số câu4116
Số điểm2226
Tỷ lệ 20%20%20%60%
Tổng7112112
3,510,53210
35%10%5%30%20%100%

IV: câu chữ đề:

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Số La Mã XIV có giá trị là :

A.4 B.10 C.14 D.16

Câu 2: Viết kết quả phép tính 38. 34 . 32  dưới dạng một lũy thừa :

A.34 B.312 C.314 D.38

Câu 3 : Viết công dụng phép tính 38 : 34  dưới dạng một lũy thừa :


Quảng cáo


A.34 B.312 C.332 D.38

Câu 4: Tập hợp những chữ cái bao gồm trong tự TOÁN HỌC là:

A. T, O, A, N, H, O, C B.T, O, A, N

C.H, O, C D.T, O, A, N, H,C

Câu 5: Tập hợp các số tự nhiên N được viết đúng là:

A. N = 0; 1; 2; 3; 4; . . . B. N = 0; 1; 2; 3; 4

C.N = 0, 1, 2, 3, 4, . . . D. N = 0, 1, 2, 3, 4.

Xem thêm: Tiền Dùng Để Chi Trả Sau Khi Giao Dịch, Mua Bán Là Thực Hiện Chức Năng

Câu 6: Số phần tử của tập hợp A = 1; 3; 5; 7; 9 là:

D.1 B.3 C.5 D.9

Câu 7: Viết số 1 000 000 dưới dạng lũy vượt của 10 ?


Quảng cáo


A.103 B.104 C.105 D.106

Câu 8: Đối với các biểu thức gồm dấu ngoặc, thiết bị tự triển khai phép tính là:

A. → < > → ( ) B.( ) → < > →

C. → ( ) →à < > D.< > → ( ) à

2. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

1: Cho tập thích hợp A =1;3;5;7. Hãy điền những ký hiệu ∈;∉;⊂; = vào ô vuông mê say hợp: (1đ)