Nhằm giúp chúng ta học sinh bao gồm thêm các tài liệu ôn tập nhằm sẵn sàng cho bài bác kiểm tra cuối học kì II. plovdent.com mời các bạn cùng xem thêm bộ tài liệu ôn tập cuối học tập kì II môn Toán lớp 3. Hi vọng bộ đề thi đang giúp chúng ta học sinh lớp 3 sáng sủa hơn trong kỳ thi sắp tới đây và thầy cô giáo có thêm tư liệu tham khảo ship hàng việc ra đề thi.

Bạn đang xem: Đề ôn tập toán lớp 3 học kỳ 2

Ôn tập cuối học tập kì II môn Toán lớp 3

I/ Nhân, phân tách số có 3 chữ số với số có một chữ số

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức:


214 x 3 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

763 : 7 + 1595

.....................................

.....................................

.....................................

128 x 2 x 3

.....................................

.....................................

.....................................


505 x 7 – 169

.....................................

.....................................

.....................................

237 x 4 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

72 x 9 : 3

.....................................

.....................................

.....................................


311 x 6 – 623

.....................................

.....................................

.....................................

157 x 4 – 2000

.....................................

.....................................

.....................................

6000: 2 – 635

.....................................

.....................................

.....................................


X x 7 = 427

.....................................

.....................................

.....................................


284 : x = 4

.....................................

.....................................

.....................................


495 : X = 3

.....................................

.....................................

.....................................


123 x (42 – 40)

.....................................

.....................................

.....................................

375 x 2 - 148

.....................................

.....................................

.....................................

45 + 135 x 4

.....................................

.....................................

.....................................

(186 + 38) : 7

.....................................

.....................................

.....................................


(100 + 11) x 9

.....................................

.....................................

.....................................

150 : 5 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

84 : 4 x 6

.....................................

.....................................

.....................................

8 x (234 – 69)

.....................................

.....................................

.....................................


9 x (6 + 26)

.....................................

.....................................

.....................................

45 x 4 + 120

.....................................

.....................................

.....................................

(954 – 554) : 8

.....................................

.....................................

.....................................

111 x (6 – 6)

.....................................

.....................................

.....................................


4162 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

5478 : 6

.....................................

.....................................

.....................................


6954: 3

.....................................

.....................................

.....................................

4642 : 4

.....................................

.....................................

.....................................


4315 : 5

.....................................

.....................................

.....................................

1386 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8 Có Đáp Án Violet, Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8 (Có Đáp Án)


............................................................

Mời chúng ta tải về giúp xem trọn bộ tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
*